×

Dimensiunea fontului:

Biblia de la Blaj 1795

PROROCIIA LUI IEREMIIA

Capitolul 46

Prin Ieremiia, vesteaşte Domnul pustiire lui Faraon şi Eghiptului, carea o va face Navohodonosor, iară jidovilor şi fiilor lui Israil mângăiare, după aceaea şi slobozire. Iară limbilor la care Dumnezeu pre ei îi lăpădasă, jefuire.

1 La începutul împărăţiei lui Sedechie, împăratul, fost-au cuvântul acesta:

2 Pentru Elam, al Eghiptului, preste putearea lui Faraon Nehao, împăratului Eghiptului, carele era la râul Efratului în Harmis, pre carele l-au bătut Navohodonosor, împăratul Vavilonului, în anul al patrulea a lui Ioachim, împăratului lui Iuda:

3 „Luaţi arme şi paveze şi vă apropiiaţi la războiu!

4 Şi înşelaţi caii, încălecaţi, călăreţii, şi vă tocmiţi coifurile voastre, puneţi înainte suliţele şi îmbrăcaţi zalele voastre!

5 Pentru aceaea, aceştia să tem şi să feresc înapoi, pentru că cei tari ai lor să vor tăia; cu fuga au fugit şi nu s-au întors, încunjuraţi primprejur, zice Domnul.

6 Să nu fugă cel sprinten şi să nu scape cel tare spre miiazănoapte; ceale de lângă Eufrat au slăbit şi au căzut.

7 Cine e acesta? Ca un râu să va sui şi ca râurile care învăluiesc apa.

8 Apele Eghiptului ca un râu să vor sui. Şi au zis: «Sui-mă-voiu şi voiu acoperi pământul şi cetatea, pre cei ce lăcuiesc întru ea!»

9 Încălecaţi pre cai, gătiţi carăle, ieşiţi, cei războinici a etiopilor şi a Liviei, întrarmaţi cu arme, şi lidii, suiţi-vă, întindeţi arcul!”

10 Şi zioa aceaea Domnului Dumnezeului nostru e zi de izbândire, ca să izbândească asupra vrăjmaşilor Săi, şi-i va mânca pre ei sabiia Domnului şi să va sătura şi să va îmbăta de sângele lor, pentru că jertvă easte Domnului, de la pământul cel despre miiazănoapte, la râul Eufratului.

11 „Suie-te, Galaad, şi ia răşină fecioarei, featei Eghiptului; în deşert s-au înmulţit vindecările tale, folos nu easte ţie.

12 Auzit-au neamurile glasul tău şi de strigarea ta s-au umplut pământul, pentru că războinic asupra războinicului au slăbit, împreună au căzut amândoi”.

13 Care au grăit Domnul în mâna lui Ieremie, ca să vie împăratul Vavilonului să taie pământul Eghiptului:

14 „Vestiţi în Magdolon şi porunciţi în Memfin, ziceţi: «Stăi şi te găteaşte, că au mâncat sabiia ceale de primprejurul tău».

15 Pentru ce au fugit de la tine Apis? Viţelul tău cel ales n-au rămas, pentru că Domnul l-au deznodat pre el.

16 Şi mulţimea ta au slăbit şi au căzut şi fieştecarele cătră deaproapele său grăia: «Să ne sculăm şi să ne întoarcem la norodul nostru, la moşiia noastră, de la faţa sabiei elineşti!»

17 Chemaţi numele lui Faraon Nehao, împăratul Eghiptului: «Saon Esvie Moid».

18 Viu sânt Eu, zice Domnul Dumnezeu, că ca Itavirionul între munţi şi ca Carmilul cel din mare va veni.

19 Vas de înstrăinare fă ţie ceaea, ce lăcuieşti, fata Eghiptului, pentru că Memfis spre stângere va fi şi să va chema: «Vai!», pentru că nu va fi lăcuitoriu întru ea.

20 Juncă împodobită easte Eghiptul, smulgere de la miiazănoapte va veni preste el.

21 Şi argaţii lui întru el, ca viţeii cei hrăniţi, care să hrănesc spre junghiiare, pentru că şi ei s-au întors şi au fugit toţi dimpreună; nu au stătut, pentru că zioa pierzării au venit preste ei şi vreamea izbândirii lor.

22 Glasul lor ca al şearpelui ce şuieră, că în năsip vor mearge, cu topoarăle vor veni asupra lui, ca cei ce taie leamne.

23 Tăia-va dumbrava ei, zice Domnul, căci nu să va putea socoti, că mai mult decât lăcustă să va înmulţi şi nu easte lor număr.

24 Ruşinatu-s-au fata Eghiptului, datu-s-au în mâinile norodului de la miiazănoapte.

25 Iată, Eu izbândesc pre Amon, fiiul lui, asupra Eghiptului şi asupra dumnezăilor lui şi asupra împăraţilor lui şi asupra lui Faraon şi asupra celor ce nădăjduiesc întru el.

26 Şi tu să nu te temi, robul Mieu, Iacov, nici să te sparii, Israil, că, iată, te mântuiesc de departe şi sămânţa ta din robiia lor; şi să va întoarce Iacov şi va odihni şi va adormi şi nu va fi cine să-l sparie pre el.

27 Nu te teame, sluga Mea, Iacove, zice Domnul, că cu tine sânt Eu, cea neînfricoşeată şi gingaşe s-au dat, că voiu face sfârşire în tot neamul la care te vor scoate pre tine, iară pre tine nu te voiu face să te sfârşeşti şi te voiu pedepsi spre judecată şi nevinovat nut e voiu face”.

Se caută tâlcuiri ale Sfinților Părinți la versetul selectat ...

cautare talcuire

Din păcate nu există încă comentarii adăugate pentru acest verset.
Momentan doar la Epistolele Sfântului Apostol Pavel au fost adăugate comentarii (Romani - Evrei)
Pe viitor, cu ajutorul Domnului, vom adăuga și alte comentarii.