×

Dimensiunea fontului:

Biblia de la Blaj 1795

PROROCIIA LUI IEREMIIA

Capitolul 43

Rămăşiţele jidovilor, neascultând de porunca Domnului, carea le spusease Ieremiia, purced în Eghipt împreună cu Ieremiia şi cu Varuh, unde aşezindu-să, Ieremiia proroceaşte că împăratul Vavilonului va jefui pământul Eghiptului cu idolii săi şi-l va stăpâni.

1 Şi au fost după ce au încetat Ieremie a zice cătră norod toate cuvintele Domnului, care au trimis Domnul cătră ei, toate cuvintele aceastea.

2 Şi au zis Azariia, feciorul lui Maaseu, şi Ioanan, feciorul lui Carie, şi toţi oamenii cei sumeţi, lui Ieremie, zicând: „Minţi, nu te-au trimis pre tine Domnul la noi, zicând: «Să nu întraţi în Eghipt, ca să lăcuiţi acolo!»

3 Ci Varuh, feciorul lui Nirie, te îndeamnă pre tine asupra noastră, ca să ne dai pre noi în mâinile haldeilor să ne omoară şi să ne înstrăineaze pre noi în Vavilon”.

4 Şi nu au ascultat Ioanan, şi toţi povăţuitorii puterii cei împreună cu el şi tot norodul, glasul Domnului, ca să lăcuiască în pământul lui Iuda.

5 Şi au luat Ioanan şi toţi povăţuitorii puterii pre toţi rămaşii lui Iuda, carii s-au întors a lăcui în pământ,

6 Pre bărbaţii cei tari şi pre muieri şi pre prunci şi cealealte şi pre featele împăratului şi sufletele care le-au lăsat Navuzardan cu Godoliia, fiiul lui Ahicam, şi pre Ieremie, prorocul, şi pre Varuh, feciorul lui Nirie.

7 Şi au întrat în Eghipt, că nu au ascultat glasul Domnului, şi au întrat în Tafnas.

8 Şi s-au făcut cuvântul Domnului cătră Ieremie în Tafnas, zicând:

9 „Ia ţie pietri mari şi le ascunde pre eale înaintea uşii în poarta casii lui Faraon, în Tafnas, înaintea ochilor bărbaţilor lui Iuda,

10 Şi vei grăi: «Aşea au zis Domnul: Iată, Eu trimiţ şi voiu aduce pre Navohodonosor, împăratul Vavilonului, şi va pune scaonul său deasupra pietrilor acestora, care le-ai ascuns, şi va râdica arme preste eale.

11 Şi va întra şi va lovi pământul Eghiptului: pre carii la moarte, la moarte, şi pre carii la robie, la robie, şi pre carii la sabie, la sabie!

12 Şi va arde foc în casele dumnezeilor lor şi le va pârjoli pre eale, şi-i va înstrăina pre ei şi va păduchiia pământul Eghiptului, în ce chip păduche păstoriul haina sa, şi va ieşi cu pace.

13 Şi va zdrobi stâlpii cetăţii Iliupoliei ceii de la Enom, şi casele lor le vor arde de tot cu foc»”.

Se caută tâlcuiri ale Sfinților Părinți la versetul selectat ...

cautare talcuire

Din păcate nu există încă comentarii adăugate pentru acest verset.
Momentan doar la Epistolele Sfântului Apostol Pavel au fost adăugate comentarii (Romani - Evrei)
Pe viitor, cu ajutorul Domnului, vom adăuga și alte comentarii.