×

Dimensiunea fontului:

Biblia de la Blaj 1795

PROROCIIA LUI ISAIIA

Capitolul 7

După ce sirii şi israilteanii au încunjurat Ierusalimul, proroceaşte Isaiia cum că nu-l vor luoa. Dă necredinciosului Ahaz sămn că să va izbăvi. Sămnul acela easte cum că o fecioară va naşte fiiu, carele să va chema Emanuil. Proroceaşte pustiirea lui Israil şi năcazurile şi pustiirea Iudei.

1 Şi au fost în zilele lui Ahaz, feciorului lui Ioatam, feciorul lui Ozie, împăratului Iudei. Suitu-s-au Rasin, împăratul Aramului, şi Fachee, feciorul lui Romelie, împăratul lui Israil, asupra Ierusalimului, să-l bată; şi n-au putut să-l biruiască.

2 Şi au vestit în casa lui David, zicând: „Sfătuitu-s-au Aram cu Efraim”. Şi s-au spăimântat sufletul lui şi sufletul norodului lui, cum să clăteaşte în pădure copaciul de vânt.

3 Şi au zis Domnul cătră Isaiia: „Ieşi înaintea lui Ahaz, tu şi feciorul tău cel rămas, Iasuv, la fântâna drumului celui de sus a ţarinii nălbitoriului.

4 Şi să-i zici: «Ia aminte să fii odihnit şi nu te teame, nici să slăbească sufletul tău pentru aceşti doia tăciuni de leamne ce fumegă, căci când va fi întărâtarea mâniei Meale, iară voiu tămădui.

5 Şi feciorul lui Aram şi feciorul lui Romelie, pentru că au sfătuit sfat rău Efraim şi fiiul lui Romelie împrotiva ta, zicând:

6 ‚Să ne suim asupra Iudeii şi, vorbind cu ei, să-i întoarcem pre ei la noi şi vom pune împărat preste dânsa pre feciorul lui Taveil’».

7 Aşea zice Domnul Savaot: «Nu va rămânea sfatul acesta, nici va fi,

8 Ci capul Aramului, Damascul şi capul Damascului, Rasin. Şib încă şeasezeci şi cinci de ani, şi va lipsi împărăţiia lui Efraim din norod.

9 Şi capul lui Efraim Somoron şi capul Somoronului, feciorul lui Romelie; şi de nu veţi creade, nici nu veţi înţeleage»”.

10 Şi au adaos Domnul a grăi cătră Ahaz, zicând: „Ceare ţie semn de la Domnul Dumnezeul tău întru adânc au întru înălţime!”

11 Şi au zis Ahaz: „Nu voiu ceare, nici voiu ispiti pre Domnul”.

12 Şi au zis: „Ascultaţi, dară, casa lui David, au, doară, puţin easte voaoc a da împrotivire oamenilor? Şi căci Domnului daţi împrotivire?

13 Pentru aceasta însuşi Domnul va da semn; iată, fecioara în pântece va lua şi va naşte fiiu, şi să va chema numele lui Emanuil.

14 Unt şi miiare va mânca; mai înainte de ce va şti a osibi ceale reale, va aleage binele.

15 Că mai înainte de ce va cunoaşte pruncul binele sau răul, lăpăda-va răul, ca să aleagă binele, şi va rămânea pământul, de care tu te temi, de la faţa celor doi împăraţi.

16 Ci va aduce Dumnezeu preste tine şi preste norodul tău şi preste casa tătâne-tău zile, ca care n-au venit din zioa în carea au luat Efraim de la Iuda pre împăratul asiriianilor.

17 Şi va fi în zioa aceaea, şuiera-va Domnul muştelor, care domnesc o parte a râului Eghiptului, şi albinei, care easte în ţara asiriianilor.

18 Şi vor veni toate şi să vor aşeza în văile ţării şi în gaurile pietrilor şi în peşteri şi în toată surpătura şi în tot lemnul.

19 Şi în zioa aceaea, rade-va Domnul cu briciul cel biiat, care easte dincolo de râul împăratului asiriianilor; capul şi pierii picioarelor şi barba va lua.

20 Şi va fi în zioa aceaea, hrăni-va omul o junincă şi doao oi.

21 Şi va fi pentru mulţimea laptelui ce va fi, va bea lapte; unt şi lapte va mânca tot cel ce au rămas pre pământ.

22 Şi va fi în zioa aceaea tot locul în care sânt o mie de viţe de o mie de sicli; ţealină va fi şi spini.

23 Cu săgeată şi cu arce vor întra acolo, că ţealină şi spini va fi tot pământul.

24 Şi tot muntele arând să va ara şi nu va veni acolo frică, că va fi din ţealină şi din spini păşune oii şi călcătură boului”.

Se caută tâlcuiri ale Sfinților Părinți la versetul selectat ...

cautare talcuire

Din păcate nu există încă comentarii adăugate pentru acest verset.
Momentan doar la Epistolele Sfântului Apostol Pavel au fost adăugate comentarii (Romani - Evrei)
Pe viitor, cu ajutorul Domnului, vom adăuga și alte comentarii.