×

Dimensiunea fontului:

Biblia de la Blaj 1795

PROROCIIA LUI DANIIL

Capitolul 2

Înţelepţii haldeilor, neputând descoperi visul lui Navohodonosor, să omoară. Iară Daniil, rugându-să lui Dumnezeu, i-au descoperit taina. Şi Daniil, dezlegând visul împăratului despre un chip mare şi tâlcuirea lui despre patru părţi, care auzind împăratul au lăudat pre Dumnezeul evreilor şi, cu mari daruri cinstind pre Daniil, l-au pus preste toată Ţara Vavilonului.

1 În anul al doilea al împărăţiei lui Navohodonosor, visat-au Navohodonosor vis şi s-au spăimântat duhul lui şi somnul lui s-au depărtat de la el.

2 Şi au zis împăratul: „Chemaţi pre descântători şi pre maghi şi pre fermecători şi pre haldei, ca să spuie împăratului visul lui”. Şi au venit şi au stătut înaintea împăratului.

3 Şi le-au zis lor împăratul: „Visat-am şi s-au spăimântat duhul mieu a şti visul”.

4 Şi au grăit haldeii împăratului sirieneaşte: „Împărate, în veaci să trăieşti! Tu spune visul noao, slugilor tale, şi noi vom spune tâlcul lui”.

5 Răspuns-au împăratul şi au zis haldeilor: „Cuvântul de la mine s-au depărtat; de nu-mi veţi arăta mie visul şi tâlcul lui, voi veţi peri şi casele voastre să vor jefui.

6 Iară de-mi veţi arăta visul şi tâlcul lui, daruri şi cinste multă veţi lua de la mine, numai spuneţi-mi visul şi tâlcul lui”.

7 Răspuns-au a doao oară şi au zis: „Spuie împăratul slugilor sale visul, şi tâlcul lui vom spune”.

8 Şi au răspuns împăratul şi au zis: „Cu adevărat ştiu eu că voi răscumpăraţi vreamea, că aţi văzut că s-au depărtat de la mine graiul.

9 De nu veţi spune mie visul, ştiu că cuvânt mincinos şi stricat aţi tocmit să ziceţi înaintea mea, până va treace vreamea; spuneţi-mi visul şi voiu şti, că şi tâlcul lui veţi spune mie”.

10 Şi răspunsără haldeii înaintea împăratului şi zisără: „Nu easte om pre pământ carele va putea să ştie cuvântul împăratului, că tot împăratul mare şi domnul cuvânt ca acesta nu întreabă de maghi şi de haldei.

11 Că cuvântul care-l întreabă împăratul e greu, şi altul nu-l poate spune înaintea împăratului, fără numai dumnezeii a cărora lăcaş nu easte cu tot trupul”.

12 Atunci, împăratul, cu mânie şi cu urgie multă, au zis să piiarză pre toţi înţelepţii Vavilonului.

13 Şi au ieşit porunca şi omorea pre înţelepţi şi căuta şi pre Daniil şi pre priiatinii lui să-i omoară.

14 Atunci, Daniil au răspuns sfat şi cuget lui Arioh, celui mai mare preste bucătarii împăratului, carele ieşisă să omoară pre înţelepţii Vavilonului.

15 Şi l-au întrebat pre el, zicând: „Boiariule al împăratului, pentru ce au ieşit această judecată fără de ruşine de la faţa împăratului?” Şi au spus Arioh cuvântul lui Daniil.

16 Şi Daniil au întrat şi au rugat pre împăratul ca să-i dea lui vreame şi va spune împăratului tâlcul visului.

17 Şi, întrând Daniil în casa sa, au spus cuvântul lui Ananiia şi lui Misail şi lui Azaria, priiatinilor săi.

18 Şi cerea milă de la Dumnezeul ceriului pentru taina aceasta, ca să nu piiară Daniil şi priiatinii lui împreună cu ceialalţi înţelepţi ai Vavilonului.

19 Atunci, lui Daniil, în vedeniia nopţii, s-au descoperit taina şi bine au cuvântat Daniil pre Dumnezeul ceriului.

20 Şi au zis: „Să fie numele lui Dumnezeu binecuvântat din veac şi până în veac, că a Lui easte înţelepciunea şi înţeleagerea.

21 Şi El schimbă vremile şi anii, pune împăraţi şi mută, dă înţelepciune celor înţelepţi şi înţăleagere celor ce ştiu înţăleagere.

22 El descopere adâncurile şi ascunsele şi cunoaşte ceale dintru întunearec, şi lumina cu El easte.

23 Ţie, Dumnezeul părinţilor Miei, mă mărturisesc şi pre Tine Te laud, că mi-ai dat mie înţelepciune şi puteare şi mi-ai arătat mie ceale ce am cerut de la Tine şi visula împăratului l-ai arătat mie”.

24 Şi au venit Daniil la Arioh, pre carele îl rânduisă împăratul să piiarză pre înţelepţii Vavilonului, şi au zis lui: „Să nu pierzi pre înţelepţii Vavilonului, ci mă bagă pre mine înaintea împăratului şi voiu spune împăratului tâlcul”.

25 Atunci Arioh îndată au băgat pre Daniil înaintea împăratului şi au zis lui: „Aflat-am om din fiii robiei jidoveşti, care va spune împăratului tâlcul”.

