×

Dimensiunea fontului:

Biblia de la Blaj 1795

PROROCIIA LUI ISAIIA

Capitolul 52

Deşteaptă pre Sion, adecă pre besearica lui Hristos spre mângăiare, pentru răscumpărarea sa cea făr’ de preţ. Pomeneaşte pogorârea lui Israil în Eghipt şi izbăvirea de Asur. Laudă pre propoveduitorii păcii evangheliceşti, deşteptând pre toţi spre laudă pentru Hristos, Carele tuturor easte gata mântuitoriu; şi de înălţarea Lui şi de smereniia Lui şi de credinţa neamurilor întru El.

1 Scoală-te, scoală-te, Sioane, îmbracă tăriia ta, Sioane, şi tu, Ierusalime, cetate sfântă, îmbracă mărirea ta! Nu va reace mai mult prin tine cel netăiat împregiur şi cel necurat!

2 Scutură praful şi te scoală şi şezi, Ierusalime! Dezleagă legătura grumazului tău, ceaea ce eşti roabă, fata Sionului!

3 Că aceastea zice Domnul: „În zădar v-aţi vândut, şi nu cu argint vă veţi răscumpăra”.

4 Aşea zice Domnul, Domnul Dumnezeu: „În Eghipt s-au pogorât norodul Mieu mai înainte, ca să lăcuiască acolo, şi la asiriiani cu sila au fost dus.

5 Şi acum ce va fi aici?” Aceastea zice Domnul că: „S-au luat norodul Mieu în zădar; miraţi-vă şi vă văietaţi!” Aceastea zice Domnul: „Pentru voi, numele Mieu pururea să huleaşte întru neamuri.

6 Pentru aceaea va cunoaşte norodul Mieu numele Mieu în zioa aceaea, că Eu însumi sânt Cel ce grăiam; de faţă sânt”.

7 Ca frumseaţa în munţi, ca picioarele celui ce binevesteaşte auzirea păcii, ca cel ce binevesteaşte ceale bune; că auzită voiu face mântuirea ta, zicând: „Sioane, împărăţi-va Dumnezeu tău!”

8 Că glasul celor ce te păzesc pre tine s-au înălţat şi cu glasul împreună să vor veseli, că ochi la ochi vor vedea când va milui Domnul Sionul.

9 Strige împreună veselie, împreună pustiile Ierusalimului, că l-au miluit Domnul pre el şi au izbăvit Ierusalimul!

10 Şi va descoperi Domnul braţul Său cel sfânt înaintea tuturor neamurilor şi vor vedea toate marginile pământului mântuirea cea de la Dumnezeul nostru.

11 Depărtaţi-vă, depărtaţi-vă, ieşiţi de acolo şi de necurat să nu vă atingeţi! Ieşiţi din mijlocul lui, osibiţi-vă cei ce purtaţi vasele Domnului!

12 Că nu veţi ieşi cu gâlceavă, nici cu fugă veţi mearge, că va mearge înaintea voastră Domnul, Cel ce vă adună pre voi, Dumnezeul lui Israil!

13 Iată, va cunoaşte Fiiul Mieu şi Să va înălţa şi Să va mări şi Să va râdica foarte.

14 În ce chip să vor mira de Tine mulţi, aşea să va necinsti de oameni chipul Tău şi mărirea Ta de fiii oamenilor.

15 Aşea să vor mira de Dânsul neamuri multe şi împăraţii vor astupa gura sa, că celor ce nu s-au vestit despre Dânsul, aceia vor vedea, şi carii nu au auzit vor cunoaşte.

Se caută tâlcuiri ale Sfinților Părinți la versetul selectat ...

cautare talcuire

Din păcate nu există încă comentarii adăugate pentru acest verset.
Momentan doar la Epistolele Sfântului Apostol Pavel au fost adăugate comentarii (Romani - Evrei)
Pe viitor, cu ajutorul Domnului, vom adăuga și alte comentarii.