×

Dimensiunea fontului:

Biblia de la Blaj 1795

PROROCIIA LUI IEZECHIIL

Capitolul 27

Plângere asupra Tirului, a cetăţii Sor, ceii de lângă mare, şi pomenirea negoţătoriilor ce să făcea într-însa din toată lumea.

1 Şi au fost cuvântul Domnului cătră mine, zicând:

2 „Şi tu, fiiul omului, ia plâns asupra lui Sor.

3 Şi vei zice Sor, carea lăcuiaşte la întrarea mării, negoţetoriei noroadelor, de la multe ostroave: «Aceastea zice Domnul Domnul cătră Sor: ‚Tu ai zis: ‚Eu mi-am pus mie frumuseaţa mea!’

4 În inima mării lui Veelim, fiii tăi ţ-au pus ţie frumseaţa.

5 Chedrul din Senir s-au zidit ţie, table supţiri de chiparos din Livan au adus, ca să-ţi facă ţie catarturi,

6 De brad din Vasar au făcut vânslele tale şi besearicile tale le-au făcut de os de elefant şi căsi frunzoase, din ostroavele hetimilor.

7 Vison cu împestritură din Eghipt ţ-au aşternut ţie, ca să te îmbrace cu mărire şi să te acopere cu vânăt şi cu mohorât, din ostroavele Elise s-au făcut veşmintele tale.

8 Şi boiarii tăi, carii lăcuiesc în Sidona şi în Aradii, au fost vânslarii tăi, înţelepţii tăi, Sor, carii era întru tine; aceştia au fost ocârmuitorii tăi.

9 Bătrânii cărţilor şi înţelepţii lor, carii era întru tine, aceştia întărea sfatul tău şi toate corăbiile mării, şi vânslarii lor s-au făcut ţie întru apusurile apusurilor.

10 Persii şi lidiii şi liviii era întru oastea ta, bărbaţii cei războinici ai tăi scuturile şi coifurile au acăţat întru tine; aceştia au dat mărirea ta.

11 Fiii aradiilor şi putearea ta preste zidurile tale; împregiur în turnurile tale era păzitori, tulbele sale le-au acăţat de zăbrealele tale împregiur; aceştia au plinit frumseaţa ta.

12 Carhidoneanii, negoţătorii tăi de mulţimea a toată tăriia ta, de argint şi de aur şi de aramă şi de fier şi de cositoriu şi de plumb au umpluta târgul tău.

13 Elada toată şi ceale de primpregiurul ei, aceştia negoţătorea ţie cu suflete de oameni, şi vase de aramă au adus la târgul tău.

14 Din casa Torgamei, cai şi călăreţi şi muşcoi au adus la târgul tău.

15 Fiii rodiianilor, negoţătorii tăi de la ostroave, au înmulţit negoţătoriia ta, dinţi de elefant, şi celor ce să aducea înlăuntru le dai plăţile tale.

16 Oamenii negoţătoriei tale de mulţimea târguirii tale în afec, zmirnă aleasă şi împistrituri de la Tars şi Ramot şi Horhor au adus ţie de cumpărat.

17 Iuda şi fiii lui Israil, aceştia sânt neguţitorii tăi, carii vindea grâu şi miruri şi casie, şi miiare de frunte şi untdelemn şi răşină au adus la târgul tău.

18 Damascul, neguţitorii tăi din mulţimea a toată putearea ta, vin de la Helvon şi lâni sclipicioase de la Melit.

19 Şi vin de la Dan şi de la Ioian şi de la Meozel au adus la târgul tăub; de la Asiil, fier lucrat şi roată întru amestecarea ta easte.

20 Dedanul, neguţitorii tăi cu dobitoace alease la cară,

21 Araviia şi toţi boiarii Chidarului, aceştia sânt negoţitorii mânii tale, cămile şi miei şi berbeci au adus la tine.

22 Negoţitorii de la Sava şi de la Rama, aceştia sânt negoţitorii tăi; dulceţi de frunte şi pietri scumpe şi aur au adus la târgul tău.

23 Haran şi Hanaan, aceştia sânt negoţitorii tăi, Asur şi Harman, neguţitorii tăi,

24 Carii aducea negoţ, vânăt şi mohorât, şi odoară alease legate cu funi şi de chiparos,

25 Corăbii, întru ei carhidoneanii, negoţătorii tăi întru mulţime, întru amestecăţişul tău, şi te-ai umplut şi te-ai îngreoiat foarte în inima mării.

26 În apă multă te aducea pre tine vânslarii tăi, vântul austrului te-au sfărâmat în inima mării.

27 Era puterile tale şi plata ta şi a amestecaţilor tăi şi vânslarii tăi şi cârmacii tăi şi sfeatnicii tăi şi amestecaţii tăi dintru amestecaţii tăi şi toţi bărbaţii tăi cei războinici întru tine şi toată adunarea ta, în mijlocul tău, vor cădea în inima mării, în zioa căderii tale.

28 De glasul strigării tale cârmacii tăi cu frică să vor spăimânta.

29 Şi să vor pogorî din corăbiile sale toţi vânslarii tăi şi corăbiiarii şi pescarii mării pre pământ vor sta.

30 Şi vor răcni asupra ta cu glasul său şi vor striga amar şi vor pune pământ pre capetele sale şi cenuşă îşi vor aştearne.

31 Şi vor rade asupra ta pleşugire şi să vor încinge cu saci şi te vor plânge pre tine cu amărâciunea sufletului şi cu tânguire amară.

32 Şi vor lua fiii lor preste sine plângere şi vor plânge plângere ţie: ‚Carea easte ca Tirul, care au amuţit în mijlocul mării?’c

33 Ce fealiu de plată ai aflat din mare? Umplut-ai neamuri de mulţimea ta şi din negoţitoriia ta ai îmbogăţit pre toţi împăraţii pământului.

34 Acum te-ai zdrobit în mare, în adâncul apei, negoţitoriia ta şi toată adunarea ta în mijlocul tău au căzut.

35 Toţi vânslarii tăi, toţi cei ce lăcuiesc ostroavele s-au măhnit pentru tine şi împăraţii lor cu spăimântare s-au spăimântat şi au lăcrămat faţa lor de tine.

36 Negoţitorii neamurilor te-au şuierat, pierzare te-ai făcut şi nu vei mai fi în veac, zice Domnul Dumnezeu’»”.

Se caută tâlcuiri ale Sfinților Părinți la versetul selectat ...

cautare talcuire

Din păcate nu există încă comentarii adăugate pentru acest verset.
Momentan doar la Epistolele Sfântului Apostol Pavel au fost adăugate comentarii (Romani - Evrei)
Pe viitor, cu ajutorul Domnului, vom adăuga și alte comentarii.