26 Şi au răspuns împăratul şi au zis lui Daniil, căruia era numele Valtasar: „Au poţi să-mi spui visul care l-am văzut şi tâlcul lui?”

27 Şi au răspuns Daniil înaintea împăratului şi au zis: „Taina carea întreabă împăratul înţelept, maghii, descântătorii, gazarinii nu pot să o spuie împăratului.

28 Ci easte Dumnezeu în ceriu, Carele descopere tainele şi au arătat împăratului Navohodonosor ceale ce vor să fie în zilele ceale de pre urmă. Visul tău şi vedeniia capului tău întru aşternutul tău acesta easte:

29 Tu, împărate, gândeai întru aşternutul tău ce va să fie după aceasta, şi Cel ce descopere tainele au arătat ţie ceale ce vor să fie.

30 Şi mie, nu pentru înţelepciunea carea easte întru mine mai mult decât toţi cei vii, s-au descoperit taina aceasta, ci ca să spuiu împăratului tâlcul, ca să cunoşti gândurile inimii tale.

31 Tu, împărate, ai văzut şi, iată, un chip; şi chipul acela era mare şi vedearea lui înălţată stând înaintea feaţii tale, şi vedearea lui groaznică.

32 Chipul al căruia era capul de aur curat, mâinile şi pieptul şi braţele lui, de argint, pântecele şi armurile, de aramă.

33 Iară fluierile, de fier, o parte a picioarelor lui, de fier, o parte, de lut.

34 Văzut-ai până s-au tăiat o piiatră din munte, fără de mână, şi au lovit chipul preste picioarele ceale de fier şi ceale de lut şi le-ai zdrumicat pre dânsele de tot.

35 Atunci, s-au sfărâmat deodată lutul, fierul, arama, argintul, aurul şi s-au făcut ca praful cel din arie vara; şi le-au râdicat pre dânsele mulţime de vânt şi loc nu s-au aflat lor. Iară piiatra carea au lovit chipul s-au făcut munte mare şi au umplut tot pământul.

36 Acesta easte visul şi tâlcul lui vom spune înaintea împăratului.

37 Tu, împărate, eşti împăratul împăraţilor, căruia Dumnezeu împărăţie tare şi putearnică şi cinstită au dat.

38 În tot locul unde lăcuiesc fiii oamenilor şi fiiarăle ţarinei şi pasările ceriului şi peştii mării au dat în mâna ta şi te-au pus pre tine domn tuturor. Tu eşti capul cel de aur.

39 Şi după tine să va scula altă împărăţie, mai mică decât a tab, şi împărăţiia a treia, carea easte arama, carea va domni preste tot pământul.

40 Şi împărăţiia a patra, carea va fi tare ca fierul, precum fierul măruntează şi supune toate, aşea toate le va mărunţi şi le va supune.

41 Şi pentru că ai văzut picioarele şi deagetele, o parte de lut şi o parte de fier, împărăţie împărţită va fi şi din rădăcină de fier va fi întru ea, precum ai văzut fierul amestecat cu lutul.

42 Şi deagetele picioarelor, o parte de fier şi o parte de lut, o parte din împărăţiia aceaea va fi tare şi dintru ea să va sfărâma ceva.

43 Iară că ai văzut fierul amestecat cu lutul, să vor amesteca întru sămânţa oamenilor şi nu să vor lipi, precum nu să meastecă fierul cu lutul.

44 Şi în zilele împăraţilor acelora va scula Dumnezeul ceriului împărăţie, carea în veaci nu să va strica. Şi împărăţiia Lui altui norod nu să va lăsa; mărunţi-va şi va vântura toate împărăţiile, iară aceaea va sta în veaci.

45 În ce chip ai văzut că din munte s-au tăiat piiatra fără de mână şi au mărunţit lutul, fierul, arama, argintul şi aurul, Dumnezeul cel Mare au arătat împăratului ceale ce vor să fie după aceastea; şi adevărat easte visul şi credincioasă tâlcuirea lui”.

46 Atunci, împăratul Navohodonosor au căzut pre faţa sa şi s-au închinat lui Daniil; şi manaa şi miros bun au zis să-i toarne lui.

47 Şi răspunzind împăratul au zis lui Daniil: „Cu adevărat, Dumnezeul vostru,Acela easte Dumnezeul dumnezeilor şi Domnul împăraţilor, Cel ce descopere tainele, căci ai putut descoperi taina aceasta”.

48 Şi au mărit împăratul pre Daniil şi daruri mari şi multe i-au dat lui şi l-au pus pre el preste toată ţara Vavilonului şi domn domnilor, preste toţi înţelepţii Vavilonului.

49 Şi Daniil au cerut de la împăratul şi au pus preste lucrurile ţării Vavilonului pre Sidrah şi Misah şi Avdenago, iară Daniil era în curtea împăratului.

Se caută tâlcuiri ale Sfinților Părinți la versetul selectat ...

cautare talcuire

Din păcate nu există încă comentarii adăugate pentru acest verset.
Momentan doar la Epistolele Sfântului Apostol Pavel au fost adăugate comentarii (Romani - Evrei)
Pe viitor, cu ajutorul Domnului, vom adăuga și alte comentarii.