×

Dimensiunea fontului:

Biblia de la Blaj 1795

PROROCIIA LUI IEREMIIA

Capitolul 27

Ieremiia, trimiţind legături la mulţi împăraţi, le zice că de vor vrea să slujească împăratului Vavilonului şi următorilor lui, vor rămânea în ţările sale, iară de nu, vor peri de sabie, de foame şi de ciumă. Şi pornindu-să asupra prorocilor celor mincinoşi, carii altă prorocesc, înşelând norodul, înainte-vesteaşte că şi vasăle ceale sfinte, care au mai rămas, să vor duce în Vavilon şi mai târziu să vor întoarce în Ierusalim.

1 Aşea au zis Domnul: „Fă ţie legături şi lanţuri şi pune împrejurul grumazului tău!

2 Şi le vei trimite pre eale la împăratul Idumeii şi la împăratul Moavului şi la împăratul fiilor lui Amon şi la împăratul Tirului şi la împăratul Sidonului, în mâinile vestitorilor celor ce vin spre întâmpinarea lor la Ierusalim, cătră Sedechiia, împăratul lui Iuda.

3 Şi vei aduna pre ei la domnii lor, ca să zică: «Aşea au zis Domnul Dumnezeul lui Israil: Aşea veţi grăi cătră domnii voştri,

4 Că Eu am făcut pământul cu putearea Mea cea mare şi cu braţul Mieu cel înalt şi-l voiu da pre el oricui va fi plăcut înaintea ochilor Miei.

5 Dat-am pământul lui Navohodonosor, împăratul Vavilonului, să slujească lui, şi hiiarăle ţarinii, să lucreaze lui.

6 Şi neamul şi împărăţiia, câţi nu vor pune grumazii săi supt jugul împăratului Vavilonului, cu sabie şi cu foamete voiu cerceta pre ei, zis-au Domnul, până ce să vor sfârşi în mâna lui.

7 Şi voi să nu ascultaţi de prorocii cei mincinoşi ai voştri şi de cei ce vă vrăjesc şi de cei ce visază voao şi de descântătorii voştri şi de fermecătorii voştri, cei ce zic: ‚Nu veţi lucra împăratului Vavilonului!’

8 Că minciuni prorocesc ei voao ca să vă depărteaze pre voi din pământul vostru.

9 Şi neamul care va băga grumazul său supt jugul împăratului Vavilonului şi va lucra lui, îl voiu lăsa pre el în pământul său şi va lucra întru el şi va lăcui întru el»”.

10 Şi cătră Sedechiia, împăratul lui Iuda, am grăit după toate cuvintele aceastea, zicând: „Băgaţi cerbicea voastră,

11 Şi lucraţi împăratului Vavilonului, că minciuni prorocesc ei voao.

12 «Că nu i-am trimis pre ei, zice Domnul, să prorocească cu numele Mieu minciuni, ca să vă piiarză pre voi; şi veţi peri voi şi prorocii voştri, cei ce prorocesc voao spre strâmbătate minciuni»”.

13 Şi preoţilor şi la tot norodul acesta am grăit, zicând: „Aşea zice Domnul:

14 Nu ascultaţi cuvintele prorocilor celor ce prorocesc voao, zicând: «Iată, vasele Casii Domnului să vor întoarce din Vavilon», că minciuni prorocesc ei voao.

15 Nu i-am trimis pre ei”. Şi apoi, proroci sânt? Şi de easte cuvântul Domnului întru ei, întâmpine-se cu mine, că aşea au zis Domnul:

16 „Şi cealelalte vase, care nu le-au luat împăratul Vavilonului, când au mutat pre Iehoniia din Ierusalim, în Vavilon vor întra”, au zis Domnul.

Se caută tâlcuiri ale Sfinților Părinți la versetul selectat ...

cautare talcuire

Din păcate nu există încă comentarii adăugate pentru acest verset.
Momentan doar la Epistolele Sfântului Apostol Pavel au fost adăugate comentarii (Romani - Evrei)
Pe viitor, cu ajutorul Domnului, vom adăuga și alte comentarii.