×

Dimensiunea fontului:

Biblia de la Blaj 1795

PROROCIIA LUI IEZECHIIL

Capitolul 6

Pentru închinarea idolilor fiilor lui Israil, să vesteaşte că să vor râsipi cetăţile lor şi ceale înalte; şi cei ce vor scăpa de ciumă, de sabie şi de foame să vor râsipi întră neamuri, unde, îngreuindu-să de asupriri, să vor întoarce cătră Dumnezeu.

1 Şi s-au făcut cuvântul Domnului cătră mine, zicând.

2 „Fiiul omului, întăreaşte faţa ta asupra munţilor lui Israil şi proroceaşte cătră ei.

3 Şi vei zice: «Munţii lui Israil, auziţi cuvântul lui Adonai Domnul! Aceastea zice Adonai Domnul munţilor şi dealurilor şi văilor şi codrilor: ‚Iată, Eu aduc asupra voastră sabie; şi vor peri ceale înalte ale voastre;

4 Şi să vor zdrobi jertvenicele voastre şi capiştile voastre şi voiu lăpăda pre cei ucişi ai voştri înaintea idolilor voştri.

5 aŞi voiu da stârvurile fiilor lui Israil, înaintea feaţii idolilor lor, şi voiu râsipi oasele voastre împregiurul jertvenicilor voastre.

6 Şi în toată lăcuinţa voastră cetăţile să vor pustii şi ceale înalte să vor strica, ca să se piiarză de tot jertvenicile voastre. Şi să vor sfărâma idolii voştri şi să vor surpa capiştele voastre şi să vor strica faptele voastreb.

7 Şi vor cădea ucişi în mijlocul vostru şi veţi cunoaşte că Eu sânt Domnul.

8 Şi voiu lăsa întru voi pre cei ce au scăpat de sabie întru neamuri, când voiu râsipi pre voi prin ţări.

9 Şi-şi vor aduce aminte de Mine cei scăpaţi dintru voi întru neamurile la care s-au dus robi; jurat-am inimii lor, carea curveaşte de la Mine, şi ochilor lor, care curvesc după izvodirile lor. Şi vor plânge feaţele lor pentru răutăţile care au făcutc întru toate urâciunile lor.

10 Şi vor cunoaşte că Eu, Domnul, nu în zădar am grăit ca să le fac lor toate realele aceastead’.

11 Aceastea zice Adonai Domnul: ‚Bate cu mâna şi loveaşte cu piciorul şi zi: Bine, bine, preste toate urâciunile casii lui Israil, că de sabie şi de foamete şi de moarte vor cădea!

12 Cel de aproape de sabie va cădea, iară cel de departe de moarte va muri; şi cel ce au rămas cuprins de foame să va sfârşi. Şi voiu sfârşi mâniia Mea asupra lor.

13 Şi veţi cunoaşte că Eu sânt Domnul, când vor fi ucişii voştri în mijlocul idolilor voştri, împrejurul jertvenicilor voastre în tot dealul înalt şi în toate vârvurile măgurilor şi supt copaciul umbros şi supt stejeariul tufos, unde au dat miros de bună mireasmă idolilor săi.

14 Şi voiu întinde mâna Mea asupra lor şi voiu pune pământul lor spre pustiire şi spre perire de la pustiia Devlata dintru toată lăcuinţa lor; şi veţi cunoaşte că Eu sânt Domnul’»”.

Se caută tâlcuiri ale Sfinților Părinți la versetul selectat ...

cautare talcuire

Din păcate nu există încă comentarii adăugate pentru acest verset.
Momentan doar la Epistolele Sfântului Apostol Pavel au fost adăugate comentarii (Romani - Evrei)
Pe viitor, cu ajutorul Domnului, vom adăuga și alte comentarii.