×

Dimensiunea fontului:

Biblia de la Blaj 1795

PROROCIIA LUI ISAIIA

Capitolul 64

Să roagă prorocul ca Dumnezeu numele Său şi putearea să o facă cunoscută vrăjmaşilor şi pomeneaşte şi de fericirea carea easte mai înainte gătită celor ce aşteaptă pre Dumnezeu. Mărturiseaşte şi plânge păcatele norodului său, necurăţeniile şi izgonirea, rugându-să pentru izbăvire.

1 De vei deşchide ceriul, să vor cutremura de Tine munţii şi să vor topi cum să topeaşte ceara de faţa focului.

2 Şi va arde focul pre protivnici, şi să va arăta numele Tău protivnicilor; de faţa Ta neamurile să vor turbura.

3 Când vei face ceale mărite, să vor cutremura de Tine munţii.

4 Din veac nu am auzit, nici ochii noştri nu au văzut dumnezeu afară de Tine şi lucrurile Tale care vei face celor ce aşteaptă milă.

5 Că va întâmpina pre cei ce aşteaptă şi fac dreptate, şi-şi aduc aminte de căile Tale. Iată, Tu Te-ai mâniiat şi noi am păcătuit, pentru aceaea am rătăcit.

6 Şi ne-am făcut ca nişte necuraţi toţi şi ca o cârpă a ceii ce are curgerea sângelui cea de preste lună pre sâne, toată dreptatea noastră, şi am căzut ca frunzele pentru fărădelegile noastre, aşea ne va lua pre noi vântul.

7 Şi nu easte cel ce să chiiame numele Tău şi cel ce să-şi aducă aminte, ca să se ţie de Tine, că ai întors faţa Ta de cătră noi şi ne-ai dat pre noi pentru fărădelegile noastre.

8 Şi acum, Doamne, Tatăl nostru Tu eşti, iară noi, tină, lucrul mâinilor Tale, toţi.

9 Nu Te mâniia pre noi foarte şi în vreame să nu pomeneşti păcatele noastre. Şi acum, caută, Doamne, că norodul Tău sântem noi toţi.

10 Cetatea Sfântului Tău s-au făcut pustie, Sionul ca o pustie s-au făcut, Ierusalimul spre blăstăm.

11 Casa noastră cea sfântă şi mărirea pre carea o au blagoslovit părinţii noştri s-au ars cu foc şi toate ceale mărite ale noastre au căzut.

12 Şi preste toate aceastea suferit-ai, Doamne, şi ai tăcut, şi ne-ai smerit pre noi foarte.

Se caută tâlcuiri ale Sfinților Părinți la versetul selectat ...

cautare talcuire

Din păcate nu există încă comentarii adăugate pentru acest verset.
Momentan doar la Epistolele Sfântului Apostol Pavel au fost adăugate comentarii (Romani - Evrei)
Pe viitor, cu ajutorul Domnului, vom adăuga și alte comentarii.