×

Dimensiunea fontului:

Biblia de la Blaj 1795

PROROCIIA LUI IEREMIIA

Capitolul 28

Ananiia, prorocul cel mincinos, luând lanţurile din grumazul Ieremiei, proroceaşte că vasele ceale sfinte cu împăratul şi cu norodul cel robit să vor întoarce după doi ani. Dară lui Ieremiia să porunceaşte a proroci împrotivă şi a vesti moarte lui Ananie, carea şi urmează într-acel an, după cuvântul lui Ieremiia.

1 Şi au fost în al patrulea an al împărăţiei lui Sedechiia, împăratul lui Iuda, în luna a cincea, mi-au zis mie Ananiia, fiiul lui Azor, prorocului celui mincinos de la Gavaon, în Casa Domnului, întru ochii preoţilor şi a tot norodul, zicând:

2 „Aşea zice Domnul: Sfărmat-am jugul împăratului Vavilonului.

3 Încă doi ani de zile şi Eu voiu întoarce la locul acesta toate vasele Casii Domnului.

4 Şi pre Iehoniia şi înstrăinarea lui Iuda, că voiu sfărma jugul împăratului Vavilonului”.

5 Şi au zis Ieremiia cătră Ananiia, înaintea ochilor preoţilor, întru ochii a tot norodul, carele sta în Casa Domnului.

6 Şi au zis Ieremiia: „Adevărat, aşea să facă Domnul, să întărească cuvântul tău, care tu proroceşti, ca să se întoarcă vasele Casii Domnului şi toată înstrăinarea din Vavilon la locul acesta!

7 Însă auziţi cuvântul Domnului, care zic eu la urechile voastre şi la urechile a tot norodul:

8 Prorocii cei ce au fost mai înainte de mine şi mai înainte de voi din veac, şi au prorocit preste mult pământ şi preste împăraţi mari spre războiu;

9 Prorocul cel ce au prorocit spre pace, veninda cuvântul, cunoaşte-vor pre prorocul pre carele l-au trimis lor Dumnezeu cu credinţă”.

10 Şi au luat Ananiia întru ochii a tot norodul lanţurile din grumazul lui Ieremie şi le-au zdrobit.

11 Şi au zis Ananiia întru ochii a tot norodul, zicând: „Aşea zice Domnul; Aşea voiu sfărâma jugul împăratului Vavilonului de la grumazii a tuturor neamurilor!”

12 Şi s-au dus Ieremie în calea sa; şi s-au făcut cuvântul Domnului cătră Ieremie, după ce au sfărâmat Ananiia lanţurile de la grumazii lui, zicând:

13 „Mergi şi grăiaşte cătră Ananiia zicând:

14 «Aşea au zis Domnul: Lanţuri de lemn ai sfărâmat şi voiu face în locul lor lanţuri de fier!» Că aşea au zis Domnul: «Eu jug de fier am pus preste cerbicea tuturor neamurilor,să lucreaze împăratului Vavilonului!»”.

15 Şi au zis Ieremiia lui Ananiia: „Nu te-au trimis pre tine Domnul şi tu ai făcut pre norodul acesta a nădăjdui spre minciună.

16 Pentru aceaea, aşea au zis Domnul: «Iată, Eu te scoţ pre tine de pre faţa pământului; în anul acesta vei muri»”.

17 Şi au murit în luna a şeaptea.

Se caută tâlcuiri ale Sfinților Părinți la versetul selectat ...

cautare talcuire

Din păcate nu există încă comentarii adăugate pentru acest verset.
Momentan doar la Epistolele Sfântului Apostol Pavel au fost adăugate comentarii (Romani - Evrei)
Pe viitor, cu ajutorul Domnului, vom adăuga și alte comentarii.