×

Dimensiunea fontului:

Biblia de la Blaj 1795

PROROCIIA LUI IEZECHIIL

Capitolul 4

Să porunceaşte prorocului să închipuiască încungiurarea Ierusalimului şi a dormi pre laturea cea stângă trei sute şi noaozeci de zile, iară pre cea dreaptă patruzeci, şi să-şi gătească de mâncare hrană proastă şi urâtă, prin carea însămnează dosădirea fiilor lui Israil, încungiurarea şi năcazul celor ce şed în Ierusalim.

1 Şi tu, fiiul omului, ia ţie leaspede şi o vei pune înaintea feaţii tale şi vei scrie într-însa cetatea Ierusalimului.

2 Şi vei face ei îngrădire şi vei zidi la ea băşti şi o vei încungiura cu şanţ; şi vei pune asupra ei taberi şi vei aşeza aruncări împregiur.

3 Şi tu ia-ţi ţie o tigaie de fier, şi o vei pune pre ea zid de fier întră tine şi întră cetate şi vei găti faţa ta asupra ei şi va fi încuiată şi o vei închide pre ea. Semn va fi acesta fiilor lui Israil.

4 Şi tu vei dormi pre laturea ta cea stângă şi vei pune nedreptăţile casii lui Israil preste ea, după numărul zilelor care vei dormi pre ea şi vei lua nedreptăţile lor.

5 Şi Eu am dat ţiea nedreptăţile lor spre număr de zile, trei sute şi noaozeci de zile, şi vei lua nedreptăţile casii lui Israil.

6 Şi după ce vei săvârşi aceastea, vei dormi pre laturea ta cea dreaptă şi vei lua nedreptăţile casii lui Iuda, patruzeci de zile; o zi pentru un an am pus ţie.

7 Şi spre închiderea Ierusalimului vei găti faţa ta, şi braţul tău vei întări şi vei proroci asupra lui.

8 Şi Eu, iată, am pus preste tine legături şi să nu te întorci de pre o lature a ta pre ceaealaltă lature a ta, până ce să vor săvârşi zilele închiderii tale.

9 Şi-ţi ia ţie grâu şi orz şi bob şi linte şi mălaiu şi ovăs şi le vei face aceastea ţie pâini după numărul zilelor care vei dormi tu pre laturea ta; în trei sute şi noaozeci de zile le vei mânca pre eale.

10 Şi mâncarea ta carea vei mânca să fie cu măsură, de doaozeci de sicli pre zi; de la vreame până la vreame le vei mânca pre eale.

11 Şi apa cu măsură vei bea, a şasa parte de in din vreame până la vreame vei bea.

12 Şi ca o turtă de orz le vei mânca, în balegă de scârnă omenească le vei învoalbe înaintea ochilor lor.

13 Şi vei zice: «Aceastea zice Domnul Dumnezeul lui Israil: ‚Aşea vor mânca fiii lui Israil necurate întru neamurile la care voiu râsipi pre ei’»”.

14 Şi am zis: „Nicidecum, Doamne Dumnezeul lui Israil, că nu s-au pângărit sufletul mieu cu necurăţie; şi mortăciune şi mâncat de fiiară n-am mâncat de la naşterea mea până acum, nici au întrat în gura mea toată carnea spurcată”.

15 Şi au zis cătră mine: „Iată, am dat ţie balegă de bou, în locul balegilor celor de om, şi vei face pâinile tale într-însele”.

16 Şi au zis cătră mine: „Fiiul omului, iată, Eu voiu zdrobi tăriia pânii în Ierusalim şi vor mânca pâinea cu cumpănă şi cu grije şi apa cu măsură şi cu năcaz o vor bea.

17 Ca să se lipsească de pâine şi de apă; şi să va stinge omul şi fratele lui şi să vor topi întru nedreptăţile lor.

Se caută tâlcuiri ale Sfinților Părinți la versetul selectat ...

cautare talcuire

Din păcate nu există încă comentarii adăugate pentru acest verset.
Momentan doar la Epistolele Sfântului Apostol Pavel au fost adăugate comentarii (Romani - Evrei)
Pe viitor, cu ajutorul Domnului, vom adăuga și alte comentarii.