×

Dimensiunea fontului:

Biblia de la Blaj 1795

PROROCIIA LUI ISAIIA

Capitolul 34

De la perirea lui Senahirim treace la perirea lumii. De la perirea idumeilor treace la perirea cea veacinică a celor osândiţi.

1 Apropiiaţi-vă, neamuri, şi auziţi, boiari! Auză pământul şi cei ce lăcuiesc pre dânsul, lumea şi norodul cel dintru dânsa!

2 Că măniia Domnului e preste toate neamurile şi urgiia Lui preste numărul lor, ca să-i piiarză pre ei şi să-i dea pre ei la junghiiare.

3 Şi cei răniţi a lor să vor lăpăda, şi cei morţi; şi să va sui putoarea lor şi să vor uda munţii cu sângele lor.

4 Şi să vor cutremura toate puterile ceriului şi să va învălui ceriul ca o hârtie şi toate stealele vor cădea ca frunzele de pre viţă şi precum cad frunzele din smochin.

5 Îmbătatu-s-au sabiia Mea în ceriu; iată, preste Idumeea să va pogorî şi preste norodul pierzării cu judecată.

6 Sabiia Domnului s-au umplut de sânge; îngrăşatu-s-aua din grăsimea de sânge de ţapi şi de miei şi din său de tauri şi de berbeci, ca jertvă easte lui Dumnezeu în Vosor, şi junghiiare mare în Idumeea.

7 Şi vor cădea cei graşi împreună cu ei, şi berbecii şi tauriib, şi să va îmbăta pământul de sânge şi lutul lui şi să va umplea de grăsimea lor.

8 Că zioa judecăţii Domnului easte şi anul izbândirii judecăţii Sionului.

9 Şi să vor întoarcec văile ei în răşină şi pământul ei în iarbă pucioasă; şi va fi pământul ei arzind ca răşina.

10 Noaptea şi zioa şi nu să va stinge în vreame veacinică; şi să va sui fumul ei în sus, întru neamuri să va pustii şi în vreame multă să va pustii.

11 Şi vor lăcui într-însa pasări şi arici şi stârci şi corbi şi să va arunca preste ea funea măsurii pustieid şi onochentauri vor lăcui într-însa.

12 Domnii ei nu vor fi, că împăraţii ei şi cei mai mari a ei vor peri.

13 Şi vor răsări în cetăţile ei leamne înghimpoasă, şi în şanţurile ei, şi vor fi sălaşuri sirinilor şi curte strutioanelor.

14 Şi să vor întimpina dimonii cu onochentaurii şi vor striga unul cătră altul; acolo să vor odihni onochentaurii, că şi-au aflat lor odihnă.

15 Acolo şi-au făcut cuib ariciul şi au mântuit pământul pre fiii lui cu temeiu. Acolo s-au întimpinat cerbii şi şi-au văzut feaţele sale.

16 Cu număr au trecut şi nici unul dintru ei nu au perit; unul pre altul nu căuta, că Domnul au poruncit lor şi Duhul Lui i-au adunat pre ei.

17 Şi El va arunca lor sorţi, şi mâna Lui au împărţit lor ca să se pască; în vreame veacinică veţi moşteni, în neamurile neamurilor să vor odihni într-însul.

Se caută tâlcuiri ale Sfinților Părinți la versetul selectat ...

cautare talcuire

Din păcate nu există încă comentarii adăugate pentru acest verset.
Momentan doar la Epistolele Sfântului Apostol Pavel au fost adăugate comentarii (Romani - Evrei)
Pe viitor, cu ajutorul Domnului, vom adăuga și alte comentarii.