×

Dimensiunea fontului:

Biblia de la Blaj 1795

PROROCIIA LUI ISAIIA

Capitolul 55

Chiiamă pre toţi la credinţă, făgăduindu-le prisosirea darurilor duhovniceşti. Să chiiamă necredincioşii de la păcate, că Domnul milostiv easte şi adevărat întru ceale ce făgăduiaşte. De sporiul propoveduirei evangheliceşti şi de fericirea celor ce vor creade.

1 Cei însetaţi, meargeţi la apă, şi câţi nu aveţi argint meargând cumpăraţi şi mâncaţi, şi meargeţi şi cumpăraţi, fără de argint şi fără de preţ, vin şi grăsime.

2 Pentru ce cheltuiţi argintul nu în pâini, şi osteneala voastră nu întru saţiu?

3 Ascultaţi-Mă pre Mine şi veţi mânca ceale bune şi să va desfăta întru bunătăţi sufletul vostru. Luaţi aminte cu urechile voastre şi urmaţi căilor Meale. Ascultaţi-Mă pre Mine şi va fi viu întru bunătăţi sufletul vostru şi voiu pune voaoa leage veacinică sfintele lui David, ceale credincioase.

4 Iată, mărturie întru neamuri l-am dat pre dânsul domn şi poruncitoriu neamurilor.

5 Neamurile care nu te ştia pre tine te vor chema, şi noroadele care nu te cunoştea la tine vor alerga, pentru Domnul Dumnezeul tău, Sfântul lui Israil, că te-au mărit pre tine.

6 Căutaţi pre Domnul şi, deaca-L veţi afla, să-L chemaţi pre El când să va apropiia de voi.

7 Să-şi lasă cel necredincios căile sale şi omul cel fără de leage sfaturile sale şi să se întoarcă la Domnul, şi-l va milui; şi la Dumnezeul vostru, că mult va ierta păcatele voastre.

8 Că nu sânt sfaturile Meale ca sfaturile voastre, nici căile Meale ca căile voastre, zice Domnul.

9 Ci cât easte ceriul departe de pământ, aşea sânt departe căile Meale de căile voastre şi cugetele Meale de cugetele voastre.

10 Că precum să pogoară ploaia sau zăpada din ceriu şi nu să întoarce până când adapă pământul şi-l face de răsare şi rodeaşte şi dă sămânţă sămănătoriului, şi pâine de mâncare,

11 Aşea va fi cuvântul Mieu, care va ieşi din gura Mea; nu să va întoarce cătră Mine deşert, până când va plini toate câte am voit; şi voiu spori căile tale şi poruncile Meale.

12 Că cu veselie veţi ieşi şi cu bucurie vă veţi povăţui, că munţii şi dealurile vor sălta aşteptându-vă pre voi cu bucurie şi toate leamnele ţarinii vor bate cu ramurile.

13 Şi în locul scaiului să va înălţa chiparos, şi în locul urzicii va creaşte mirsina şi va fi Domnul numit şi întru semn veacinic şi nu va lipsi.

Se caută tâlcuiri ale Sfinților Părinți la versetul selectat ...

cautare talcuire

Din păcate nu există încă comentarii adăugate pentru acest verset.
Momentan doar la Epistolele Sfântului Apostol Pavel au fost adăugate comentarii (Romani - Evrei)
Pe viitor, cu ajutorul Domnului, vom adăuga și alte comentarii.