×

Dimensiunea fontului:

Biblia de la Blaj 1795

PROROCIIA LUI IEZECHIIL

Capitolul 38

După întoarcerea din robie, lăcuind fiii lui Israil fără grijă în cetăţile sale, în zilele ceale mai de pre urmă va aduce Domnul asupra lor pre Gog şi pre Magog, cu oaste tare foarte; ci şi pre aceştia cu oastea sa, după aceaea, cu multe rane îi va piiarde.

1 Şi au fost cuvântul Domnului cătră mine, zicând:

2 „Fiiul omului, întăreaşte faţa ta spre Gog şi spre pământul lui Magog, spre biruitoriul căpeteniei lui Mesoh şi Tovel, şi proroceaşte pentru dânsul.

3 Şi zi lui: «Aceastea zice Domnul Domnul: ‚Iată, Eu asupra ta, Gog, şi asupra pământului lui Magog, biruitoriul căpeteniei Mesohului şi Tovelului.

4 Şi te voiu aduna pre tine şi toată putearea ta, cai şi călăreţi, îmbrăcaţi în platoşe toţi, adunare multă, scuturi şi coifuri şi sabii;

5 Perşi şi etiopi şi livii şi lidii, toţi cu coifuri şi cu scuturi.

6 Gamer şi toţi cei dimpregiurul lui, casa lui Torgama de la marginea mieziinopţii şi toţi cei dimpregiurul lui şi neamuri multe cu tine,

7 Găteaşte-te, găteaşte-te pre tine însuţi, tu şi toată adunarea ta cea adunată cu tine, şi vei fi Mie înainte straje.

8 Din zile multe să va găti şi în anii cei de pre urmă va veni, şi va veni la pământul cel stricat de sabie; adunaţi din neamuri multe în pământul lui Israil, care s-au pustiit de toate părţile, şi acesta dintru neamuri au ieşit şi vor lăcui în pace toţi.

9 Şi te vei sui ca ploaia şi vei veni ca norul şi vei acoperi pământul şi vei fia tu şi toţi cei dimpregiurul tău şi neamuri multe cu tine’.

10 Aceastea zice Domnul Domnul: ‚Şi va fi în zioa aceaea, sui-să-va cuvânt în inima ta şi vei gândi gânduri reale.

11 Şi vei grăi: ‚Sui-mă-voiu pre pământul cel lăpădat, veni-voiu la cei ce să odihnesc cu linişte şi la cei ce lăcuiesc în pace, la toţi cei ce lăcuiesc pământul întru care nu easte zid, nici zăvoară, şi uşi nu sânt la ei.

12 A prăda pradă şi jeafuri a jefui, a întoarce mâinile meale spre cea pustiită carea s-au lăcuit şi preste neamurile ceale adunate din neamuri multe, preste cei ce au făcut moşii şi lăcuiesc pre buricul pământului’.

13 Sava şi Dedan şi negoţitorii carhidoneanii şi toate satele lor vor grăi ţie: ‚Spre pradă a prăda vii tu şi a jefui jeafuri şi ai adunat adunarea ta, să iai argint şi aur, să iai moşie, să jefuieşti jeafuri mari’»”.

14 Pentru aceaea, proroceaşte, fiiul omului, şi zi lui Gog: «Aceastea zice Domnul: ‚Au nu în zioa aceaea, când va lăcui norodul Mieu, Israil, în pace, te vei râdica?

15 Şi vei veni de la locul tău, de la marginea miiazănopţii, şi neamuri multe cu tine, călăreţi de cai, toţi adunare mare şi puteare multă.

16 Şi te vei sui asupra norodului Mieu, Israil, ca un nor, să acoperi pământul. În zilele ceale de pre urmă va fi şi te voiu aduce în pământul Mieu, ca să cunoască toate neamurile când Mă voiu sfinţi Eu întru tine, înaintea lor’.

17 Aceastea zice Domnul Domnul lui Gog: ‚Tu eşti de carele am grăit mai înainte, în zilele ceale mai dintâiu, prin mâna robilor Miei, prorocii lui Israil, în zilele acealea şi în anii aceia, ca să te aduc pre tine asupra lor.

18 Şi va fi în zioa aceaea, în zioa în carea va veni Gog asupra pământului lui Israil, zice Domnul Domnul, sui-să-va mâniia Mea,

19 Şi în râvna Mea, cu focul mâniei Meale am grăit că va fi în zioa aceaea cutremur mare pre pământul lui Israil,

20 Şi să vor clăti de faţa Domnului peştii mării şi paserile ceriului şi fiiarăle câmpului şi toate jivinele ceale ce să târăsc pre pământ şi toţi oamenii cei de pre faţa pământului şi să vor sparge munţii şi vor cădea văile şi tot zidul pre pământ să va surpa.

21 Şi voiu chema asupra lui toată frica sabiei, zice Domnul Domnul, sabiia omului va fi asupra fratelui său.

22 Şi-l voiu judeca pre el cu moarte şi cu sânge şi cu ploaie înecătoare şi cu pietri de grindine şi foc şi piiatră pucioasă voiu ploua preste el şi preste toţi cei ce sânt cu el şi preste neamuri multe, care sânt cu el.

23 Şi Mă voiu mări şi Mă voiu sfinţi şi Mă voiu cunoaşte înaintea a multe neamuri şi vor cunoaşte că Eu sânt Domnul’».

Se caută tâlcuiri ale Sfinților Părinți la versetul selectat ...

cautare talcuire

Din păcate nu există încă comentarii adăugate pentru acest verset.
Momentan doar la Epistolele Sfântului Apostol Pavel au fost adăugate comentarii (Romani - Evrei)
Pe viitor, cu ajutorul Domnului, vom adăuga și alte comentarii.