×

Dimensiunea fontului:

Biblia de la Blaj 1795

PROROCIIA LUI IEREMIIA

Capitolul 1

Ieremiia, în pântecele mâne-sa fiind sfinţit şi în vreamea lui Iosie, împăratului Iudei, trimiţindu-l Domnul să prorocească, pricinuiaşte prunciia; ci învăţindu-l Dumnezeu în tărie neînvinsă, şi i să porunceaşte a proroci răsipirea Ierusalimului supt nume de vargă şi de oală aprinsă.

1 Cuvântul lui Dumnezeu, carele s-au făcut preste Ieremiia, fiiul lui Helchia, din preoţi, carele lăcuia în Anatot, în pământul lui Veniamin.

2 Cum s-au făcut cuvântul lui Dumnezeu cătră dânsul în zilele lui Iosia, fiiului lui Amos, împăratului Iudei, în anul al treisprăzeacelea al împărăţiei lui.

3 Şi au fost în zilele lui Ioachim, fiiului lui Iosia, împăratului Iudei, până la al unsprăzeacelea an a lui Sedechiia, fiiului lui Iosia, împăratului Iudei, până la robiia Ierusalimului, în luna a cincea.

4 Şi au fost cuvântul Domnului cătră dânsula, zicând:

5 „Mai înainte de a te plămădi tu în pântece te ştiu şi mai înainte de ce ai ieşit tu din zgău te-am sfinţit, proroc spre neamuri te-am pus”.

6 Şi am zis: „O, Doamne, Cel ce eşti Stăpân, iată, nu ştiu grăi, că tânăr sânt eu”.

7 Şi au zis Domnul cătră mine: „Nu zice că «Tânăr sânt eu», căci cătră toţi carii te voiu trimite vei mearge şi toate câte voiu porunci ţie vei grăi.

8 Să nu te temi de faţa lor, că Eu cu tine sânt, ca să te scoţ pre tine”, zice Domnul.

9 Şi au întins Domnul mâna Sa cătră mine şi s-au atins de gura mea şi au zis Domnul cătră mine:

10 „Iată, am dat cuvintele Meale în gura ta; iată, te-am pus astăzi preste neamuri şi preste împărăţii, ca să smulgi şi să strici şi să va râsipi şi iară să zideşti şi să răsădeşti”.

11 Şi au fost cuvântul Domnului cătră mine, zicând: „Ce vezi tub?” Şi am zis: „Toiag de nuc”.

12 Şi au zis Domnul cătră mine: „Bine ai văzut, pentru că am priveghiiat Eu preste cuvintele Meale, ca să le fac pre eale”.

13 Şi au fost cuvântul Domnului a doao oară cătră mine, zicând: „Ce vezi tu?” Şi am zis: „Căldare dedesupt arzind văz eu, şi faţa ei de cătră faţa miiazănopţii”c.

14 Şi au zis Domnul cătră mine: „De cătră faţa miiazănopţii să vor aţiţa realele preste toţi cei ce lăcuiesc pre pământ.

15 Pentru că, iată, Eu chem toate împărăţiile pământului de la miiazănoapte, zice Domnul, şi vor veni şi vor pune fieştecarele scaonul său înaintea uşilor porţilor Ierusalimului, şi preste toate zidurile ceale dimprejurul lui şi preste toate cetăţile Iudei.

16 Şi voiu grăi cătră ei cu judecată pentru toată răutatea lor, căci M-au părăsit pre Mine şi au jertvit dumnezeilor străini şi s-au închinat lucrurilor mâinilor sale.

17 Şi tu încinge mijlocul tău şi te scoală şi grăiaşted toate câte voiu porunci ţie; nu te teame de faţa lor, nici te înfricoşea înaintea lor, că cu tine sânt Eu, ca să te scoţ pre tine, zice Domnul.

18 Iată, te-am pus pre tine astăzi ca o cetate tare şi ca un zid de aramă tare la toţi împăraţii Iudei şi la boiarii luie şi la norodul pământului.

19 Şi voiu da războiu asupra ta şi nu te vor putea birui, pentru că cu tine sânt Eu, ca să te scoţ pre tine”, zice Domnul.

Se caută tâlcuiri ale Sfinților Părinți la versetul selectat ...

cautare talcuire

Din păcate nu există încă comentarii adăugate pentru acest verset.
Momentan doar la Epistolele Sfântului Apostol Pavel au fost adăugate comentarii (Romani - Evrei)
Pe viitor, cu ajutorul Domnului, vom adăuga și alte comentarii.