×

Dimensiunea fontului:

Biblia de la Blaj 1795

PROROCIIA LUI OSIE

Capitolul 1

În ce vreame au prorocit Osie, care luând poruncă să-şi ia muiare curvă, din care având doi feciori şi o fată, şi i s-au poruncit să-i numească după sfârşitul care vrea Domnul să facă în norodul său. Despre întoarcerea limbilor şi despre unul viitoriul povăţuitoriu a Iudei şi a lui Israil.

1 Cuvântul Domnului, carele s-au făcut cătră Osie, fiiul lui Veiri, în zilele lui Ozia şi a lui Ioatam şi a lui Ahaz şi a lui Iezechie, împăraţilor Iudei, şi în zilele lui Ierovoam, fiiului lui Ioas, împăratului lui Israil.

2 Începutul cuvântului Domnului cătră Osie. Şi au zis Domnul cătră Osie: „Mergi, ia ţie muiare de curvie şi fii de curvie, că curvind va curvi pământul de la Domnul”.

3 Şi au mers şi au luat pre Gomer, fata lui Devilaim, şi au purces grea şi i-au născut lui fiiu.

4 Şi au zis Domnul cătră el: „Chiiamă numele lui Iezrael, că încă puţin şi voiu izbândi sângele lui Iezrael asupra casii Iudei şi voiu face să încetează împărăţiia casii lui Israil.

5 Şi va fi în zioa aceaea, voiu zdrobi arcul lui Israil în valea lui Iezrael!”

6 Şi au mai purces încă grea şi au născut fată; şi i-au zis lui: „Chiiamă numele ei Fără-de-milă, pentru că nu voiu mai adaoge a milui casa lui Israil; ci, împrotivindu-mă, mă voiu împrotivi lor.

7 Iară pre fiii lui Iuda voiu milui şi voiu mântui pre ei întru Domnul Dumnezeul lor, şi nu voiu mântui pre ei cu arc, nici cu sabie, nici cu războiu, nici cu cară, nici cu cai, nici cu călăreţi”.

8 Şi au înţărcat pre ceaea ce să chema Fără-de-milă; şi au purces încă grea şi au născut fiiu.

9 Şi au zis Domnul: „Chiiamă numele lui Nu-norodul-Mieu, că voi nu sânteţi norodul Mieu şi Eu nu sânt Dumnezeul vostru”.

10 Şi va fi numărul fiilor lui Israil ca năsipul mării, carele nu să va măsura, nici să va număra, şi va fi în locul în care s-au zis lor: „Nu sânteţi norodul Mieu voi”; chema-să-vor şi ei „Fiii lui Dumnezeu celui viu”.

11 Şi să vor aduna fiii lui Iuda şi fiii lui Israil împreună şi vor pune şie o domnie şi să vor sui de pre pământ, că mare e zioa lui Iezrael.

Se caută tâlcuiri ale Sfinților Părinți la versetul selectat ...

cautare talcuire

Din păcate nu există încă comentarii adăugate pentru acest verset.
Momentan doar la Epistolele Sfântului Apostol Pavel au fost adăugate comentarii (Romani - Evrei)
Pe viitor, cu ajutorul Domnului, vom adăuga și alte comentarii.