×

Dimensiunea fontului:

Biblia de la Blaj 1795

PLÂNGEREA IEREMIEI

Capitolul 5

Rugăciunea lui Ieremie, prorocul

1 Adu-ţi aminte, Doamne, ce s-au făcut noao, priveaşte şi vezi ocara noastră!

2 Moştenirea noastră s-au mutat la străini, casele noastre, la cei din afară.

3 Sirimani ne-au făcut, nu easte tată, maicele noastre, ca văduvele.

4 Apa noastră cu argint o am beut, leamnele noastre cu schimb au venit.

5 Preste cerbicea noastră ne-am gonit, ostenit-am, nu ne-am odihnit.

6 Eghiptul au dat mânaa, Asur, spre săturarea lor.

7 Părinţii noştri au păcătuit şi nu sânt, noi fărdelegile lor am purtat.

8 Robii ne-au stăpânit pre noi, mântuit nu easte din mâinile lor.

9 Cu sufleteleb noastre vom aduce pânea noastră de cătră faţa sabiei pustiiului.

10 Piialea noastră ca un cuptoriu s-au afumat, smulsu-s-au de cătră faţa vifoarălor foametei.

11 Pre muieri în Sion au smerit, pre fecioare, în cetăţile lui Iuda.

12 Boiarii cu mâinile lor s-au spânzurat, bătrânii nu s-au cinstit.

13 Cei aleşi plângere au luat şi tinerii pre lemn au slăbit.

14 Şi bătrânii de la poartă s-au părăsit, cei aleşi de la cântările sale au încetat.

15 Stricatu-s-au bucuriia inimii noastre, întorsu-s-au întru plângere jocul nostru.

16 Căzut-au cununa capului nostru şi vai noao, că am păcătuit!

17 Pentru aceasta, s-au făcut dureare, întristată easte inima noastră; pentru aceasta, s-au întunecat ochii noştri.

18 Pre muntele Sionului, că s-au stins, vulpi au trecut printr-însul.

19 Tu, Doamne, în veac vei rămânea, scaonul Tău în neam şi în neam!

20 Pentru ce până în sfârşit ne vei uita pre noi, părăsi-ne-vei pre noi întru îndelungare de zile?

21 Întoarce-ne pre noi, Doamne, cătră Tine, şi ne vom întoarce! Şi înnoiaşte zilele noastre ca şi mai înainte!

22 Că lepădând ne-ai lăpădat pre noi, măniiatu-Te-ai spre noi foarte.

Se caută tâlcuiri ale Sfinților Părinți la versetul selectat ...

cautare talcuire

Din păcate nu există încă comentarii adăugate pentru acest verset.
Momentan doar la Epistolele Sfântului Apostol Pavel au fost adăugate comentarii (Romani - Evrei)
Pe viitor, cu ajutorul Domnului, vom adăuga și alte comentarii.