×

Dimensiunea fontului:

Biblia de la Blaj 1795

PROROCIIA LUI ISAIIA

Capitolul 62

Prorocul pentru cei necredincioşi nu înceată a vesti pre Hristos, prorocind de venirea lui Hristos şi de întoarcerea neamurilor. De fericirea, mărirea şi înălţimea besearicii din bună plăcearea lui Dumnezeu cătră dânsa. De propoveduitorii besearicii şi de propoveduirea Evangheliei în toată lumea.

1 Pentru Sion nu voiu tăcea, şi pentru Ierusalim nu voiu înceta, până când va ieşi ca o lumină dreptatea Mea, şi mântuirea Mea ca o făclie va arde.

2 Şi vor vedea neamurile dreptatea ta, şi toţi împăraţii mărirea ta, şi te va chema pre tine cu nume nou, care-l va numi Domnul.

3 Şi vei fi cununa frumseaţii în mâna Domnului şi stema împărăţiei în mâna Dumnezeului tău.

4 Şi mai mult nu te vei chema „Părăsită” şi pământul tău nu să va mai numi „Pustiiu”,că te vei chema „Voia Mea” şi pământul tău „Lăcuit”, că bine au voit Domnul întru tine şi pământul tău să va lăcui.

5 Şi în ce chip lăcuiaşte tinărul cu fata, aşea vor lăcui fiii tăi cu tine, şi în ce chip să veseleaşte mirele de mireasă, aşea să va veseli de tine Domnul!

6 Şi preste zidurile tale, Ierusalime, pus-am păzitori toată zioa şi toată noaptea, carii până în săvârşit nu vor tăcea, aducându-şi aminte de Domnul.

7 Că nu easte voao aseamenea, de să va îndrepta şi va face Ierusalimul sumeţie pre pământ.

8 Jurat-au Domnul pre mărirea Sa şi pre tăriia braţului Său: „De voiu da mai mult grâul tău şi bucatele tale vrăjmaşilor tăi, şi de vor bea mai mult fiii cei străini vinul tău, pentru care te-ai ostenit,

9 Ci numai cei ce le-au adunat, aceia le vor mânca şi vor lăuda pre Domnul; şi cei ce le-au cules, aceia le vor bea în curţile Meale ceale sfinte”.

10 Meargeţi prin porţile Meale şi faceţi cale norodului Mieu, şi pietrile de pe cale le daţi în laturi, râdicaţi semn spre neamuri!

11 Că, iată, Domnul au făcut de s-au auzit până la marginile pământului: „Ziceţi featei Sionului: «Iată, Mântuitoriul tău vine, având Matei plata Sa cu Sine şi lucrul Său înaintea feaţii Sale»”.

12 Şi-l va numi pre el „Norod sfânt, răscumpărat de Domnul”, iară tu te vei numi „Cetate căutată şi nepărăsită”.

Se caută tâlcuiri ale Sfinților Părinți la versetul selectat ...

cautare talcuire

Din păcate nu există încă comentarii adăugate pentru acest verset.
Momentan doar la Epistolele Sfântului Apostol Pavel au fost adăugate comentarii (Romani - Evrei)
Pe viitor, cu ajutorul Domnului, vom adăuga și alte comentarii.