×

Dimensiunea fontului:

Biblia de la Blaj 1795

PROROCIIA LUI IEREMIIA

Capitolul 26

Înainte-vestind Ieremiia tăiarea Ierusalimului, de nu să vor întoarce, îl prind preoţii şi prorocii. Ci bătrânii, căpeteniile îl mântuiesc de moarte, aducând pildele lui Mihea şi a lui Urie, prorocilor.

1 La începutul împăratului Ioachim, fiiul lui Iosiia, s-au făcut cuvântul acesta de la Domnul.

2 Aşea au zis Domnul: „Stăi în curtea Casii Domnului şi vei grăi cătră toţi iudeii şi cătră toţi cei ce vin să se închine în Casa Domnului toate cuvintele care ţ-am poruncit ţie ca să le grăieşti lor, să nu taci cuvântul.

3 Ca, doară, vor auzi şi să vor întoarce fieştecarele de la calea sa cea rea şi voiu înceta de la realele care Eu socotesc ca să le fac lor, pentru lucrurile lor ceale reale.

4 Şi vei grăi: «Aşea au zis Domnul: ‚De nu Mă veţi asculta ca să umblaţi întru legile Meale, care le-am dat înaintea feaţii voastre,

5 Să ascultaţi cuvintele slugilor Meale, prorocilor, pre carii Eu trimiţ la voi, de noapte mânecând; şi am trimis şi nu M-aţi ascultat.

6 Şi voiu da Casa aceasta ca Silomul şi cetatea aceasta o voiu da spre blăstăm la toate neamurile a tot pământul’»”.

7 Şi au auzit preoţii şi prorocii cei mincinoşi şi tot norodul pre Ieremiia grăind cuvintele aceastea în Casa Domnului.

8 Şi au fost după ce au încetat Ieremie a grăi toate câte i-au poruncit Domnul lui ca să grăiască cătră tot norodul; şi l-au prins pre el preoţii şi prorocii cei mincinoşi şi tot norodul, zicând: „Cu moarte vei muri,

9 Pentru că ai prorocit întru numele Domnului, zicând: «Ca Silomul va fi Casa aceasta şi cetatea aceasta va rămânea pustie de cei ce o lăcuiesc»”. Şi s-au adunat tot norodul asupra lui Ieremie în Casa Domnului.

10 Şi au auzit boiarii lui Iuda cuvintele aceastea şi s-au suit din casa împăratului la Casa Domnului şi au stătut înaintea uşilor porţii Domnului ceii noao.

11 Şi au zis preoţii şi prorocii cei mincinoşi cătră boiari şi cătră tot norodul: „Judecată de moarte easte omului acestuia, pentru că au prorocit asupra cetăţii aceştiia în ce chip aţi auzit cu urechile voastre!”

12 Şi au zis Ieremiia cătră toţi boiarii şi cătră tot norodul, zicând: „Domnul m-au trimis pre mine să prorocesc asupra Casii aceştiia şi asupra cetăţii aceştiia toate cuvintele care le-aţi auzit.

13 Şi acum, mai bune faceţi căile voastre şi faptele voastre şi auziţi glasul Domnului Dumnezeu şi va înceta Domnul de la realele care au grăit asupra voastră.

14 Şi, iată, eu în mâinile voastre sânt, faceţi mie cum easte de folos şi cum e mai bine voao.

15 Ci cunoscând, să cunoaşteţi că, de mă veţi omorî pre mine, sânge nevinovat voi daţi asupra voastră şi asupra cetăţii aceştiia şi asupra celor ce lăcuiesc într-însa, că cu adevărat m-au trimis pre mine Domnul la voi, să grăiesc la urechile voastre toate cuvintele aceastea!”

16 Şi au zis boiarii şi tot norodul cătră preoţi şi cătră prorocii cei mincinoşi: „Nu easte omului acestuia judecată de moarte, că întru numele Domnului Dumnezeului nostru au grăit cătră noi!”

17 Şi s-au sculat bărbaţi dintru cei mai bătrâni ai pământului şi au zis la toată adunarea norodului:

18 „Miheia Moravitul era în zilele lui Iezechiia, împăratul lui Iuda şi au zis la tot norodul lui Iuda: «Aşea zice Domnul: ‚Sionul ca o ţarină să va ara şi Ierusalimul ca o cramăa va fi şi muntele Casii desiş de pădure’».

19 Au omorând omorâtu-l-au pre el Iezechiia şi tot Iuda? Nu, că s-au temut de Domnul şi pentru că s-au rugat feaţii Domnului şi au încetat Domnul de la realele care au grăit asupra lor; noi am făcut răutăţi mari asupra sufletelor noastre”.

20 Şi era un om prorocind întru numele Domnului, Urie, feciorul lui Samei, de la Cariatiarim, şi au prorocit pentru pământul acesta după toate cuvintele lui Ieremie.

21 Şi au auzit împăratul Ioachim şi toţi boiarii toate cuvintele lui şi căuta să-l omoară pre el, şi au auzit Urie şi au întrat în Eghipt.

22 Şi au trimis împăratul bărbaţi în Eghipt.

23 Şi l-au scos pre el de acolo şi l-au adus pre el la împăratul şi l-au lovit pre el cu sabie şi l-au lăpădat pre el la mormânturile fiilor norodului lui.

24 Însă mâna lui Ahicam, fiiul lui Safan, era cu Ieremie, ca să nu-l dea pre el în mâinile norodului şi să nu-l omoară pre el.

Se caută tâlcuiri ale Sfinților Părinți la versetul selectat ...

cautare talcuire

Din păcate nu există încă comentarii adăugate pentru acest verset.
Momentan doar la Epistolele Sfântului Apostol Pavel au fost adăugate comentarii (Romani - Evrei)
Pe viitor, cu ajutorul Domnului, vom adăuga și alte comentarii.