×

Dimensiunea fontului:

Biblia de la Blaj 1795

PROROCIIA LUI IEZECHIIL

Capitolul 5

Prin perii cei raşi a barbii şi a capului prorocului din porunca Domnului, şi în multe chipuri amistuiţi, să însămnează că jidovii, pentru păcatele sale, de foame şi de sabie să vor amistui, aşa cât părinţii vor mânca pre fii şi fiii pre părinţi. Iară ceialalţi să vor duce în robie, ca să fie de ocară şi de mirare neamurilor, ale căror păcate au urmat.

1 Şi tu, fiiul omului, ia ţie sabie mai ascuţită decât briciul bărbiiariului, câştigă-ţi aceasta ţie şi o vei aduce preste capul tău şi preste barba ta şi vei lua cumpănă de dramuri şi vei împărţi pre eale.

2 A patra parte cu foc vei arde, în mijlocul cetăţii, după plinirea zilelor închiderii; şi vei lua a patra parte şi o vei arde în mijlocul ei; şi a patra parte o vei râsipi în vânt şi sabiia o vei goli dinapoia lor.

3 Şi vei lua de acolo puţinteale cu număr şi le vei lega în marginea veşmântului tău.

4 Şi dintru aceastea iară vei mai lua şi le vei arunca în mijlocul focului şi le vei arde pre eale cu foc; dintru aceasta va ieşi foc la toată casa lui Israila.

5 Şi vei zice cătră toată casa lui Israil: «Aceastea zice Adonai Domnul: ‚Acesta easte Ierusalimul! Pusu-l-am pre el în mijlocul neamurilor şi în ţările ceale dimpregiurul lui; şi vei grăi îndreptările Meale celui fără de leage dintru neamuri şi legiuirile Meale din ţările ceale de primpregiurul lui;

6 Că îndreptările Meale le-au lăpădat şi întru legiuirile Meale n-au umblat’.

7 Pentru aceaea, aceastea zice Adonai Domnul: ‚Pentru că prilejul vostru easte din neamurile ceale ce sânt împregiurul vostru şi întru legiuirile Meale nu aţi umblat şi îndreptările Meale nu le-aţi făcut, ci nici după îndreptările neamurilor celor dimpregiurul vostru nu aţi făcut’.

8 Pentru aceaea, aceastea zice Adonai Domnul: ‚Iată, Eu asupra ta, şi voiu face în mijlocul tău judecată înaintea neamurilor.

9 Şi voiu face întru tine ceale ce n-am făcut şi ca care mai mult nu voiu face pentru toate spurcăciunile tale.

10 Pentru aceaea, părinţii vor mânca pre fii în mijlocul tău, şi fiii vor mânca pre părinţi, şi voiu face întru tine judecăţi şi voiu râsipi pre toţi cei rămaşi ai tăi la tot vântul.

11 Pentru aceaea, viu sânt Eu, zice Adonai Domnul, pentru că ai spurcat sfintele Meale cu toate ale tale ceale neplăcute şi cu toate urâciunile tale. Şi Eu te voiu lăpăda pre tine şi nu să va milostivi ochiul Mieu şi nu-M va fi milă de tine, a patra parte a ta cu moarte va peri.

12 Şi a patra parte de foamete să va sfârşi în mijlocul tău; şi a patra parte a ta la tot vântul o voiu râsipi; şi a patra parte a ta de sabie va cădea împregiurul tău şi voiu goli sabiia dinapoia lor.

13 Şi să va sfârşi măniia Mea şi urgiia Mea asupra lor şi Mă voiu mângăiab şi vor cunoaşte că Eu, Domnul, am grăit întru râvna Mea, când voiu sfârşi măniia Mea asupra lor.

14 Şi te voiu pune pre tine spre pustiirec şi spre ocară neamurilor celor dimpregiurul tău şi pre featele tale împregiurul tău, înaintea a tot călătoriului.

15 Şi vei suspina şi vei fi ticăloasă întru neamurile ceale dimpregiurul tău, când voiu face întru tine judecăţid cu urgiia şi cu iuţimea şi cu izbândirea mâniei Meale; Eu, Domnul, am grăit.

16 Şi când voiu trimite săgeţile ceale de foamete asupra lor şi vor fi la sfârşire şi voiu zdrobi tăriia pânei tale.

17 Şi voiu trimite asupra ta foamete şi fieri reale şi te voiu certa pre tine şi moarte şi sânge va treace prin tine şi sabie voiu aduce preste tine de primpregiur; Eu, Domnul, am grăit’»”.

Se caută tâlcuiri ale Sfinților Părinți la versetul selectat ...

cautare talcuire

Din păcate nu există încă comentarii adăugate pentru acest verset.
Momentan doar la Epistolele Sfântului Apostol Pavel au fost adăugate comentarii (Romani - Evrei)
Pe viitor, cu ajutorul Domnului, vom adăuga și alte comentarii.