×

Dimensiunea fontului:

Biblia de la Blaj 1795

PROROCIIA LUI IEREMIIA

Capitolul 35

Cu pilda arhaviteanilor, carii ţinea poruncile părinţilor săi, macar că era greale, mustră Domnul neascultarea jidovilor împrotiva poruncilor Sale. Pentru aceaea, acestora vesteaşte Domnul ceale reale, iară acelora, ceale bune.

1 Cuvântul care s-au făcut cătră Ieremie de la Domnul în zilele lui Ioachim, împăratului lui Iuda, zicând:

2 „Mergi în casa lui Arhavin şi-i vei aduce pre ei în Casa Domnului, întru una din curţi, şi-i vei adăpa pre ei cu vin”.

3 Şi am scos pre Iehoniia, fiiul lui Ieremie, fiiului lui Havasin, şi pre fraţii lui şi pre fiii lui şi toată casa lui Arhavin.

4 Şi i-am băgat pre ei în Casa Domnului, în cămara fiilor lui Ionana, fiiului lui Ananie, fiiului lui Godolie, omului lui Dumnezeu, carele easte aproape de casele boiarilor, deasupra casii lui Maseu, fiiului lui Selom, celui ce păzeaşte calea.

5 Şi am dat înaintea feaţii lor urcior cu vin şi păhar şi am zis: „Beaţi vin!”

6 Şi ei au zis: „Nu vom bea vin, pentru că Ionadav, fiiul lui Rihav, tatăl nostru, ne-au poruncit noao, zicând: «Să nu beaţi vin voi şi fiii voştri până în veac!

7 Şi casă să nu zidiţi şi sămânţă să nu sămănaţi şi vie să nu fie voao, că în corturi veţi lăcui în toate zilele vieţii voastre, pentru ca să trăiţi zile multe pre pământul în care lăcuiţi voi».

8 Şi am ascultat glasul lui Ionadav, tatălui nostru, ca să nu bem vin în toate zilele vieţii noastre, noi şi muierile noastre şi fiii noştri şi featele noastre.

9 Şi să nu zidim casă, ca să lăcuim acolo.

10 Şi vie şi ţarină şi sămânţă nu au fost noao; şi am lăcuit în corturi şi am ascultat şi am făcut după toate câte au poruncit noao Ionadav, tatăl nostru.

11 Şi au fost când s-au suit Navohodonosor asupra pământului şi am zis: Să ne suim, să intrăm în Ierusalim de cătră faţa haldeilor şi de cătră faţa puterii asiriianilor; şi am lăcuit acolo”.

12 Şi au fost cuvântul Domnului cătră mine, zicând:

13 „Aşea zice Domnul: Mergi şi zi omului lui Iuda şi celor ce lăcuiesc în Ierusalim: «Au nu veţi lua învăţătură, ca să ascultaţi cuvintele Meale?

14 Pus-au cuvinte fiii lui Ionadav, fiiului lui Rihav, cum au poruncit fiilor săi, ca să nu bea vin, şi nu au beut; şi Eu am grăit cătră voi de noapte mânecând şi am zis şi nu M-aţi ascultat pre Mine.

15 Şi am trimis la voi slugile Meale, pre proroci, zicând: ‚Întoarceţi-vă fieştecarele de la calea sa cea rea şi mai bune faceţi lucrurile voastre şi nu meargeţi după dumnezei străini, ca să slujiţi lor, şi lăcuiţi pre pământul care l-am dat voao şi părinţilor voştri’. Şi nu aţi plecat urechile voastre şi nu aţi ascultat.

16 Şi au întărit fiii lui Ionadav, fiiului lui Rihav, porunca tatălui lor şi norodul acesta nu M-au ascultat pre Mine»”.

17 Pentru aceaea, aşea au zis Domnul: „Iată, Eu aduc preste Iuda şi preste cei ce lăcuiesc în Ierusalim toate realele care am grăit asupra lor”.

18 Pentru aceaea, aşea au zis Domnul: „De vreame ce au ascultat fiii lui Ionadav, fiiului lui Rihav, porunca tatălui lor, ca să facă câte au poruncit lor tatăl lor,

19 Nu va lipsi bărbat din fiii lui Ionadav, fiiului lui Rihav, carele să stea înaintea feaţii Meale în toate zilele pământului”.

Se caută tâlcuiri ale Sfinților Părinți la versetul selectat ...

cautare talcuire

Din păcate nu există încă comentarii adăugate pentru acest verset.
Momentan doar la Epistolele Sfântului Apostol Pavel au fost adăugate comentarii (Romani - Evrei)
Pe viitor, cu ajutorul Domnului, vom adăuga și alte comentarii.