×

Dimensiunea fontului:

Biblia de la Blaj 1795

PROROCIIA LUI ISAIIA

Capitolul 47

Mai înainte să spune smerirea şi sfărmarea Vavilonului, pentru trufiia şi tirăniia carea au arătat cătră jidovi robii săi, şi pentru că în vrăjituri şi în descântături şi-au pus nădeajdea.

1 „Pogoară-te, şezi pre pământ, fecioară, fata Vavilonului, şezi pre pământ, nu easte scaon, fata haldeilor, că mai mult nu te vei chema moale şi gingaşă!

2 În moară macină făină, dezvăleaşte acoperemântul tău, descopere-ţi cărunteaţele, goleaşte-ţi pulpele, treci râurile!

3 Descoperi-să-va ruşinea ta, vedea-să-vor ceale de ruşine ale tale; ce e drept voiu lua de pre tine, mai mult nu te voiu da oamenilor”.

4 Zice Cel ce te-au mântuit pre tine, Domnul Savaot, numele Lui, Sfântul lui Israil:

5 „Şezi umilită, întră întru întunearec, fata haldeilor, mai mult nu te vei chema putearea împărăţiei.

6 Mâniiatu-M-am asupra norodului Mieu, spurcat-am moştenirea Mea. Eu i-am dat pre ei în mâna ta, iară tu nu le-ai dat lor milă, jugul celui bătrân foarte l-ai îngreoiat.

7 Şi ai zis: «În veac voiu fi stăpână!» Nu ai gândit aceastea în inima ta? Nici ţ-ai adus aminte de ceale de pre urmă?

8 Acum, dară, ascultă aceastea, gingaşe, ceaea ce şezi şi nădăjduieşti şi zici întru inima ta: «Eu sânt şi nu easte alta, nu voiu şedea văduvă, nici voiu cunoaşte sărăciia».

9 Iară acum făr’ de veaste vor veni preste tine aceaste doao întru o zi, şi văduviia şi sărăciia; făr’ de veaste vor veni asupra ta, pentru fermecătoriia ta, pentru vrăjiturile tale ceale multe foarte.

10 Pentru nădeajdea carea ai avut întru răutatea ta, că tu ai zis: «Eu sânt şi nu easte alta!» Să ştii că înţelepciunea şi curviia acestora va fi ţie spre ruşine, şi ai zis întru inima ta: «Eu sânt, şi nu easte alta!»

11 Şi va veni asupra ta perire şi nu vei şti; groapă, şi vei cădea într-însa, şi va veni asupra ta ticăloşie şi nu te vei putea curăţi şi făr’ de veaste va veni asupra ta perire, şi nu vei şti.

12 Stăi acum cu vrăjile tale şi cu fermecăturile tale ceale multe, care le-ai învăţat din tinereaţele tale, de-ţi vor putea ţie folosi, au de te vei mai putea întări.

13 Ostenit-ai întru sfaturile tale; să stea, dară, şi să te mântuiască pre tine cuvântătorii de stealele ceriului, cei ce sămuiesc stealele; spuie ţie ce va să vie asupra ta!

14 Iată, toţi ca nişte pozdării să vor arde în foc şi nu vor mântui sufletul său din para focului, pentru că ai cărbuni de foc; şedea-vei pre ei.

15 Aceştia vor fi ţie ajutoriu, ostenit-ai întru schimbare; din tinereaţe omul întru sine au rătăcit şi ţie nu vor fi mântuire”.

Se caută tâlcuiri ale Sfinților Părinți la versetul selectat ...

cautare talcuire

Din păcate nu există încă comentarii adăugate pentru acest verset.
Momentan doar la Epistolele Sfântului Apostol Pavel au fost adăugate comentarii (Romani - Evrei)
Pe viitor, cu ajutorul Domnului, vom adăuga și alte comentarii.