×

Dimensiunea fontului:

Biblia de la Blaj 1795

PROROCIIA LUI IEREMIIA

Capitolul 42

Trimiţindu-să Ieremiia să se roage şi să întreabe pre Domnul pentru rămăşiţele jidovilor, răspunde că de vor rămânea în Iudeea să vor mântui, iară de vor fugi în Eghipt toţi vor peri de sabie, de foame şi de ciumă.

1 Şi au venit toţi domnii puterii: şi Ioanan şi Azarie, fiiul lui Maseu, şi tot norodul, de la mic până la mare,

2 La Ieremiia, prorocul, şi au zis lui: „Cază, dară, mila noastră înaintea feaţii tale şi te roagă cătră Domnul Dumnezeul tău, pentru cei ce au rămas; că am rămas din mulţi puţini, precum ochii tăi văd.

3 Şi să ne spuie noao Domnul Dumnezeul tău calea pre carea să meargem şi cuvântul care să-l facem”.

4 Şi le-au zis lor Ieremie: „Auzit-am, iată, eu mă voiu ruga pentru voi cătră Domnul Dumnezeul nostru, după cuvintele voastre. Şi va fi cuvântul care-l va răspunde Domnul Dumnezeu îl voiu spune voao, nu voiu ascunde de la voi cuvânt”.

5 Şi ei ziseră cătră Ieremie: „Fie Domnul întru noi spre mărturie dreaptă şi credincioasă, de nu vom face aşea, după tot cuvântul care-l va trimite Domnul cătră noi;

6 Şi ori bine, ori rău, glasul Domnului Dumnezeului nostru, la carele noi te trimitem, vom auzi, ca să fie noao mai bine, că vom auzi glasul Domnului Dumnezeului nostru”.

7 Şi au fost după zeace zile, s-au făcut cuvântul Domnului cătră Ieremie.

8 Şi au chemat pre Ioanan şi pre povăţuitorii puterii şi pre tot norodul, de la mic până la mare.

9 Şi le-au zis lor: „Aşea au zis Domnul Dumnezeu:

10 «De veţi şedea în pământul acesta, voiu zidi pre voi şi nu voiu răsipi; şi voiu sădi pre voi şi nu voiu smulge, că am încetat de la realele care am făcut voao.

11 Să nu vă teameţi de faţa împăratului Vavilonului, de carele voi vă teameţi de faţa lui! Să nu vă teameţi, zice Domnul, că cu voi sânt Eu, ca să vă scoţ pre voi şi să vă mântuiesc din mâna lui.

12 Şi voiu da voao milă şi voiu milui pre voi şi voiu întoarce pre voi la pământul vostru».

13 Şi de veţi zice: «Nu vom şedea în pământul acesta», ca să nu auziţi glasul Domnului,

14 «Că la pământul Eghiptului vom întra şi nu vom vedea războiu şi glas de trâmbiţă nu vom auzi şi de pâini nu vom flămânzi şi acolo vom lăcui».

15 Pentru aceaea, auziţi cuvântul Domnului. Aşea au zis Domnul: «De veţi da voi faţa voastră spre Eghipt şi veţi întra să lăcuiţi acolo,

16 Şi va fi sabiia, de a căriia faţă voi vă teameţi; afla-va pre voi în pământul Eghiptului, şi foametea, de carea voi grăiţi de cătră faţa ei, apuca-va pre voi dinapoia voastră în Eghipt şi acolo veţi muri.

17 Şi vor fi toţi oamenii şi toţi cei străini de neam, cei ce au pus faţa lor spre pământul Eghiptului, ca să lăcuiască acolo; sfârşi-să-vor de sabie şi de foamete şi nu va fi lor nimenea carele să-i mântuiască de răutăţile care le aduc Eu preste ei».

18 Că aşea au zis Domnul: «În ce chip au picat măniia Mea preste cei ce lăcuia Ierusalimul, aşea va pica măniia Mea preste voi, de veţi întra voi în Eghipt şi veţi fi spre loc neumblat şi supuşi şi spre blăstăm şi spre ocară; şi mai mult nu veţi vedea locul acesta».

19 Grăit-au Domnul de voi, cei rămaşi a lui Iuda, ca să nu întraţi în Eghipt; şi acum, cunoscând veţi cunoaşte,

20 Că aţi făcut rău întru sufletele voastre, trimiţindu-mă pre mine, zicând: «Roagă-te pentru noi cătră Domnul şi, după toate oricâte va grăi ţie Domnul, face-vom!»

21 Şi nu aţi auzit cuvântul Domnului, care l-au trimis la voi.

22 Şi acum, de sabie şi de foame vă veţi sfârşi, în locul la care voi vă rugaţi să întraţi, ca să lăcuiţi acolo”.

Se caută tâlcuiri ale Sfinților Părinți la versetul selectat ...

cautare talcuire

Din păcate nu există încă comentarii adăugate pentru acest verset.
Momentan doar la Epistolele Sfântului Apostol Pavel au fost adăugate comentarii (Romani - Evrei)
Pe viitor, cu ajutorul Domnului, vom adăuga și alte comentarii.