×

Dimensiunea fontului:

Biblia de la Blaj 1795

PROROCIIA LUI DANIIL

Capitolul 1

Daniil, Ananiia, Azariia şi Misail, fiind în robie, să aleg ca, învăţind limba haldeilor, să stea înaintea împăratului. Şi schimbându-li-să numele, dobândesc de la mai-marele famenilor ca numai cu legumi şi cu apă să se hrănească. Şi aşa făcând, feaţele lor era mai frumoasă decât a celor ce să hrănea cu bucate împărăteşti. Cărora le-au dat Dumnezeu înţălepciune şi lui Daniil şi cunoştinţa visurilor.

1 În anul al treilea a împărăţiei lui Ioachim, împăratului Iudei, au venit Navohodonosor, împăratul Vavilonului, la Ierusalim şi l-au încungiurat pre el.

2 Şi au dat Domnul în mâna lui pre Ioachim, împăratul Iudei, şi din partea vaselor Casii lui Dumnezeu; şi le-au dus pre eale în pământul Senaar a casii dumnezeului său, şi vasele le-au descărcat în casa vistieriei dumnezeului său.

3 Şi au zis împăratul lui Asfanez, celui ce era mai mare preste famenii săi, să bage din fiii robiei lui Israil şi din sămânţa împărăţiei şi din fortomin

4 Tineri întru carii nu easte prihană şi frumoşi la chip şi înţelegători întru toată înţelepciunea şi cunoscători de ştiinţă şi cugetători de înţelepciune, carii să poată sta în casă înaintea împăratului şi să-i înveaţă pre ei carte şi limba haldeilor.

5 Şi le-au rânduit lor împăratul pre zi din masa împărătească şi din vinul carele bea el; şi să-i hrănească pre ei trei ani, şi după aceaea să stea înaintea împăratului.

6 Şi au fost întru ei, din fiii lui Iuda, Daniil şi Anania şi Azaria şi Misail.

7 Şi le-au pus lor mai-marele famenilor nume: lui Daniil, Valtasar, şi lui Anania, Sidrah, şi lui Misail, Misah, şi lui Azariia, Avdenago.

8 Şi au pus Daniil în inima sa ca să nu să pângărească cu masa împăratului şi cu vinul beuturii lui şi au rugat pre mai-marele famenilor ca să nu să pângărească.

9 Şi au dat Dumnezeu pre Daniil spre milă şi spre îndurare înaintea mai-marelui famenilor.

10 Şi au zis mai-marele famenilor lui Daniil: „Mă tem de domnul mieu, împăratul, cel ce v-au rânduit voao mâncare şi beutură, ca nu cumva să vază faţa voastră mai scăzută decât a pruncilor celor de o vârstă cu voi şi veţi pune capul mieu în perire înaintea împăratului”.

11 Şi au zis Daniil cătră Amelsad, pre carele pusease mai-marele famenilor preste Daniil şi preste Ananiia şi preste Misail şi preste Azaria:

12 „Cearcă, rogu-te, cu slugile tale, zeace zile şi să ne dea noao din seminţele pământului şi să mâncăm şi apă să bem.

13 Şi să se areate înaintea ta feaţele noastre şi feaţele pruncilor celor ce mâncă din masa împăratului şi precum ţi să va părea fă cu slugile tale”.

14 Şi i-au ascultat pre ei şi i-au cercat pre ei zeace zile.

15 Şi după ce s-au sfârşit zeace zile, s-au arătat feaţele lor frumoase şi trupurile lor mai cu puteare decât pruncii cei ce mânca din masa împăratului.

16 Şi Amelsad lua el mâncarea lor şi vinul beuturii lor, şi lor le da seminţe.

17 Şi le-au dat lor Dumnezeu înţeleagere şi priceapere întru toată cărturăriia şi înţelepciunea; şi Daniil înţelegea toată vedeniia şi visurile.

18 Şi după ce s-au sfârşit zilele după care au zis împăratul să-i aducă pre ei înlăuntru, mai-marele famenilor i-au adus înaintea lui Navohodonosor.

19 Şi au vorbit cu ei împăratul şi dintru ei toţi nu s-au aflat aseamenea lui Daniil şi lui Ananiia şi lui Misail şi lui Azariia şi au stătut înaintea împăratului.

20 Şi întru tot cuvântul înţelepciunei şi ştiinţei de care i-au întrebat pre ei împăratul, i-au aflat pre ei cu zeace părţi mai învăţaţi decât toţi descântătorii şi maghii carii era în toată împărăţiia lui.

21 Şi au fost Daniil până la anul dintâiu a împăratului Chir.

Se caută tâlcuiri ale Sfinților Părinți la versetul selectat ...

cautare talcuire

Din păcate nu există încă comentarii adăugate pentru acest verset.
Momentan doar la Epistolele Sfântului Apostol Pavel au fost adăugate comentarii (Romani - Evrei)
Pe viitor, cu ajutorul Domnului, vom adăuga și alte comentarii.