×

Dimensiunea fontului:

Biblia de la Blaj 1795

PROROCIIA LUI IEZECHIIL

Capitolul 10

Să porunceaşte bărbatului celui îmbrăcat cu haină lungă să ia cărbuni de foc din mijlocul roatelor care sânt supt heruvimi şi să-i vearse preste cetate. Să însămnează vedeniia Domnului, a heruvimilor şi a celor patru roate.

1 Şi am văzut, şi, iată, deasupra tăriei ceii preste capul heruvimilor, ca piiatra sapfirului, asemănare de scaon preste ei.

2 Şi au zis cătră bărbatul cel îmbrăcat cu veşmântul: „Întră în mijlocul roatelor celor de supt heruvimi şi umple mâinile tale de cărbuni de foc din mijlocul heruvimilor şi râsipeaşte preste cetate!” Şi întră înaintea mea.

3 Şi heruvimii sta de-a dreapta casii, când întra bărbatul, şi nor au umplut curtea cea mai dinlăuntru.

4 Şi s-au râdicat mărirea Domnului de pre heruvimi la pragul casii şi au umplut norul casa şi curtea s-au umplut de lumina mărirei Domnului.

5 Şi glasul aripilor heruvimilor să auzea până dinaintea curţii ceii din afară, ca glasul Dumnezeului Sadai grăind.

6 Şi au poruncit bărbatului celui îmbrăcat cu veşmântul cel sfânt, zicând: „Ia foc din mijlocul roatelor celor din mijlocul heruvimilor!” Şi au întrat şi au stătut lângă roate.

7 Şi au întins heruvimul mâna sa în mijlocul focului celui din mijlocul heruvimilor şi au luat şi au dat în mâinile celui îmbrăcat cu veşmântul cel sfânt, carele luând au ieşit.

8 Şi au văzut la heruvimi asemănare de mâini de om dedesuptul aripilor lor.

9 Şi am văzut şi, iată, patru roate lângă heruvimi; o roată lângă un heruvim şi vedearea roatelor, ca vedearea pietrii antracului.

10 Şi vederea lor aseamenea în ceale patru, ca cum ar fi roată în roată.

11 Şi când umbla eale la patru părţi ale lor, mergea şi nu să învârtea când mergea eale, ci, la locul la care să abătea a mearge, cea dintâiu mergea, după ea şi cealelalte, şi nu să învârtea când mergea eale.

12 Şi umerii lor şi mâinile lor şi aripile lor şi roatele pline de ochi primpregiurul celor patru roate.

13 Şi roatele aceastea s-au chemat Ghelghel, auzind eu.

14 Şi patru feaţe era la una: faţa cea dintâiu era faţă de heruvim, şi faţa cea de-a doao era faţă de om şi cea de-a treia era faţă de leu şi a patra era faţă de vulture.

15 Şi s-au râdicat heruvimii; aceasta easte fiiara carea am văzut la râul Hovar.

16 Şi când mergea heruvimii, mergea şi roatele alăturea cu ei; şi când râdica heruvimii aripile sale ca să se înalţă de pre pământ, nu să întorcea roatele lor, ci şi eale să ţinea de ei.

17 Când sta ei, sta, şi când să înălţa ei, să înălţa şi eale, că duh de viiaţă era întru eale.

18 Şi au ieşit mărirea Domnului din casă, şi au stătut preste heruvimi.

19 Şi au râdicat heruvimii aripile sale şi s-au înălţat de pre pământ înaintea mea. Şi când au ieşit ei, şi roatele s-au ţinut de ei şi au stătut la tinda porţii Casii Domnului ceii din preajmă, şi mărirea Dumnezeului lui Israil era preste ei, deasupra.

20 Aceasta easte fiiara carea o am văzut dedesuptul Dumnezeului lui Israil la râul Hovar şi am cunoscut că heruvim easte.

21 Patru feaţe la unul şi patru aripi la unul; şi asemănare de mâini de om supt aripile lor.

22 Şi asemănarea feaţelor lor sânt însăşi feaţele care le-am văzut dedesuptul mărirei Dumnezeului lui Israil la râul Hovar şi pre ei, pre fieştecare, după faţa sa mergând.

Se caută tâlcuiri ale Sfinților Părinți la versetul selectat ...

cautare talcuire

Din păcate nu există încă comentarii adăugate pentru acest verset.
Momentan doar la Epistolele Sfântului Apostol Pavel au fost adăugate comentarii (Romani - Evrei)
Pe viitor, cu ajutorul Domnului, vom adăuga și alte comentarii.