×

Dimensiunea fontului:

Biblia de la Blaj 1795

PROROCIIA LUI IEREMIIA

Capitolul 52

Să potoresc ceale mai sus zisă, adecă, că, după doi ani, Navohodonosor, încungiurând Ierusalimul, îl prinde; şi pre Sedechiia, fugând, îl prinde şi-l întoarce şi ucigându-i fiii înaintea lui şi pre boiarii împăratului Iudei. Scoţindu-i ochii şi legându-l, îl duce în Vavilon. Şi aprinzându-să besearica şi cealelalte căsi, să duc toţi robi în Vavilon. Numai puţini lucrători de vii şi de câmp rămân; aşijderea, şi vasele besearicii, întră care să însămnează şi doi stâlpi de aramă şi numărul jidovilor celor trecuţi în Vavilon în multe rânduri, unde împăratul Ioachim, după treizeci de ani, scoţindu-să din temniţă, să înalţă.

1 Fiind de doaozeci şi unul de ani Sedechiia când împărăţea el, şi unsprăzeace ani au împărăţit în Ierusalim; şi numele mumei lui, Amitaal, fata lui Ieremie, din Lovena.

2 Şi au fost în anul al noaolea al împărăţiei lui, în luna a noao, în zeace ale lunei; venit-au Navohodonosor, împăratul Vavilonului, şi toată putearea lui asupra Ierusalimului, şi au făcut şanţ împregiur şi l-au zidit cu pietri de patru picioare.

3 Şi au venit cetatea la strânsoare până în al unsprăzeacelea an al împăratului Sedechiia,

4 În luna a patra, la a noao ale lunei; şi s-au întărit foametea în cetate şi nu era pâni norodului pământului.

5 Şi s-au rupt cetatea şi toţi oamenii cei de războiu au ieşit noaptea despre calea porţii, întră mijlocul zidului şi întră celalalt dinaintea zidului care era în preajma grădinei împăratului, şi haldeii împrejurul cetăţii; şi au mers la calea cea despre Arava.

6 Şi au alergat putearea haldeilor dinapoia împăratului şi l-au ajuns pre el dincolo de Ierihon şi toate slugile lui s-au râsipit de la el.

7 Şi au prins pre împăratul şi l-au adus pre el la împăratul Vavilonului, în Devlata, şi i-au grăit lui cu judecată.

8 Şi au junghiiat împăratul Vavilonului pre fiii lui Sedechie înaintea ochilor lui şi pre toţi boiarii lui Iuda i-ai junghiiat în Devlata.

9 Şi ochii lui Sedechie i-au orbit şi l-au băgat pre el în obezi; şi l-au adus pre el împăratul Vavilonului în Vavilon şi l-au dat pre el la casa morii, până în zioa în carea au murit.

10 Şi în luna a cincea, în zeace ale lunii, venit-au Navuzardan, cel mai mare preste bucătari, carele sta înaintea feaţii împăratului Vavilonului, în Ierusalim.

11 Şi au ars Casa Domnului şi casa împăratului şi toate căsile cetăţii; şi toată casa mare o au ars cu foc.

12 Şi tot zidul Ierusalismului de primprejur l-au surpat putearea haldeilor, carea era cu mai-marele bucătarilor.

13 Şi pre cei rămaşi ai norodului i-au lăsat mai-marele bucătarilor să fie viiari şi plugari.

14 Şi stâlpii cei de aramă din Casa Domnului i-au zdrobit; şi temeiurile şi marea cea de aramă din Casa Domnului le-au zdrobit haldeii şi au luat arama lor şi o au dus în Vavilon, şi cununa.

15 Şi păharăle şi toate vasele ceale de aramă cu care slujea,

16 Şi amfoturile şi masmaroturile şi turnările ceale dedesupt şi sfeajnicile şi căţiile şi căuşele ceale de aur, de aur, şi ceale de argint, de argint, le-au luat mai-marele bucătarilor.

17 Şi doi stâlpi şi o mare şi doisprăzeace viţei de aramă dedesuptul mării, care le-au făcut împăratul Solomon la Casa Domnului, cărora nu era cumpănire arămii lor.

18 Şi stâlpii, de treizeci şi cinci de coţi înălţimea unuia, şi fune de doisprezeace coţi primprejurul lui şi grosimea ei de patru deagete împrejur.

19 Şi glăvăţină preste ei de aramă şi de cinci coţi de înaltă covârşirea unei glăvăţine, şi mreaje şi rodie preste glăvăţină primprejur, toate de aramă.

20 Şi aşijderea, la stâlpul al doilea, opt rodii la un cot la cei doisprăzeace coţi; şi era rodiile noaozeci şi şease, o parte, şi era toate rodiile o sută preste mreaje împrejur.

21 Şi au luat bucătariul cel mai mare pre preotul cel dintâiua şi pre preotul al doilea şi pre cei trei carii păzăsc calea.

22 Şi din cetate au luat pre un famen, carele era ispravnic oamenilor celor războinici, şi şeapte oameni numiţi, carii era în faţa împăratului, carii s-au aflat în cetate, şi pre scriitoriul puterilor şi pre scriitoriul norodului a tot pământul şi şeasezeci de oameni din norodul pământului, carii s-au aflat în cetate.

23 Şi i-au luat pre ei Navuzardan, cel mai mare preste bucătari, şi i-au adus pre ei la împăratul Vavilonului, în Devlata, în pământul Ematului.

24 Şi i-au omorât pre ei împăratul Vavilonului în Devlata, în pământul Ematului.

25 Şi au fost în al treizeci şi şeaptelea an după ce s-au înstrăinatb Ioachim, împăratul lui Iuda, în luna a doaosprăzeace, în doaozeci şi patru ale lunii; au luat Ulemadahar, împăratului Vavilonului, în anul în care s-au făcut împărat, capul lui Ioachim, împăratul lui Iuda, în luna a zeacea, la doaozeci şi patru ale lunii, şi l-au scos pre el din casa carea să păzea.

26 Şi i-au grăit lui bune şi au pus scaonul lui deasupra împăraţilor carii era împreună cu el în Vavilon.

27 Şi au schimbat îmbrăcămintea temniţii lui şi mânca pâne pururea înaintea feaţii lui, în toate zilele care au trăit, şi rânduialăc lui să se dea pururea de la împăratul Vavilonului, din zi în zi, până în zioa în carea au murit.

Se caută tâlcuiri ale Sfinților Părinți la versetul selectat ...

cautare talcuire

Din păcate nu există încă comentarii adăugate pentru acest verset.
Momentan doar la Epistolele Sfântului Apostol Pavel au fost adăugate comentarii (Romani - Evrei)
Pe viitor, cu ajutorul Domnului, vom adăuga și alte comentarii.