×

Dimensiunea fontului:

Biblia de la Blaj 1795

PROROCIIA LUI IEREMIIA

Capitolul 40

Lui Ieremiia să dă voie a lăcui unde va vrea; şi întorcându-să la Godoliia, cel rânduit mai-mare preste rămăşiţele Iudei, în Masifa. Şi Godoliia n-au vrut să asculte de Ieremiia, mustrându-l pentru Ismail, care îi cerca moarte, s-au omorât.

1 Cuvântul care s-au făcut de la Domnul cătră Ieremie, după ce l-au trimis pre el Navuzardan, cel mai mare preste bucătari din Radaman, când l-au luat pre el cu cătuşi în mijlocul înstrăinării lui Iuda a celor ce să ducea în Vavilon.

2 Şi l-au luat pre el cel mai mare preste bucătari şi au zis lui: „Domnul Dumnezeul tău au grăit realele aceastea preste locul acesta.

3 Şi au făcut Domnul, pentru că aţi păcătuit Lui şi n-aţi auzit glasul Lui.

4 Iată, te-am dezlegat pre tine din cătuşile ceale ce sânt în mâinile tale. De easte bine înaintea ta să vii cu mine în Vavilon, vino, pune ochii miei preste tine; iară de nu, purceade.

5 Şi te întoarce la Godoliia, feciorul lui Ahicam, feciorului lui Safan, pre carele l-au pus împăratul Vavilonului în pământul lui Iuda, şi lăcuiaşte cu el în mijlocul norodului, în pământul lui Iuda! Toate bunătăţile sânt înaintea ochilor tăi, ca să mergi acolo şi pasă!” Şi i-au dat lui cel mai mare preste bucătari daruri şi l-au slobozit.

6 Şi au venit la Godoliia, în Masifa, şi au şezut în mijlocul norodului celui ce au rămas în pământ.

7 Şi au auzit toţi povăţuitorii puterii cei din ţarină, ei şi putearea lor, că au pus împăratul Vavilonului pre Godoliia biruitoriu ţării şi încă cum că i-au dat pre sama lui bărbaţi şi muieri pre carii nu i-au înstrăinat în Vavilon.

8 Şi au venit la Godoliia, în Masifa, Ismail, feciorul lui Natanie, şi Ioanan, feciorul lui Carie, şi Sareia, feciorul lui Tanaemet, şi feciorii lui Iofe, a lui Netofat, şi Ezonie, feciorul lui Mohat, ei şi bărbaţii lor.

9 Şi s-au jurat lor Godoliia şi bărbaţilor lor, zicând: „Nu vă teameţi de faţa slugilor haldeilor, lăcuiţi pre pământ şi lucraţi împăratului Vavilonului, şi mai bine va fi voao!

10 Şi, iată, eu şez înaintea voastră la Masifa, să stau înaintea haldeilor, când vor veni asupra voastră; şi voi adunaţi vin şi poame, şi untdelemn luaţi în vasele voastre şi lăcuiţi în cetăţile care le-aţi stăpânit”.

11 Şi toţi jidovii, cei din pământul Moavului şi cei din fiii lui Amon şi cei din Idumea şi cei din tot pământul, au auzit că au dat împăratul Vavilonului rămăşiţă lui Iuda şi încă au pus preste ei pre Godoliia, feciorul lui Ahicam.

12 Şi au venit la Godoliia, în Masifa, în pământul lui Iuda, şi au adunat vin şi poame multe foarte şi untdelemn.

13 Şi Ioanan, feciorul lui Carie, şi toţi povăţuitorii puterii cei din ţarină au venit la Godoliia, în Masifa, şi au zis lui: „Ştiind să ştii că Velisa, împăratul fiilor lui Amon, au trimis la tine pre Ismail, ca să lovească sufletul tău”.

14 Şi nu le-au crezut lor Godoliia. Şi au zis Ioanan lui Godoliia pre ascuns în Masifa:

15 „Mearge-voiu, dară, şi voiu lovi pre Ismail şi nimene să nu ştie, pentru ca să nu lovească sufletul tău; şi să vor râsipi toţi jidovii carii s-au adunat la tine şi vor peri cei rămaşi a lui Iuda”.

16 Şi au zis Godoliia cătră Ioanan: „Să nu faci tu cuvântul acesta, că minciuni grăieşti tu asupra lui Ismail!”

Se caută tâlcuiri ale Sfinților Părinți la versetul selectat ...

cautare talcuire

Din păcate nu există încă comentarii adăugate pentru acest verset.
Momentan doar la Epistolele Sfântului Apostol Pavel au fost adăugate comentarii (Romani - Evrei)
Pe viitor, cu ajutorul Domnului, vom adăuga și alte comentarii.