×

Dimensiunea fontului:

Biblia de la Blaj 1795

PROROCIIA LUI IEZECHIIL

Capitolul 2

Fiind înfricoşeat, prorocul să întăreaşte, ca fără de teamere să vădească pre fiii lui Israil, cei împrotivitori şi învechiţi în păcate, ca doară să vor întoarce. Şi i să porunceaşte să mănânce hârtiia cea scrisă în faţă şi în dos, în carea era scris plângere şi cântare şi vai.

1 Aceasta easte vedearea asemănării măririi Domnului; şi am văzut şi am căzut pre faţa mea şi am auzit glas grăind.

2 Şi au zis cătră mine: „Fiiul omului, stăi pre picioarele tale şi voiu grăi cătră tine!”

3 Şi au venit la mine Duh şi m-au luat pre mine şi m-au râdicat şi m-au pus pre picioarele meale. Şi L-am auzit pre El grăind cătră mine şi au zis cătră mine: „Fiiul omului, trimite-voiu Eu pre tine la casa lui Israil, la cei ce M-au amărât pre Mine, carii M-au amărât pre Mine ei; şi părinţii lor s-au lepădat de Mine până în zioa de astăzi.

4 Şi feciori tari de obraza şi vârtoşi la inimă sânt. Eu te voiu trimite pre tine la dânşii şi vei zice lor:

5 «Aceastea zice Domnul Dumnezeu», doară cândva vor auzi şi să vor teame, pentru că easte casă amărâtoare şi vor cunoaşte că proroc eşti tu întră dânşii.

6 Şi tu, fiiul omului, să nu te temi de ei şi să nu te spăimântezi de faţa lor, pentru că sălbateci să vor face şi să vor aduna asupra ta împrejur. Şi în mijlocul scorpiilor tu lăcuieşti; de cuvintele lor să nu te temi şi de faţa lor să nu spăimântezi, pentru că easte casă amărâtoare.

7 Şi vei grăi cuvintele Meale cătră ei; doară cândva vor auzi sau să vor teame, pentru că easte casă amărâtoare.

8 Şi tu, fiiul omului, ascultă pre Cel ce grăiaşte cătră tine şi nu fii amărâtoriu, ca şi casa cea amărâtoare; deşchide gura ta şi mănâncă ceaea ce-ţi dau Eu ţie”.

9 Şi am văzut şi, iată, o mână întinse cătră mine şi într-însa o hârtie de carte.

10 Şi o au desfăcut pre ea înaintea mea şi era scrise înlăuntru şi din afarăb; şi era scris într-însa plângere şi cântare şi vai.

Se caută tâlcuiri ale Sfinților Părinți la versetul selectat ...

cautare talcuire

Din păcate nu există încă comentarii adăugate pentru acest verset.
Momentan doar la Epistolele Sfântului Apostol Pavel au fost adăugate comentarii (Romani - Evrei)
Pe viitor, cu ajutorul Domnului, vom adăuga și alte comentarii.