×

Dimensiunea fontului:

Biblia de la Blaj 1795

PROROCIIA LUI IEREMIIA

Capitolul 34

Vesteaşte Domnul că va da pre împăratul Sedechiia în mâinile împăratului Vavilonului, împreună cu Ierusalimul, pre care cu foc îl vor arde, pentru că n-au păzit legătura carea au făcut înaintea Domnului, ca să sloboază pre evreii cei ce s-au supus robiei.

1 Cuvântul care s-au făcut cătră Ieremie de la Domnul; şi Navohodonosor, împăratul Vavilonului, şi toată oastea lui şi tot pământul împărăţiei lui da războiu asupra Ierusalimului şi asupra tuturor cetăţilor lui Iuda, zicând:

2 „Aşea au zis Domnul: Mergi la Sedechiia, împăratul lui Iuda, şi vei zice lui: «Aşea au zis Domnul: Dându-să, să va da cetatea aceasta în mâinile împăratului Vavilonului şi o va lua pre ea şi o va arde pre ea cu foc.

3 Şi tu nu vei scăpa din mâna lui şi cu prinsoare te va prinde şi în mâinile lui te vei da şi ochii tăi vor vedea ochii lui şi gura lui cu gura ta va grăi şi în Vavilon vei întra!»

4 Ci ascultă cuvântul Domnului, Sedechiio, împăratul lui Iuda! Aşea zice Domnul: «Nu vei muri de sabie;

5 Cu pace vei muri şi, precum au plâns pre părinţii tăi şi pre cei ce au împărăţit mai înainte de tine, plânge-te-vor şi pre tine: Vai, doamne! Şi până la iad te vor plânge, pentru că cuvânt am grăit Eu»”, zis-au Domnul.

6 Şi au grăit Ieremie cătră împăratul Sedechie toate cuvintele aceastea în Ierusalim.

7 Şi putearea împăratului Vavilonului da războiu asupra Ierusalimului şi asupra cetăţilor lui Iuda şi asupra Lahisului şi asupra Azichei, pentru că aceastea au fost rămas întră cetăţile lui Iuda cetăţi tari.

8 Cuvântul care s-au făcut cătră Ieremiia de la Domnul, după ce au săvârşit împăratul Sedechiia aşezământul cătră norod, ca să chiiame slobozire,

9 Ca să sloboază fieştecare pre sluga sa şi fieştecare pre slujnica sa, pre jidov şi pre jidovoaică, slobozi, ca să nu robească bărbat din casa lui Israila.

10 Şi s-au întors toţi cei mai mari şi tot norodul, carii au întrat la aşezământ,

11 Ca să slobozască fieştecarele pre sluga sa şi fieştecarele pre slujnica sa şi i-au lăsat pre ei, ca să nu fie slugi şi slujnice.

12 Şi s-au făcut cuvântul Domnului cătră Ieremie, zicând:

13 „Aşea au zis Domnul Dumnezeul lui Israil: Eu am pus legătură cu părinţii voştri în zioa în carea i-am scos pre ei din pământul Eghiptului, din casa robiei, zicând:

14 Când să vor plini şease ani, vei slobozi pre fratele tău, pre jidovul carele să va vinde ţie, şi va lucra ţie şease ani şi să-l laşi pre el slobod; şi nu M-au ascultat pre Mine şi nu au plecat ureachiia lor.

15 Şi astăzi s-au întors să facă ce e drept înaintea ochilor Miei, ca să chiiameb slobozire fieştecarele deaproapelui său, şi au făcut făgăduinţă înaintea feaţii Meale în casa în carea s-au chemat numele Mieu întru ea.

16 Şi v-aţi întors şi aţi spurcat numele Mieu, ca să întoarcă fieştecarele pre sluga sa şi fieştecarele pre slujnica sa, pre carii i-aţi lăsat slobozi cu sufletul lor, ca să vă fie voao slugi şi slujnice.

17 Pentru aceaea, au zis Domnul: Voi nu M-aţi ascultat pre Mine, ca să chiiame fieştecarele slobozenie fratelui său şi fieştecarele de-aproapelui său; iată, Eu chem slobozire voao spre spre sabie şi spre moarte şi spre foamete şi voiu da pre voi râsipire la toate împărăţiile pământului.

18 Şi voiu da pre bărbaţii cei ce au călcat legătura Mea, pre cei ce nu au întărit legătura Mea, carea au făcut înaintea feaţii Meale, viţelul care l-au făcut înaintea feaţii Meale, ca să-i lucreazec lui,

19 Pre boiarii lui Iuda şi pre putearnici şi pre preoţi şi pre norod,

20 Şi-i voiu da pre ei vrăjmaşilor lor şi vor fi mortăciunile lor mâncare paserilor ceriului şi hiiarălor pământului.

21 Şi pre Sedechiia, împăratul Iudeii, şi pre boiarii lor da-i-voiu în mâinile vrăjmaşilor lor şi puterilor împăratului Vavilonului, care să duc de la ei.

22 Iată, Eu poruncesc, zice Domnul, şi voiu întoarce pre ei la pământul acesta şi vor da războiu asupra lui şi-l vor lua pre el şi-l vor arde cu foc şi cetăţile lui Iuda; şi le voiu da pre eale pustii de lăcuitori”.

Se caută tâlcuiri ale Sfinților Părinți la versetul selectat ...

cautare talcuire

Din păcate nu există încă comentarii adăugate pentru acest verset.
Momentan doar la Epistolele Sfântului Apostol Pavel au fost adăugate comentarii (Romani - Evrei)
Pe viitor, cu ajutorul Domnului, vom adăuga și alte comentarii.