×

Dimensiunea fontului:

Biblia de la Blaj 1795

PROROCIIA LUI IEZECHIIL

Capitolul 15

Precum viţa tăiată nu e bună numai să se dea focului spre ardere, aşa vesteaşte Ierusalimului că să va da arderii, cu lăcuitorii săi, pentru fărădelegile lor.

1 Şi s-au făcut cuvântul Domnului, cătră mine zicând:

2 „Şi tu, fiiul omului, ce s-ar face lemnul viţii din toate leamnele tufelor celor ce sânt în leamnele pădurii?

3 Au lua-vor dintr-însul lemn, ca să fie de lucru? Au lua-vor dintr-însa cuiu, ca să acheaţe într-însul vas?

4 Fără numai ce s-au dat focului de s-au ars; curăţirea ei cea de preste an o arde focul şi o face cenuşea; au de treabă va fi la lucru?

5 Încă nici când easte ea întreagă nu va fi de lucru; au, doară, după ce o va topi focul, până în sfârşit, fi-va mai mult de lucru?

6 Pentru aceaea, zi: «Aceastea zice Adonai Domnul: În ce chip e lemnul viţii întră leamnele pădurii, care le-am dat focului să le arză, aşea am dat pre cei ce lăcuiesc Ierusalimul.

7 Şi voiu pune faţa Mea asupra lor; din foc vor ieşi şi focul va amistui pre ei şi vor cunoaşte că Eu sânt Domnul, Cel ce am întărit faţa Mea asupra lor.

8 Şi voiu pustii pământul, pentru că au căzut la greşeală, zice Adonai Domnul»”.

Se caută tâlcuiri ale Sfinților Părinți la versetul selectat ...

cautare talcuire

Din păcate nu există încă comentarii adăugate pentru acest verset.
Momentan doar la Epistolele Sfântului Apostol Pavel au fost adăugate comentarii (Romani - Evrei)
Pe viitor, cu ajutorul Domnului, vom adăuga și alte comentarii.