×

Dimensiunea fontului:

Biblia de la Blaj 1795

PROROCIIA LUI IEZECHIIL

Capitolul 48

Împărţirea pământului celui sfânt întră doaosprăzeace neamuri: unde să fie pârgăle şi jertvenicul, locul preoţilor şi a leviţilor, măsura cetăţii în patru unghiuri, cu oşteazele. Moşiia căpeteniei şi doaosprăzeace porţi ale cetăţii după doaosprăzeace neamuri.

1 „Şi aceastea sânt numelea neamurilor de la începutul cel de cătră miiazănoapte şi de la partea pogorârei, carea spintecă împregiur, la întrarea Ematului, curtea Elanului, hotarul Damascului cătră miiazănoapte, despre partea Ematului curţii, şi va fi lor ceale cătră răsărituri până la mare, Dan unul.

2 Şi de la hotarăle lui Dan, ceale de cătră răsărituri, până la mare, Asir, unul.

3 Şi de la hotarăle lui Asir, ceale despre răsărituri, până la ceale despre mare, Neftalim, unul.

4 Şi de la hotarăle lui Neftalim, ceale despre răsărituri, până la ceale despre mare, Manasi, unul.

5 Şi de la hotarăle lui Manasi, ceale despre răsărituri, până la ceale despre mare, Efraim, unul.

6 Şi de la hotarăle lui Efraim, ceale despre răsărituri, până la ceale despre mare, Ruvim, unul.

7 Şi de la hotarăle lui Ruvim, ceale despre răsărituri, până la ceale despre mare, Iuda, unul.

8 Şi de la hotarăle lui Iuda, ceale despre răsărituri, până la ceale despre mare, va fi pârga carea o veţi osibi doaozeci şi cinci de mii lărgimea, şi lungimea ca una din părţile ceale de cătră răsărituri şi până la ceale despre mare; şi va fi cel sfânt în mijlocul lor.

9 Pârga carea vor osibi Domnului lungimea de doaozeci şi cinci de mii, şi lărgimea de doaozeci şi cinci de mii,

10 Aceasta va fi pârga sfintelor preoţilor, cătră miiazănoapte doaozeci şi cinci de mii, şi cătră mare lărgimea zeace mii, şi cătră răsărituri lăţimea zeace mii, şi cătră austru lungimea doaozeci şi cinci de mii; şi muntele sfintelor va fi în mijlocul lui.

11 Preoţilor celor sfinţiţi, fiilor lui Saduc, celor ce păzesc pazele casii, carii n-au rătăcit cu rătăcirea fiilor lui Israil, precum au rătăcit leviţii.

12 Şi să va da lor pârgă din pârga pământului Sfântă a Sfintelor din hotarăle leviţilor,

13 Iară leviţilor ceale ce sânt alăturea cu hotarăle preoţilor, lungimea doaozeci şi cinci de mii şi lărgimea zeace mii, toată lungimea doaozeci şi cinci de mii şi lărgimea zeace mii.

14 Nu să va vinde dintr-însa, nici să va măsura, nici să vor lua ceale întâiu născute ale pământului, că sfinte vor fi Domnului.

15 Iară ceale cinci mii, care prisosesc în lăţime la ceale doaozeci şi cinci de mii, zid înainte va fi cetăţii, de lăcuit şi de împărţit lui; şi va fi cetatea în mijlocul lui.

16 Şi aceastea sânt măsurile lui: de cătră miiazănoapte trei mii şi cinci sute, şi de cătră austru patru mii şi cinci sute, şi de cătră răsărit patru mii şi cinci sute, şi de cătră mare patru mii şi cinci sute.

17 Şi va fi de împărţit cetăţii cătră miiazănoapte, doao sute şi cincizeci, şi cătră austru, doao sute şi cincizeci, şi cătră răsărit, doao sute şi cincizeci, şi cătră mare, doao sute şi cincizeci.

18 Iară ce prisoseaşte în lungime alăturea cu pârga sfintelor, zeace mii cătră răsărit şi zeace mii cătră mare, şi va fi pârga sfântului, şi vor fi roadele ei spre pâni celor ce lucrează cetăţii.

19 Iară cei ce lucrează cetăţii vor lucra dintru toate neamurile lui Israil.

20 Toată pârga doaozeci şi cinci de mii preste doaozeci şi cinci de mii în patru unghiuri; veţi osibi partea sfântului de la moştenirea cetăţii.

21 Iară ce va prisosi, povăţuitoriului, din ceasta şi din ceaea, de la pârga sfântului şi de la moştenirea cetăţii despre faţă, preste doaozeci şi cinci de mii lungimea, până la hotarăle ceale de cătră răsărit şi cătră mare despre faţă doaozeci şi cinci de mii, până la hotarăle ceale despre mare, alăturea cu părţile povăţuitoriului; şi va fi pârga sfintelor şi sfinţeniia casii în mijlocul ei.

22 Şi din moştenirea leviţilor şi din moştenirea cetăţii în mijlocul povăţuitorilor va fi, întră hotarăle lui Iuda şi întră hotarăle lui Veniamin, şi a povăţuitorilor va fi.

23 Şi cealealalte neamuri, de la ceale despre răsărit, până la ceale despre mare, Veniamin, unul;

24 Şi de la hotarăle lui Veniamin, de la ceale despre răsărit, până la ceale despre mare, Simeon, unul.

25 Şi de la hotarăle lui Simeon, ceale despre răsărit, până la ceale de cătră mare, Isahar, unul.

26 Şi de hotarăle lui Isahar, ceale despre răsărit, până la ceale despre mare, Zavulon, unul.

27 Şi de la hotarăle lui Zavulon, ceale despre răsărit, până la ceale despre mare, Gad, unul.

28 Şi de la hotarăle lui Gad, ceale de cătră răsărit, până la ceale de cătră amiiazăzi; şi vor fi hotarăle lui de la Temanb şi apa Varemotc Cadis de moştenire până la Marea cea Mare.

29 Acesta easte pământul carele veţi împărţi cu soarte neamurilor lui Israil; şi aceastea sânt împărţirile lor, zice Domnul Dumnezeu.

30 Şi aceastea sânt trecătorile cetăţii ceale de cătră miiazănoapte, patru mii cinci sute, cu măsura.

31 Şi porţile cetăţii pre numele neamurilor lui Israil, trei porţi cătră miiazănoapte: poarta lui Ruvim, una, poarta lui Iuda, una, poarta lui Levi, una.

32 Şi ceale de cătră răsărit, patru mii cinci sute, şi trei porţi: poarta lui Iosif, una, poarta lui Veniamin, una, poarta lui Dan, una.

33 Şi ceale de cătră austru, patru mii cinci sute, cu măsura, şi trei porţi: poarta lui Simeon, una, şi poarta lui Isahar, una, şi poarta lui Zavulon, una.

34 Şi ceale de cătră mare, patru mii cinci sute, cu măsura, şi trei porţi: poarta lui Gad, una, poarta lui Asir, una, poarta lui Neftalim, una.

35 Împregiurare de optsprăzeace mii, şi numele cetăţii, din zioa în carea să va face, «Domnul acolo»d va fi numele ei”.

Se caută tâlcuiri ale Sfinților Părinți la versetul selectat ...

cautare talcuire

Din păcate nu există încă comentarii adăugate pentru acest verset.
Momentan doar la Epistolele Sfântului Apostol Pavel au fost adăugate comentarii (Romani - Evrei)
Pe viitor, cu ajutorul Domnului, vom adăuga și alte comentarii.