×

Dimensiunea fontului:

Biblia de la Blaj 1795

PROROCIIA LUI IEREMIIA

Capitolul 39

Prinzind Ierusalimul împăratul Vavilonului şi fugând Sedechiia cu boiarii săi, i-au prins haldeii şi pre pruncii împăratului i-au omorât înaintea ochilor lui, iară lui Sedechiia scoţindu-i ochii şi legându-l l-au dus în Vavilon. Iară după ce au răsipit zidul Ierusalimului, cealelalte căsi le-au ars cu foc; şi o parte din norod au dus în Vavilon, iară o parte au lăsat în Ierusalim. Şi pre Ieremiia l-au slobozit din curtea temniţii.

1 Şi au fost în lunaa de la al noaolea an a lui Sedechie, împăratul lui Iuda. Mers-au Navohodonosor, împăratul Vavilonului, şi toată putearea lui asupra Ierusalimului, şi-l bătea pre el.

2 Şi al zeacelea an, în zilele lui Sedechie, în luna a patra, în noao ale lunii, s-au spart cetatea.

3 Şi au întrat toţi domnii împăratului Vavilonului şi au şezut în poarta cea din mijloc: Marganasar şi Samagot şi Navusahar şi Navusaris, Nagargas, Naseravamat şi ceialalţi domni ai împăratului Vavilonului.

4 Şi au trimis şi au luat pre Ieremie din temniţa curţii împărăteşti şi l-au dat lui Godoliia, feciorul lui Ahicam, fiiul lui Safan, şi l-au scos pre el şi l-au pus în mijlocul norodului.

5 Şi cătră Ieremiia s-au făcut cuvântul Domnului în curtea temniţii, zicând:

6 „Mergi şi zi cătră Avdimeleh, arapul: «Aşea au zis Domnul, Dumnezeul lui Israil: ‚Iată, Eu aduc cuvintele Meale asupra cetăţii aceştiia spre reale, şi nu spre bune.

7 Şi te voiu mântui în zioa aceaea şi nu te voiu da pre tine în mâna oamenilor de carii te temi tu de faţa lor.

8 Că mântuind te voiu mântui pre tine şi în sabie nu vei cădea; şi va fi sufletul tău la aflare, că ai nădăjduit spre Mine’, zice Domnul»”.

Se caută tâlcuiri ale Sfinților Părinți la versetul selectat ...

cautare talcuire

Din păcate nu există încă comentarii adăugate pentru acest verset.
Momentan doar la Epistolele Sfântului Apostol Pavel au fost adăugate comentarii (Romani - Evrei)
Pe viitor, cu ajutorul Domnului, vom adăuga și alte comentarii.