×

Dimensiunea fontului:

Biblia de la Blaj 1795

PROROCIIA LUI IEZECHIIL

Capitolul 9

Arătându-să şease bărbaţi, li să porunceaşte să omoară în Ierusalim pre toţi carii nu sânt însămnaţi de bărbatul cel cu haină de in până în pământ. Şi strigând prorocul, Domnul îi răspunde că aceasta să va face pentru nelejuirile lor.

1 Şi au strigat la urechile meale glas mare, zicând: „Apropiia-tu-s-au izbânda cetăţii şi fieştecarele avea unealte de pierzare în mâna sa”.

2 Şi, iată, şease bărbaţi vinea de pre calea porţii ceii înalte, carea caută cătră miiazănoapte, şi fieştecarele avea săcure în mâna sa; şi era un om în mijlocul lor, îmbrăcat cu haină până în pământ şi brâu de sapfir preste mijlocul lui. Şi au întrat şi au stătut lângă jertvenicul cel de aramă.

3 Şi mărirea Dumnezeului lui Israil s-au suit de pre heruvimi, carea era preste el la pragul casii, şi au chemat pre bărbatul cel îmbrăcat cu haină până la pământ, carele avea pre mijlocul său brâu.

4 Şi au zis cătră el: „Treci prin mijlocul Ierusalimului şi pune semn preste frunţile oamenilor celor ce suspină şi celor ce să năcăjesc pentru toate fărădelegile care să fac în mijlocul lor”.

5 Iară acelora au zis, auzind eu: „Meargeţi după el în cetate şi tăiaţi şi nu cruţaţi cu ochii voştri şi nu vă milostiviţi!

6 Bătrân şi tinăr şi fecioară şi prunci şi muieri omorâţi până ce-i veţi piiarde, iară de tot cel ce are semn să nu vă atingeţi şi de la cei sfinţi ai Mieia înceapeţi!” Şi au început de la bărbaţii cei bătrâni, carii era înlăuntru, în casă.

7 Şi au zis cătră ei: „Spurcaţi casa şi umpleţi căile de morţi!” Şi au mers şi au tăiat.

8 Şi au fost când tăia aceia pre ei; am căzut pre faţa mea şi am strigat şi am zis: „Vai, Adonai Doamne, au, doară, vei piiarde toate rămăşiţele lui Israil, vărsându-ţi mâniia preste Ierusalim?”

9 Şi au zis cătră mine: „Nedreptatea casii lui Israil şi a lui Iuda s-au mărit foarte, foarte, că s-au umplut pământul de noroade multeb şi cetatea s-au umplut de nedreptate şi de necurăţenie, că au zis: «Părăsit-au Domnul pământul şi nu veade Domnul!»

10 Şi ochiul Mieu nu va cruţa, nici Mă voiu milostivi; căile lor în capetele lor le voiu întoarce”.

11 Şi, iată, bărbatul cel îmbrăcat cu haină până în pământ şi încins cu brâu preste mijlocul său, şi au răspuns, zicând: „Făcut-am precum mi-ai poruncit mie”.

Se caută tâlcuiri ale Sfinților Părinți la versetul selectat ...

cautare talcuire

Din păcate nu există încă comentarii adăugate pentru acest verset.
Momentan doar la Epistolele Sfântului Apostol Pavel au fost adăugate comentarii (Romani - Evrei)
Pe viitor, cu ajutorul Domnului, vom adăuga și alte comentarii.