×

Dimensiunea fontului:

Biblia de la Blaj 1795

PROROCIIA LUI ISAIIA

Capitolul 6

Isaiia, deacă au văzut mărirea lui Dumnezeu, s-au umilit. După ce i s-au curăţit buzele, zice că va mearge să propoveduiască. Proroceaşte că să va orbi norodul jidovesc, ci şi mângăiare spune.

1 Şi au fost în anul în care au murit împăratul Oziia. Văzut-am pre omnul şezind pre scaon înalt şi rădicat, şi plină casa de mărirea Lui.

2 Şi sărafimi sta împrejurul Lui, şease aripi la unul şi şease aripi la altul; şi cu doao îşi acoperea faţa şi cu doao îşi acoperea picioarele şi cu doao zbura.

3 Şi striga unul cătră altul şi zicea: „Sfânt, Sfânt, Sfânt, Domnul Savaot, plin easte tot pământul de mărirea Lui!”

4 Şi s-au râdicat pragul cel de sus al uşii de glasul cu care strâga, şi casa s-au umplut de fum.

5 Şi am zis: „O, ticălosul de mine, m-am umilit, că fiindcă sânt om. Şi buze necurate având şi lăcuiesc întră norod care are buze necurate şi pre Împăratul, Domnul Savaot, L-am văzut cu ochii miei”.

6 Şi s-au trimis la mine unul din serafimi; şi în mână avea un cărbune, care-l luasă cu cleaştele din oltariu.

7 Şi l-au atins de gura mea şi au zis: „Iată, s-au atins acesta de buzele tale şi va ştearge fărădelegile tale, şi păcatele tale va curăţi”.

8 Şi am auzit glasul Domnului zicând: „Pre cine voiu trimite? Şi cine va mearge la norodul acesta?” Şi am zis: „Iată, eu sânt, trimite-mă!”

9 Şi au zis: „Mergi şi zi norodului acestuia: «Cu auzul veţi auzi şi nu veţi înţeleage, şi uitându-vă, vă veţi uita şi nu veţi vedea».

10 Că s-au îngroşeat inima norodului acestuia, şi cu urechile sale greu au auzit şi ochii săi i-au închis, ca nu cumva să vază cu ochii şi cu urechile să auză şi cu inima să înţăleagă şi să se întoarcă şi să-i vindec pre ei”.

11 Şi am zis: „Până când, Doamne?” Şi au zis: „Până când să vor pustii cetăţile, ca să nu fie cine să lăcuiască într-însele, şi casele, ca să nu fie cu oameni, şi pământul va rămânea pustiiu”.

12 Şi după aceasta va îndelunga Dumnezeu oamenii şi să vor înmulţi cei ce au rămas pre pământ.

13 Şi mai easte încă întru el zăciuire; şi iarăşi va fi de pradă, ca terevintul şi ca ghindea când cade din găoacea sa, sămânţă sfântă starea ei.

Se caută tâlcuiri ale Sfinților Părinți la versetul selectat ...

cautare talcuire

Din păcate nu există încă comentarii adăugate pentru acest verset.
Momentan doar la Epistolele Sfântului Apostol Pavel au fost adăugate comentarii (Romani - Evrei)
Pe viitor, cu ajutorul Domnului, vom adăuga și alte comentarii.