×

Dimensiunea fontului:

Biblia de la Blaj 1795

PROROCIIA LUI IEREMIIA

Capitolul 41

Ismail omoară cu vicleşug pre Godoliia, mai-marele norodului, şi pre ceialalţi bărbaţi carii era cu dânsul în Masifa, lăsând zeace bărbaţi, carii au zis că au jitniţe în ţarină; şi multe prădând şi robind, s-au dus până în Gavaon, la apa cea multă, unde ajungându-l Ioanan, au întors toată robimea şi au luat prăzile. Dară şi Ioanan, temându-să de haldei, au socotit cu norodul să fugă în Eghipt.

1 Şi au fost în luna a şeaptea; venit-au Ismail, feciorul lui Natanie, fiiului lui Eleasa, cel din neamul împărătesc, şi zeace bărbaţi cu el, la Godoliia, în Masifa, şi au mâncat acolo pâine împreună.

2 Şi s-au sculat Ismail şi cei zeace bărbaţi carii era cu el şi loviră pre Godoliia, pre carele l-au fost pus împăratul Vavilonuluia preste pământul acela.

3 Şi pre toţi jidovii carii era cu el în Masifa şi pre toţi haldeii carii s-au aflat acolo.

4 Şi au fost în zioa a doao după ce au lovit el pre Godoliia, şi om nu au ştiut.

5 Şi au venit bărbaţi de la Sihem şi de la Salim şi de la Samariia, optzeci de bărbaţi raşi la barbe şi cu hainele sale rumpte, plângând, şi daruri şi tămâie în mâinile lor, ca să aducă în Casa Domnului.

6 Şi au ieşit întru întâmpinarea lor Ismail. Şi ei mergea şi plângea; şi le-au zis lor: „Întraţi la Godoliia!”

7 Şi au fost după ce au întrat ei în mijlocul cetăţii, i-au junghiiat pre ei şi i-au băgat în fântână.

8 Şi zeace oameni s-au aflat acolo şi au zis lui Ismail: „Să nu ne omori pre noi, că avem noi jitniţă în ţarină, grâu şi orz şi miiare şi untdelemn!” Şi i-au trecut şi nu i-au omorât pre ei întră fraţii lor.

9 Şi fântâna în carea au aruncat Ismail pre toţi pre carii i-au bătut, fântână mare easte; aceasta easte carea o au făcut împăratul Asa de cătră faţa lui Vaasa, împăratul lui Israil. Aceasta o au umplut Ismail de trupuri rănite.

10 Şi au întors Ismail pre tot norodul carele au rămas în Masifa şi pre featele împăratului, pre care mai-marele preste bucătari le-au adus la Godoliia, feciorul lui Ahicam. Şi s-au dus dincolo, la fiii lui Amon.

11 Şi au auzit Ioanan, feciorul lui Carie, şi toţi povăţuitorii puterii cei împreună cu el, toate realele care le-au făcut Ismail.

12 Şi au adunat toată tabăra lor şi au mers să dea războiu asupra lui şi l-au aflat pre el la apa cea multă în Gavaon.

13 Şi au fost deaca au văzut tot norodul cel ce era cu Ismail pre Ioanan şi pre povăţuitorii puterii lui, cei ce era cu dânsul.

14 Şi s-au întors la Ioanan.

15 Şi Ismail au scăpat cu opt oameni şi s-au dus la fiii lui Amon.

16 Şi au luat Ioanan şi toţi povăţuitorii puterii carii era cu el pre toţi cei rămaşi ai norodului, pre carii i-au întors de la Ismail, bărbaţi tari la războiu, şi pre muieri şi pre cealelalte şi pre famenii pre carii au întors de la Gavaon.

17 Şi s-au dus şi au şezut în pământul Virotoamului, cel despre Vitleem, ca să meargă la Eghipt de cătră faţa haldeilor.

18 Că s-au spăriiat de cătră faţa lor, pentru că au lovit Ismail pre Godoliia, pre carele l-au pus împăratul Vavilonului mai-mare preste pământul acela.

Se caută tâlcuiri ale Sfinților Părinți la versetul selectat ...

cautare talcuire

Din păcate nu există încă comentarii adăugate pentru acest verset.
Momentan doar la Epistolele Sfântului Apostol Pavel au fost adăugate comentarii (Romani - Evrei)
Pe viitor, cu ajutorul Domnului, vom adăuga și alte comentarii.