×

Dimensiunea fontului:

Biblia de la Blaj 1795

PROROCIIA LUI IEREMIIA

Capitolul 45

Dumnezeu mustră pre Varuh prin Ieremiia pentru că au zis că are osteneală cu dureare, iară nu odihnă, dară îi făgăduiaşte mântuire când să vor jefui ceialalţi.

1 Cuvântul care au grăit Ieremie, prorocul, cătră Varuh, fiiul lui Nirie, când au scris cuvintele aceastea pre carte din gura lui Ieremie, în anul al patrulea a lui Ioachim, fiiul lui Iosie, împăratul lui Iuda:

2 „Aşea au zis Domnul spre tine, Varuh:

3 Pentru că ai zis: «Vai, vai, pentru că au adaos Domnul osteneală cu dureare mie, adormit-am întru suspinuri, odihnă nu am aflat!»

4 Zis-am lui: «Aşea au zis Domnul: ‚Iată, pre carele Eu am zidit Eu voiu râsipi, şi pre carele Eu am sădit Eu voiu smulge.

5 Şi tu ceare-vei ţie mari? Să nu cei, că, iată, Eu aduc reale preste tot trupul, zice Domnul, şi voiu da sufletul tău spre aflare în tot locul, oriunde vei mearge’»”.

Se caută tâlcuiri ale Sfinților Părinți la versetul selectat ...

cautare talcuire

Din păcate nu există încă comentarii adăugate pentru acest verset.
Momentan doar la Epistolele Sfântului Apostol Pavel au fost adăugate comentarii (Romani - Evrei)
Pe viitor, cu ajutorul Domnului, vom adăuga și alte comentarii.