×

Dimensiunea fontului:

Biblia de la Blaj 1795

PROROCIIA LUI ISAIIA

Capitolul 50

Nu pentru neputinţa lui Dumnezeu, ci pentru fărădelegile sale rămâne sinagoga lepădată, carea nu au vrut să priimească pre Hristos, Cel ce nimic nu au lăsat nefăcut din ceale ce trebuia să facă, ca să-L priimească sinagoga, ba încă pentru dragostea ei ocări au răbdat şi necazuri; şi pentru aceaea, mai înainte spune că sinagoga cu dureri va peri.

1 Aşea zice Domnul: „Care e cartea cea de slobozenie a maicii voastre cu carea o am lăsat pre ea? Sau cărui deatornic a celor ce Mă vând pre Mine v-am vândut pre voi? Iată, pentru păcatele voastre v-aţi vândut şi pentru fărădelegile voastre am lăsat pre muma voastră.

2 Ce easte? Că am venit şi nu era om, am strigat şi nu era cine să auză. Au nu poate mâna Mea să mântuiască? Sau nu poate să scoaţă? Iată, cu mâniia Mea voiu pustii marea şi voiu deşerta râurile, şi să vor usca peştii lor, nefiind apă, şi vor muri de seate.

3 Îmbrăca-voiu ceriul cu întunearec şi ca un sac voiu pune acoperemântul lui”.

4 Domnul Domnul Mi-au dat Mie limbă de învăţătură, ca să cunosc când să cade a grăi cuvântul.

5 Pusu-M-au dimineaţa, dimineaţa Mi-au pus Mie ureache, ca să auz.

6 Şi învăţătura Domnului Domnului îmi deşchide Mie urechile: iară Eu nu stau împrotivă, nici Mă pricesc.

7 Spatele Meale le-am dat spre bătăi şi fălcile Meale spre pălmiri, şi faţa Mea nu oam întors de cătră ruşinea scuipărilor.

8 Şi Domnul Domnul ajutoriu s-au făcut Mie; pentru aceaea, nu m-am ruşinat, ci am pus faţa Mea, ca o piiatră vârtoasă, şi am cunoscut că nu Mă voiu ruşina.

9 Pentru că aproape easte Cel ce M-au îndreptat pre Mine. Cine easte cel ce să judecă cu Mine? Să stea cu Mine împreună! Şi cine easte cel ce să judecă cu Mine? Să se apropie de Mine! Iată, Domnul Domnul va ajuta Mie! Cine va face Mie rău? Iată, voi toţi ca o haină vă veţi învechi şi ca moliia va mânca pre voi.

10 Cine easte întru voi, carele să teame de Domnul, să auză glasul Slugii Lui! Cei ce umblă întru întunearec şi nu easte lor lumină, nădăjduiţi întru numele Domnului şi vă întăriţi întru Dumnezeu!

11 Iată, voi toţi aprindeţi foc şi întăriţi flacără, umblaţi întru lumina focului vostru şi întru flacăra carea aţi aprins; şi pentru Mine s-au făcut aceastea voao, întru dureare veţi adormi!

Se caută tâlcuiri ale Sfinților Părinți la versetul selectat ...

cautare talcuire

Din păcate nu există încă comentarii adăugate pentru acest verset.
Momentan doar la Epistolele Sfântului Apostol Pavel au fost adăugate comentarii (Romani - Evrei)
Pe viitor, cu ajutorul Domnului, vom adăuga și alte comentarii.