×

Dimensiunea fontului:

Biblia de la Blaj 1795

PROROCIIA LUI ISAIIA

Capitolul 63

Zice Domnul că au fost cu sânge stropit, când singur au biruit pre vrăjmaşi. Dumnezeu mult bine au făcut israilteanilor, ci pentru fărădeleagile sale i-au părăsit Dumnezeu. Iară prorocul, aducându-şi aminte de îndurările lui Dumnezeu, chiiamă mila Lui preste norodul Său, pentru care să plânge că l-au părăsit Dumnezeu.

1 Cine easte Acesta, Carele au venit din Edom, ruşeala hainelor Lui din Vosor? Acesta easte împodobit în haina Sa, strigă cu tărie: „Eu grăiesc dreptate şi judecată de mântuire!”

2 Pentru ce sânt hainele Tale roşii şi îmbrăcămintele Tale ca din teasc călcat? „Plin, călcat,

3 Şi din neamuri nu easte bărbat cu Mine şi i-am călcat pre ei întru mâniia Mea şi i-am zdrobit pre ei ca pământul şi am vărsat sângele lor pre pământ, şi toate hainele Meale le-am uns.

4 Că zioa răsplătirei au venit lor şi anul răscumpărării easte de faţă.

5 Şi am căutat şi nu era ajutătoriu, şi am privit şi nimene nu ajuta, şi i-au mântuit pre ei braţul Mieu, şi mâniia Mea au sosit.

6 Şi i-am călcat pre ei întru mâniia Mea, şi am vărsat sângele lor pre pământ”.

7 De mila Domnului mi-am adus aminte, de bunătăţile Domnului întru toate care ne-au răsplătit noao. Domnul e judecătoriu bun casii lui Israil, răsplăti-ne-va noao după mila Sa şi după mulţimea dreptăţii Sale.

8 Şi au zis: „Nu norodul Mieu easte, fiii nu să vor lăpăda”. Şi le-au fost lor spre mântuire din tot năcazul lor.

9 Nu sol, nici înger, ci Însuşi Domnul i-au mântuit pre ei, pentru că i-au iubit pre ei şi I s-au făcut milă de ei; Însuşi i-au răscumpărat pre ei şi i-au priimit şi i-au înălţat în toate zilele veacului.

10 Iară ei nu au ascultat şi au întărâtat pre Duhul cel Sfânt al Lui. Şi S-au întors Domnul spre vrajbă; Însuşi au dat războiu asupra lor.

11 Şi şi-au adus aminte de zilele ceale din veaci: Unde easte Cel ce au scos din pământ pre păstoriul oilor? Unde easte Cel ce au pus într-înşii Duhul cel Sfânt?

12 Cel ce au scos cu dreapta pre Moisi, braţul mărirei Sale? Aşea au scos pre norodul Său prin apă tare înaintea feaţii Lui, ca să-Şi facă Şie nume veacinic.

13 Dusu-i-au pre ei prin adânc ca pre un cal prin pustie şi nu s-au ostenit.

14 Şi ca pre nişte dobitoace pre câmp, pogorâtu-S-au Duh de la Domnul şi i-au povăţuit pre ei; aşea ai povăţuit pre norodul Tău, ca să-Ţi faci Ţie nume de mărire.

15 Caută din ceriu şi vezi din casa cea sfântă a Ta şi a mărirei Tale. Unde easte râvna Ta şi tăriia Ta? Unde easte mulţimea milei Tale şi a îndurărilor Tale, că ne-ai răbdat pre noi?

16 Pentru că Tu eşti Părintele nostru, că Avraam nu ne-au ştiut pre noi, şi Israil nu ne-au cunoscut; ci Tu, Doamne, Părintele nostru, mântuiaşte-ne pre noi; din început numele Tău preste noi easte.

17 Pentru ce ne-ai abătut pre noi, Doamne, de am rătăcit de la calea Ta? Învârtoşeat-ai inimile noastre, ca să nu ne teamem de Tine? Întoarce-Te pentru robii Tăi, pentru neamurile moştenirei Tale.

18 Ca să moştenim cât de puţintel muntele Tău cel sfânt, protivnicii noştri călcat-au sfinţitoriul Tău.

19 Făcutu-ne-am ca din început, când nu ne-ai stăpânit pre noi, nici s-au chemat numele Tău preste noi.

Se caută tâlcuiri ale Sfinților Părinți la versetul selectat ...

cautare talcuire

Din păcate nu există încă comentarii adăugate pentru acest verset.
Momentan doar la Epistolele Sfântului Apostol Pavel au fost adăugate comentarii (Romani - Evrei)
Pe viitor, cu ajutorul Domnului, vom adăuga și alte comentarii.