×

Dimensiunea fontului:

Biblia de la Blaj 1795

PROROCIIA LUI IEZECHIIL

Capitolul 47

Apa ce curgea din laturea cea de-a dreapta coastii besearicii, pogorând reapede, apoi nu să poate treace şi vindecă ori de ce să va atinge, având peşti şi pomi roditori. Hotarăle pământului celui sfânt, care trebuie să se împartă la doaosprăzeace neamuri a lui Israil şi nemearnicilor.

1 Şi m-au băgat pre mine în tinda casii şi, iată, apă ieşea de supt pragul casii despre răsărit, că faţa casii căuta cătră răsărituri, şi apa curgea din laturea cea dreaptă despre amiiazăzi preste jertvenic.

2 Şi m-au scos pre calea porţii ceii despre miiazănoapte şi m-au întors pre calea porţii ceii din afară, cătră poarta curţii carea caută cătră răsărituri; şi, iată, apa curgea din laturea cea de-a dreapta;

3 Ca ieşirea unui om din preajmă, şi măsură era în mâna lui şi au măsurat o mie cu măsura şi au trecut prin apă, apa iertării.

4 Şi au măsurat o mie cu măsura şi au întrat în apă până la coapse; şi au măsurat o mie şi au întrat în apă până la brâu.

5 Şi au măsurat o mie şi nu au putut să treacă apa, că era reapede ca un părău iute, care nu să poate treace.

6 Şi au zis cătră mine: „Văzut-ai, fiiul omului?”

7 Şi m-au adus şi m-au întors la marginea râului.

8 Şi după ce m-au întors, iată, pre marginea râului copaci mulţi foarte, dincoace şi dincolo.

9 Şi au zis cătră mine: „Apa aceasta, carea iasă în Galileea cea cătră răsărit şi pogoară în Araviia, va întra în mare şi va ieşi şi va însânătoşea apele.

10 Şi va fi tot sufletul celor vii, care să târăsc, ori preste care va curge râul vor vieţui; şi va fi acolo peaşte mult foarte, că va curge pre acolo apa aceasta şi va însânătoşea; şi va vieţui tot acela preste carele va curge râul.

11 Şi vor sta acolo pescarii de la Ingadim până la Enagalim, zbicire de năvoade va fi, osibită va fi, şi peştii ei ca peştii Mării ceii Mari, mulţime multă foarte.

12 Iară întru ceaea ce să varsă şi să face bălţi şi întru ceaea ce întreace preste ţermurile lui nu să vor însânătoşea, la sare să vor da.

13 Şi la râu vor creaşte pre ţermurile lui de amândoao părţile tot pomul roditoriu de mâncat; nu să va învechi dintr-însul, nici să va sfârşi rodul lui, întru înnoirea sa va da pârgă, pentru că apele lor din ceale sfinte ies şi va fi roada lor de mâncat şi suirea lor de sănătate”.

14 Aceastea zice Domnul Dumnezeu: „Aceastea sânt hotarăle care le veţi moşteni a pământului celor doaosprăzece neamuri ale fiilor lui Israil, adaogerea funiia.

15 Şi-l veţi moşteni pre el fieştecarele, întocma cu fratele său, spre care am râdicat mâna Mea, ca să-l dau părinţilor voştri; şi va cădea pământul acesta voao întru moştenire.

16 Şi aceastea sânt hotarăle pământului cătră miiazănoapte, de la Marea cea Mare, carea să pogoară şi împregiur spintecă întrarea Sedadii.

17 Emat, Virota, Savarim, care sânt întră hotarăle Damascului şi întră hotarăle Ematului, curţile lui Savnan, care sânt deasupra hotarălor Avranitidii.

18 Aceasta sânt hotarăle de la mare, de la curtea lui Enan, hotarăle Damascului şi ceale cătră miiazănoapteb.

19 Şi ceale cătră răsărit întră Avranitida şi întră Damasc şi întră Galaaditida şi întră pământul lui Israil; Iordanul hotăreaşte la marea cea despre răsăriturile Finichetului; aceastea sânt ceale de cătră răsărituri.

20 Şi ceale despre austru cătră miiazăzi, de la Teman şi de la Finichet până la apa Marimot Cadis, carea să lăţeaşte cătră Marea cea Mare; aceasta easte partea austrului cătră amiiazăzi.

21 Aceasta easte partea Mării ceii Mari, carea hotăreaşte până în preajma întrării Imatului, până la întrarea lui; aceastea sânt ceale despre marea Imatului. Şi veţi împărţi pământul acesta voao, neamurilor lui Israil.

22 Pune-l-veţi pre el moştenire voao şi nemearnicilor carii nemernicesc întră voi, carii au născut fii întră voi şi vor fi voao ca cei moşteani întru fiii lui Israil; împreună cu voi vor mânca întru moştenire întră neamurile lui Israil.

23 Şi vor fi întru neamul nemearnicilor, întru nemearnicii cei ce sânt cu ei; acolo veţi da moştenire lor”, zice Domnul Dumnezeu.

Se caută tâlcuiri ale Sfinților Părinți la versetul selectat ...

cautare talcuire

Din păcate nu există încă comentarii adăugate pentru acest verset.
Momentan doar la Epistolele Sfântului Apostol Pavel au fost adăugate comentarii (Romani - Evrei)
Pe viitor, cu ajutorul Domnului, vom adăuga și alte comentarii.