×

Dimensiunea fontului:

Biblia de la Blaj 1795

PROROCIIA LUI IEREMIIA

Capitolul 37

Sedechiia, împărăţind în locul lui Ioachim, trimite la Ieremiia să se roage pentru dânsul, care proroceaşte că, macar că să duc haldeii pentru venirea oastei lui Faraon, iară să vor întoarce şi vor arde Ierusalimul. Şi Ieremiia, ieşind din cetate, îl bat şi-l pun în temniţă, de unde scoţindu-l Sedechiia, îl pune în pridvorul temniţii, rânduindu-i o pâne pre zi.

1 Şi au împărăţit Sedechiia, fiiul lui Iosie, în locul lui Ioachim, pre carele l-au pus împărat Navohodonosor, împăratul Vavilonului, ca să împărăţască în pământul lui Iuda.

2 Şi nu au ascultat el şi slugile lui şi norodul pământului cuvintele Domnului, care au grăit prin mâna lui Ieremie.

3 Şi au trimis împăratul Sedechiia pre Ioahaz, fiiul lui Selemie, şi pre Sofoniia, fiiul lui Maseu, preotul, la Ieremie, zicând: „Roagă-te, dară, pentru noi cătră Domnul!”

4 Şi Ieremie au venit şi au trecut prin mijlocul cetăţii şi nu l-au dat pre el la casa temniţii. Şi putearea lui Faraon au ieşit de la Eghipt; şi au auzit haldeii auzul lor şi s-au suit de la Ierusalim.

5 Şi s-au făcut cuvântul Domnului cătră Ieremie, zicând:

6 „Aşea zice Domnul: Aşea vei grăi cătră împăratul lui Iuda, cel ce te-au trimis pre tine ca să Mă cauţi pre Mine.

7 Iată, putearea lui Faraon, carea au ieşit voao spre ajutoriu, să va întoarce în pământul Eghiptului şi haldeii aceştia să vor întoarce şi vor da războiu asupra pământului acestuiaa şi-l vor lua şi-l vor arde cu foc.

8 Că aşea au zis Domnul: Să nu gândiţi cu sufletele voastre, zicând: «Ducându-să, să vor duce de la noi haldeii», că nu să vor duce!

9 Şi de veţi bate toată putearea haldeilor, carii dau războiu asupra voastră, şi vor rămânea unii împunşi fieştecarele în locul său, aceştia să vor scula şi vor arde cetatea aceasta cu foc”.

10 Şi au fost când s-au suit putearea haldeilor de la Ierusalim de faţa puterii lui Faraon,

11 Au ieşit Ieremie din Ierusalim, ca să meargă în pământul lui Veniamin, ca să grăiască de acolo în mijlocul norodului.

12 Şi au fost el în poarta lui Veniamin; şi acolo era un om la carele găzduia Saruiia, feciorul lui Semelie, feciorului lui Ananie. Şi au prins pre Ieremie, zicând: „La haldei fugi tu!”

13 Şi au zis: „Minciună easte, nu la haldei fug eu!” Şi nu l-au ascultat pre el şi au prins Saruiia pre Ieremie şi l-au dus pre el la boiari.

14 Şi s-au scârbit boiarii asupra lui Ieremie şi l-au bătut pre el şi l-au trimis la casa lui Ionatan, scriitoriului, că acesta o au fost făcut casă de pază.

15 Şi au venit Ieremie la casa groapii şi la heret şi au şezut acolo zile multe.

16 Şi au trimis Sedechie, împăratul, şi l-au chemat pre el; şi l-au întrebat pre el împăratul, pre ascuns, să-i spuie de easte cuvânt de la Domnul? Şi au zis: „Easte; în mâna împăratului Vavilonului te vei da!”

17 Şi au zis Ieremie cătră împăratul: „Ce strâmbătate am făcut ţie şi slugilor tale şi norodului acestuia, de mă dai tu la casa păzii?

18 Şi unde sânt prorocii voştri, carii prorocea voao, zicând că: «Nu va veni împăratul Vavilonului la pământul acesta?»

19 Şi acum, doamne al mieu, împărate, cază mila mea înaintea feaţii tale şi nu mă întoarce la casa lui Ionatan, scriitoriului, şi să nu moriu acolo!”

20 Şi au poruncit împăratul şi l-au pus pre el la casa cea de pază şi-i da lui o pâine pre zi, din afară, unde frământa, până s-au sfârşit pâinile din cetate. Şi au şezut Ieremie în curtea temniţii.

Se caută tâlcuiri ale Sfinților Părinți la versetul selectat ...

cautare talcuire

Din păcate nu există încă comentarii adăugate pentru acest verset.
Momentan doar la Epistolele Sfântului Apostol Pavel au fost adăugate comentarii (Romani - Evrei)
Pe viitor, cu ajutorul Domnului, vom adăuga și alte comentarii.