×

Dimensiunea fontului:

Biblia de la Blaj 1795

PROROCIIA LUI ISAIIA

Capitolul 31

Proroceaşte cum că jidovii carii au lăsat pre Dumnezeu şi au alergat la eghipteani şi la ajutorinţe omeneşti vor peri. Iară cei ce să vor întoarce la Domnul cu putearea lui Dumnezeu să vor izbăvi. Îndeamnă la pocăinţă şi la îndreptare.

1 Vai,a celor ce să pogoară în Eghipt pentru ajutoriu, celor ce nădăjduiesc în cai şi în cară, pentru că sânt multe şi de călăraşi mulţime multă şi nu au nădăjduit întru Sfântul lui Israil, nici au căutat pre Dumnezeu.

2 Iară El înţelepţeaşte au adus preste ei reale şi cuvântul Lui nu va fi în deşert şi Să va scula asupra căsilor oamenilor răi şi asupra nădejdii lor ceii deşearte.

3 Pre omul eghipteanb şi nu spre Dumnezeu, pre trupuri de cai, şi nu easte ajutoriu; iară Domnul va pune mâna Sa preste ei şi vor osteni cei ce-l ajută şi toţi împreună vor peri de sabie.

4 Că aşea mi-au zis mie Domnul: „Precum când strigă leul sau puiul de leu pentru vânatul care l-au prins şi strigă pentru el până să umplu munţii de glasul lui şi să biruiesc şi de mulţimea mâniei lui să sparie, aşea Să va pogorî Domnul Savaot ca să dea războiu pre muntele Sionului, pre munţii lui.

5 Ca paserile ce zboară, aşea va acoperi Domnul Savaot Ierusalimul şi-l va scuti şi-l va scoate şi-l va ocroti şi-l va mântui”.

6 Întoarceţi-vă, cei ce sfătuiţi sfat adânc şi fărădeleage, fiii lui Israil!

7 Pentru că în zioa aceaea vor lepăda oamenii ceale făcute cu mâni ale lor de argint şi ceale făcute cu mâini de aur, care le-au făcut mâinile lor.

8 Şi va cădea Asur nu de sabie de bărbat, nici sabie de om îl va mânca pre el, şi va fugi nu de faţa sabiei şi tinerii lor vor fi biruiţi.

9 Că cu piiatră să vor încungiura ca cu şanţ şi să vor birui, iară cel ce va fugi să va prinde. Aceastea zice Domnul: „Fericit e cel ce are în Sion rămăşiţă şi casnici în Ierusalim!”

Se caută tâlcuiri ale Sfinților Părinți la versetul selectat ...

cautare talcuire

Din păcate nu există încă comentarii adăugate pentru acest verset.
Momentan doar la Epistolele Sfântului Apostol Pavel au fost adăugate comentarii (Romani - Evrei)
Pe viitor, cu ajutorul Domnului, vom adăuga și alte comentarii.