×

Dimensiunea fontului:

Biblia de la Blaj 1795

PROROCIIA LUI IEZECHIIL

Capitolul 30

Împăratul Vavilonului va jefui toate cetăţile Eghiptului.

1 Şi au fost fost cuvântul Domnului cătră mine, zicând:

2 „Fiiul omului, proroceaşte şi zi: «Aceastea zice Adonai Domnul: ‚O, o, ziuo!’

3 Că aproape easte zioa şi aproape zioa Domnului, zioa norului, sfârşitul neamurilor va fi.

4 Şi va veni sabie preste eghipteani şi va fi turburare în Etiopiia şi vor cădea răniţi în Eghipt şi vor lua mulţimea lui şi vor cădea temeliile lui.

5 Perşii şi criteanii, lidii şi livii şi toţi cei amestecaţi şi din fiii aşezământului Mieu de leage de sabie vor cădea.

6 Aceastea zice Adonai Domnul: Şi vor cădea proptealele Eghiptului şi să va pogorî sumeţiia tăriei lui de la Magdol până la Siin, de sabie vor cădea întru el, zice Adonai Domnul.

7 Şi să va pustii în mijlocul ţărilor pustiite şi cetăţile lor în mijlocul cetăţilor pustii vor fi.

8 Şi vor cunoaşte că Eu sânt Domnul, când voiu da foc preste Eghipt şi să vor zdrobi toţi cei ce-i ajută lui.

9 În zioa aceaea, ieşi-vor vestitori de la faţa Mea, carii vor grăbi a piiarde Etiopiia şi va fi turburare întru ei în zioa Eghiptului, că, iată, vine.

10 Aceastea zice Domnul Domnul: Şi voiu piiarde mulţimea eghipteanilor prin mâna lui Navohodonosor, împăratul Vavilonului;

11 Printr-a lui şi printr-a norodului lui cel cu el, pierzători de la neamuri trimişi, ca să piiarză pământul; şi vor scoate toate sabiile sale asupra Eghiptului şi să va umplea pământul de răniţi.

12 Şi voiu da râurile lor pustii şi voiu da pământul în mâna celor răi şi voiu piiarde pământul şi plinirea lui cu mâinile celor de alt neam, Eu, Domnul, am grăit.

13 Că aceastea zice Domnul Domnul: Şi voiu piiarde urâciunile şi voiu piiarde pre boiarii din Memfi şi pre boiarii din pământul Eghiptului şi mai mult nu vor fi; şi voiu da frică în pământul Eghiptului.

14 Şi voiu piiarde pământul Paturii şi voiu da foc preste Tanin şi voiu face izbândă în Diospol.

15 Şi voiu vărsa mâniia Mea preste Sain, tăriia Eghiptului, şi voiu piiarde mulţimea Memfii.

16 Şi voiu da foc preste Eghipt şi cu turburare să va turbura Sais, şi în Diospol va fi surpătură şi să vor vărsa ape.

17 Tinerii Iliopoliei şi a Vuvastiei de sabie vor cădea şi muierile lor în robie vor mearge.

18 Şi în Tafni să va întuneca zioa, când voiu zdrobi Eu acolo schiptrurile Eghiptului şi va peri acolo sumeţiia tăriei lui şi pre el nor îl va acoperi şi featele lui să vor duce în robie.

19 Şi voiu face judecată în Eghipt şi vor cunoaşte că Eu sânt Domnul»”.

20 Şi au fost în anul al unsprăzeacelea, în luna dintâiu, în şeapte zile ale lunii; fost-au cuvântul Domnului cătră mine, zicând:

21 „Fiiul omului, braţele lui Faraon, împăratului Eghiptului, le-am zdrobit şi, iată, nu s-au rugat ca să i să dea leac, ca să se puie preste el unsoare, ca să i să dea vârtute, să se apuce de sabie.

22 Pentru aceaea, aceastea zice Domnul Domnul: «Iată, Eu asupra lui Faraon, împăratului Eghiptului, şi voiu zdrobi braţele lui ceale tari, ci zdrobite, şi voiu oborî sabiia lui din mâna lui.

23 Şi voiu râsipi Eghiptul întru neamuri şi voiu vântura pre ei prin ţeri.

24 Şi voiu întări braţele împăratului Vavilonului şi voiu da sabiia Mea în mâna lui şi o va aduce pre ea preste Eghipt şi va prăda prada lui şi va jefui jafurile lui.

25 Şi voiu întări braţele împăratului Vavilonului, iară braţele lui Faraon vor cădea. Şi vor cunoaşte că Eu sânt Domnul, când voiu da sabiia Mea în mâna împăratului Vavilonului şi o vatinde pre ea preste pământul Eghiptului.

26 Şi voiu râsipi Eghiptul întru neamuri şi voiu vântura pre ei prin ţeri şi vor cunoaşte toţi eghipteanii că Eu sânt Domnul»”.

Se caută tâlcuiri ale Sfinților Părinți la versetul selectat ...

cautare talcuire

Din păcate nu există încă comentarii adăugate pentru acest verset.
Momentan doar la Epistolele Sfântului Apostol Pavel au fost adăugate comentarii (Romani - Evrei)
Pe viitor, cu ajutorul Domnului, vom adăuga și alte comentarii.