×

Dimensiunea fontului:

Biblia de la Blaj 1795

PROROCIIA LUI IEZECHIIL

Capitolul 1

Vreamea şi locul în carele s-au arătat lui Iezechiil vedeniile lui Dumnezeu, adecă în mijlocul focului asemănare de patru fieri, a safirului, a ascalonului şi a omului ce şedea pre scaon cu foc încunjurat.

1 Şi au fost în anul al treizecilea în luna a patra, în zioa a cincea a lunei, şi eram eu în mijlocul robiei la râul Hovar; şi s-au deşchis ceriurile şi am văzut vedeniia lui Dumnezeu.

2 În zioa a cincea a lunei, acesta era anul al cincilea al robiei împăratului Ioachim.

3 Şi s-au făcut cuvântul Domnului cătră Iezechiil, feciorul lui Vuzi, preotul, în pământul haldeilor, la râul Hovar; şi au fost preste mine mâna Domnului.

4 Şi am văzut, şi, iată, un vânt râdicându-să ieşea despre miiazănoapte şi un nor mare într-însul şi lumină împrejurul lui şi foc strălucitoriu.

5 Şi în mijlocul lui ca o vedeare de chihribariua în mijlocul focului şi lumină într-însul şi în mijloc ca o asemănare de patru fieri; şi aceasta e vedearea lor, asemănare de om într-însele.

6 Şi patru feaţe la una şi patru aripi la una.

7 Şi fluierile picioarelor lor dreapte şi picioarele lor cu peane şi scântei ca arama ce luceaşte; şi uşoare aripile lor.

8 Şi mână de om supt aripile lor de tuspatru părţile lor.

9 Şi feaţele lor şi aripile acelor patru ţiindu-să una de alta; şi feaţele celor patru nu să întorcea când umbla eale; fieştecarea în preajma feaţii sale umbla.

10 Şi asemănarea feaţelor lor, faţă de om, şi faţă de leu din dreapta celor patru, şi faţă de viţel din stânga celor patru, şi faţă de vultur la ceale patru.

11 Şi aripile lor întinse deasupra celor patru; la fieştecarea doao aripi era împreunate una cu alta, şi doao acoperea deasupra trupului lor.

12 Şi fieştecarea mergea în preajma feaţii sale şi oriîncătro mergea vântul, mergea şi eale şi nu să întorcea.

13 Şi în mijlocul fierilor vedeare era ca de cărbuni de foc arzători şi ca o vedeare de făclii învârtindu-să în mijlocul fierilor şi lumină de foc; şi din foc ieşea ca un fulger.

14 Şi fierile mergea şi să învârtea ca o vedeare de fulger.

15 Şi am văzut şi, iată, o roată era pre pământ, carea să ţinea de ceale patru fieri.

16 Şi chipul roatelor şi făptura lor în chipul tarsisului şi asemănarea acelor patru şi chipul lor şi făptura lor era ca cum ar fi roată în roată.

17 Spre patru părţi ale sale mergea şi nu să învârtea când mergea eale.

18 Nici avea eale spate şi înălţime era la dânsele; şi le-am văzut pre eale şi spatele acelor patru era pline de ochi împrejur.

19 Şi când mergea fierile, mergea şi roatele, care să ţinea de eale, şi când să râdica fierile de pre pământ, să râdica şi roatele.

20 Şi oriunde era norul, acolo era şi vântul de mergea; şi mergea şi fierile şi roatele să râdica cu dânsele, pentru că duh de viiaţă era în roate.

21 Când mergea fierile, mergea şi roatele, şi când sta eale, sta şi roatele. Şi când să râdica eale de pre pământ, să râdica cu eale şi roatele, că duh de viiaţă era în roate.

22 Şi asemănare preste capul fierilor ca un ceriub în chipul criştalului înfricoşat şi întins preste aripile lor deasupra.

23 Şi supt ceriu, aripile lor întinse bătând una spre alta, fieştecarea cu doao împreunate îşi acoperea trupurile sale.

24 Şi am auzit glasul aripilor lor când zbura, ca un glas de ape multe, când mergea eale; glasul cuvântului era ca un glas de tabără, şi când sta eale, înceta aripile lor.

25 Şi, iată, glas era mai presus de ceriul ce era preste capul lor; când sta eale, să lăsac aripile lor.

26 Şi deasupra ceriului care era preste capul lor, ca vedearea pietrii sapfirului şi asemănare de scaon pre dânsul; şi preste asemănarea scaonului, asemănare ca un chip de om deasupra.

27 Şi am văzut ca o asemănare de chihribariu şi ca o închipuire de foc dinlăuntrul lui împrejur, de la vedearea şealelor şi în sus; şi de la vedearea şealelor şi până jos, văzut-am ca un chip de foc şi raza lui împrejur,

28 Ca o închipuire de curcubeu când easte pre nori în zi de ploaie, aşea era închipuirea razelor împrejur.

Se caută tâlcuiri ale Sfinților Părinți la versetul selectat ...

cautare talcuire

Din păcate nu există încă comentarii adăugate pentru acest verset.
Momentan doar la Epistolele Sfântului Apostol Pavel au fost adăugate comentarii (Romani - Evrei)
Pe viitor, cu ajutorul Domnului, vom adăuga și alte comentarii.