×

Dimensiunea fontului:

Biblia de la Blaj 1795

PROROCIIA LUI IEZECHIIL

Capitolul 8

Iezechiil după ce au văzut asemănarea lui Dumnezeu, fiind răpit cu duhul în Ierusalim, veade multe fealiuri de închinări idoleşti ale jidovilor, supt multe însemnări. Pentru aceaea, zice Domnul că nu le va ierta, nici rugăciunile va asculta.

1 Şi au fost în al şeaselea an, în luna a cincea, în cinci zile ale lunii. Eu şedeam în casa mea, şi bătrânii Iudei şedea înaintea mea.

2 Şi s-au făcut preste mine mâna lui Adonai Domnului şi am văzut; şi iată, asemănare ca un chip de bărbat: de la mijlocul lui şi până jos, foc; şi de la mijlocul lui şi în sus, ca vedearea aburului, ca chipul chihribariului.

3 Şi au întins asămănare de mână şi m-au luat de creaştetul mieu şi m-au râdicat Duhul întră pământ şi întră ceriu şi m-au adus în Ierusalim, întru vedeniia lui Dumnezeu, la tinda porţii ceii mai dinlăuntru, carea caută cătră miiazănoapte, unde era stâlpula câştigătoriului.

4 Şi, iată, era acolo mărirea Domnului Dumnezeului lui Israil, precum era vedeniia carea o am văzut în câmp.

5 Şi au zis cătră mine: „Fiiul omului, caută cu ochii tăi cătră miiazănoapte!” Şi am căutat cu ochii miei cătră miiazănoapte şi, iată, de la miiazănoapte cătră poarta cea de la răsărit a oltariuluib, idolul râvnii întru întrare.

6 Şi au zis cătră mine: „Fiiul omului, văzut-ai ce fac aceştia? Fărădelegi mari, care casa lui Israil le face aici, ca să se depărteaze de ceale sfinte ale Meale. Şi încă mai mari fărădelegi vei vedea!”

7 Şi m-au băgat la tinzile curţii şi am văzut; şi, iată, o gaoră în păreate.

8 Şi au zis cătră mine: „Fiiul omului, sapă în păreate!” Şi am săpat în păreate şi, iată, o uşe.

9 Şi au zis cătră mine: „Întră şi vezi fărădelegile ceale reale care le fac aceştia astăzi aici”.

10 Şi am întrat şi am văzut toţi idolii casii lui Israil zugrăviţi pre păreate împrejur, preste tot.

11 Şi şeaptezeci de bărbaţi din bătrânii casii lui Israil şi Iehoniia, a lui Safan, în mijlocul lor sta înaintea feaţii lor şi fieştecarele dintru ei avea cădealniţă în mâna sa şi să suia fumul tămâiei.

12 Şi au zis cătră mine: „Fiiul omului, văzut-ai ceale ce fac aici bătrânii casii lui Israil? Fieştecarele dintru ei în cămara sa cea ascunsă, că au zis: «Nu veade Domnul, părăsit-au Domnul pământul!»”

13 Şi au zis cătră mine: „Încă mai mari fărădelegi vei vedea care fac aceştia”.

14 Şi m-au băgat la tinzile porţii Casii Domnului, carea caută cătră miiazănoapte şi, iată, acolo era muieri şezind şi plângând pre Tamuz.

15 Şi au zis cătră mine: „Văzut-ai, fiiul omului? Încă vei vedea izvodiri mai reale decât aceastea!”

16 Şi m-au băgat în curtea Casii Domnului cea mai dinlăuntru şi, iată, la tinzile beseaicii Domnului, întră elamuri şi întră jertvenic, ca la vro doaozeci şi cinci de bărbaţi, cu dosurile cătră besearica Domnului şi cu feaţele cătră răsărit; şi aceştia să închina soarelui.

17 Şi au zis cătră mine: „Văzut-ai, fiiul omului, au, doară, puţine sânt casii lui Iuda a face fărădelegile care le-au făcut aici, că au umplut pământul de fărădelegi şi s-au întors să Mă mânie; şi, iată, eic ca cum şi-ar bate joc.

18 Şi Eu voiu face lor cu mânie, nu va cruţa ochiul Mieu, nici Mă voiu milostivi. Şi când vor striga la urechile Meale cu glas mare, nu-i voiu asculta pre ei”.d

Se caută tâlcuiri ale Sfinților Părinți la versetul selectat ...

cautare talcuire

Din păcate nu există încă comentarii adăugate pentru acest verset.
Momentan doar la Epistolele Sfântului Apostol Pavel au fost adăugate comentarii (Romani - Evrei)
Pe viitor, cu ajutorul Domnului, vom adăuga și alte comentarii.