×

Dimensiunea fontului:

Biblia de la Blaj 1795

PROROCIIA LUI ISAIIA

Capitolul 46

Mai înainte spune stricarea idolilor prin Chir. Şi cum că pre jidovi Dumnezeu va apăra şi va mântui, pentru aceaea, îi îndeamnă să se întoarcă la Dumnezeu.

1 Căzut-au Vil, zdrobitu-s-au Dagon, făcutu-s-au ceale cioplite ale lor ca nişte fieri şi dobitoace.

2 Le purtaţi legate, ca sarcina la cel ostenit şi flămând şi slab şi neputincios, carii nu vor putea să scape de la războiu, iară ei s-au dus robi.

3 „Ascultaţi-Mă, casa lui Iacov şi toată rămăşiţa lui Israil, cei ce vă purtaţi din pântece şi cei ce vă pedepsiţi din pruncie până la bătrâneaţe.

4 Eu sânt, şi până ce veţi îmbătrâni Eu sânt, Eu vă suferiu pre voi, Eu am făcut şi Eu voiu lăsa pre voi şi Eu voiu sprijini şi voiu mântui pe voi.

5 Cu cine M-aţi asemănat? Vedeţi şi meşterşuguiţi-vă, cei ce rătăciţi.

6 Şi cei ce scoateţi aurul din săculeţ şi argintul în cumpănă îl măsuraţi; şi năimind meşter de aur au făcut făptură de mână şi plecându-să s-au închinat lui.

7 Pre umere îl râdică şi să duc şi, de-l pun jos, într-acelaşi loc rămâne, nu să mişcă, şi pre cel ce strigă cătră el nu-l aude şi de reale nu-l va mântui.

8 Aduceţi-vă aminte de aceastea şi suspinaţi, pocăiţi-vă, cei ce aţi rătăcit, întoarceţi-vă din inimă!

9 Şi vă aduceţi aminte de ceale mai dinainte din veac, că Eu sânt Dumnezeu şi nu easte altul afară de Mine!

10 Carele spuiu ceale ce vor fi mai pre urmă, mai înainte de ce să fac şi de ce să săvârşesc; şi am zis: Tot sfatul Mieu va sta şi toate câte am sfătuit voiu face!

11 Carele chem de la răsărit pasăre şi din pământ departe, pentru care am sfătuit şi am grăit şi am adus; zidit-am şi am făcut, povăţuitu-l-am pre el, şi am îndreptat calea lui.

12 Auziţi-Mă, cei ce aţi pierdut inima, cei ce sânteţi departe de dreptate!

13 Apropiiat-am dreptatea Mea, şi nu easte departe; şi mântuirea celor de lângă Mine nu o voiu întârziia. Dat-am în Sion mântuire lui Israil spre mărire”.

Se caută tâlcuiri ale Sfinților Părinți la versetul selectat ...

cautare talcuire

Din păcate nu există încă comentarii adăugate pentru acest verset.
Momentan doar la Epistolele Sfântului Apostol Pavel au fost adăugate comentarii (Romani - Evrei)
Pe viitor, cu ajutorul Domnului, vom adăuga și alte comentarii.