×

Dimensiunea fontului:

Biblia de la Blaj 1795

PROROCIIA LUI OSIE

Capitolul 10

Israil să dă asirilor, pentru închinarea idolilor şi pentru că, chemându-i Domnul la îndreptare, sporea întru căile sale; toate tăriile lor să vor jefui.

1 Vie cu viţă bună, Israil, rodul ei, mult, după mulţimea rodurilor sale au înmulţit jertvenicelea, după bunătăţile pământului său au zidit stâlpib.

2 Împărţit-au inimile sale, acum vor peri. El va surpa jertvenicele lor, năcăji-se-vor stâlpii lor.

3 Pentru aceaea, acum vor zice: „Nu easte împărat noao, pentru că nu ne-am temut de Domnul. Iară împăratul ce va face noao?”

4 Grăind cuvinte, prilejuri mincinoase, pune-va legătură, răsări-va ca troscotul judecata pre ţealina ţarinei.

5 Viţelului casii Onc, nemearnicii vor lăcui Samariia, că au plâns norodul lui de el şi precum l-au amărât pre el să vor bucura de mărirea lui, că s-au înstrăinat de la el.

6 Şi pre el legat l-au dus la asiriiani, daruri împăratului Iarim, dar pre Efraim va priimi şi să va ruşina Israil întru sfatul său.

7 Lăpădat-au Samariia pre împăratul său ca un gătej pre faţa apei.

8 Şi să vor strica oltarele On, păcatele lui Israil; spinii şi ciulinii să vor sui preste jertvenicele lor şi vor zice munţilor: „Acoperiţi-ne pre noi!”, şi dealurilor: „Cădeţi preste noi!”

9 De când munţii sânt, au păcătuit Israil; acolo au stătut, nu va apuca pre ei în deal războiu, preste fiii nedreptăţii venit-au a-i pedepsi pre ei.

10 Şi să vor aduna asupra lor noroadele, când să vor pedepsi ei în doao nedreptăţi ale sale.

11 Efraim, junincă învăţată a iubi pricea; iară Eu voiu veni preste frumseaţa grumazului ei, încăleca-voiu preste Efraim şi voiu mulcomi pre Iuda, întări-va şie pre Iacov.

12 Sămânaţi voao spre dreptate, culeageţi spre roadă de viiaţă!

13 Luminaţi-vă voao lumina ştiinţii, că easte încă vreame! Căutaţi pre Domnul până vor veni voao rodurile dreptăţii!

14 Pentru ce aţi tăcut necurăţiia şi aţi cules nedreptăţile ei? Mâncat-aţi roadă mincinoasă, pentru că ai nădăjduit în carăle tale, întru mulţimea tăriei tale.

15 Şi să va scula perire întru norodul tăuşi toate ceale zidite ale tale vor treace, ca stăpânitoriul Salaman din casa lui Ierovoam, în zilele războiului pre mumă preste fii o au trântit.

16 Aşea voiu face voao, casa lui Israil, de cătră faţa nedreptăţii răutăţilor voastre.

Se caută tâlcuiri ale Sfinților Părinți la versetul selectat ...

cautare talcuire

Din păcate nu există încă comentarii adăugate pentru acest verset.
Momentan doar la Epistolele Sfântului Apostol Pavel au fost adăugate comentarii (Romani - Evrei)
Pe viitor, cu ajutorul Domnului, vom adăuga și alte comentarii.