×

Dimensiunea fontului:

Biblia de la Blaj 1795

PROROCIIA LUI OSIE

Capitolul 12

În zădar nădăjduiaşte Israil în Eghipt că să va mântui de Asur, că şi lui şi Iudii va răsplăti Domnul după vredniciia lor, pentru că neaducându-şi aminte de facerile de bine cu patriiarhul Iacov, s-au abătut la lăcomie; pre carii, macar că-i chiiamă la pace, îi înfruntă mai vârtos pentru închinarea idolilor lui Galaad.

1 Iară Efraim, duh rău, urmat-au căldura, toată zioa deşearte şi netreabnice au înmulţit şi legătură cu asiriianii au făcut şi cu untdelemn în Eghipt mergeaa.

2 Şi să va judeca Domnul cu Iuda, ca să izbândească pre Iacov, după căile lui şi după izvodirile lui va răsplăti lui.

3 În pântece au înşelat pre fratele său şi cu osteneala sa au biruit asupra lui Dumnezeu.

4 Şi s-au luptat cu îngerul şi au biruit; ei au plâns şi s-au rugat Mie. În casa lui On M-au aflat şi acolo s-au zis cătră ei.

5 Iară Domnul Dumnezeu, Atotţiitoriul, va fi pomenire lui.

6 Şi tu la Dumnezeul tău te vei întoarce; mila şi judecata păzeaşte şi te apropie cătră Dumnezeul tău pururea.

7 Hanaan, în mâna lui e cumpăna nedreptăţii; a asupri cu sila au iubit.

8 Şi au zis Efraim: „Însă m-am îmbogăţit, aflatu-mi-am odihnă mie!” toate ostenealele lui nu să vor afla, pentru nedreptăţile cu care au păcătuit.

9 Iară Eu, Domnul Dumnezeul tău, te-am scos pre tine din pământul Eghiptului; încă te voiu face să lăcuieşti în corturi, ca în zilele sărbătorii.

10 Şi voiu grăi cătră proroci; şi Eu am înmulţit vederile şi în mâinile prorocilorb M-am asemănat.

11 De nu easte Galaad, aşea, dară, mincinoşi era în Galgala boiarii carii jertvea şi jertvenicele lor ca broaştele ţestoase pre ţealina ţarinii.

12 Şi s-au dus Iacov în câmpul Siriei şi au slujit Israil pentru muiare, şi întru muiare s-au păzit.

13 Şi prin proroc au scos Domnul pre Israil din pământul Eghiptului, şi prin proroc s-au păzit.

14 Măniiatu-s-au Efraim şi s-au întărâtat şi sângele lui preste el să va vărsa şi ocara lui o va răsplăti lui Domnul.

Se caută tâlcuiri ale Sfinților Părinți la versetul selectat ...

cautare talcuire

Din păcate nu există încă comentarii adăugate pentru acest verset.
Momentan doar la Epistolele Sfântului Apostol Pavel au fost adăugate comentarii (Romani - Evrei)
Pe viitor, cu ajutorul Domnului, vom adăuga și alte comentarii.