×

Dimensiunea fontului:

Biblia de la Blaj 1795

PROROCIIA LUI ISAIIA

Capitolul 3

Să spune năcazul jidovilor supt stăpânirea tinerilor. Pentru păcatele norodului şi a boiarilor şi a împăraţilor, mai ales pentru trufiia şi dezmierdarea featelor Sionului, carea spre ocară lor să va întoarce.

1 Iată, Stăpânul, Domnul Savaot, va lăpăda din Iudeea şi din Ierusalim pre cel tare şi pre cea tare, şi putearea pânei şi putearea apei.

2 Pre uriiaşi şi pre cel putearnic şi pre omul ostaşiu şi pre judecătoriu şi pre proroc şi pre vrăjitoriu şi pre bătrân şi pre căpeteniia preste cincizeci şi pre sfeatnicul cel minunat şi pre mai-marele meşter de lemn cel înţelept şi pre ascultătoriul cel ştiiutoriu.

3 Şi voiu pune lor domni tineri, şi cei batjocoritori vor stăpâni pre ei.

4 Şi va năvăli norodul, om asupra omului şi om asupra vecinului său, şi să va scula cu sfadă pruncul asupra celui bătrân, şi cel necinstit asupra celui de cinste.

5 Că să va apuca omul de fratele său sau de casnicul tătâne-său, zicând: „Haină ai, fii căpetenie noao, şi bucatele meale să fie supt tine!”

6 Şi răspunzind acela în zioa aceaea, va zice: „Nu voiu fi ţie căpetenie, că în casa mea nu easte pâine, nici haină; nu voiu fi căpetenie norodului acestuia!”

7 Că s-au pustiit Ierusalimul şi Iudeea au căzut; şi limbile lor sânt cu fărădeleage, neascultând de Domnul, pentru că acum s-au smerit mărirea lor.

8 Şi ruşinea feaţii lor au stătut împrotivă lor, şi păcatul său ca al Sodomului l-au vestit şi l-au arătat. Vai, sufletului lor! Că au sfătuit sfat rău ei asupra sa,

9 Zicând: „Să legăm pre cel drept, că nu ne easte noao de nici o treabă”. Drept aceaea, rodurile mâinilor sale vor mânca.

10 Vai, celui fără de leage, că reale vor veni lui după lucrul mâinilor lui!

11 Norodul Mieu, ispravnicii voştri vă spicuiesc pre voi, şi cei ce vă silesc vă stăpânesc pre voi. Norodul Mieu, cei ce vă fericesc vă înşală pre voi, şi cărarea picioarelor voastre o turbură.

12 Ci acum, va sta Domnul la judecată şi va pune la judecată pre norodul Său.

13 Însuşi Domnul va veni să Se judece cu bătrânii norodului şi cu domnii lui: „Iară voi pentru ce aţi ars viia Mea, şi prada săracului în căsile voastre?

14 Pentru ce faceţi strâmbătate norodului Mieu şi ruşinaţi faţa săracilor?” zice Domnul oştilor.

15 Aceastea zice Domnul: „Pentru că s-au înălţat featele Sionului şi au umblat cu grumazii râdicaţi şi clipind cu ochii, şi cu păşitul picioarelor împreună târăsc hainele, şi împreună joacă cu picioarele”.

16 Şi va smeri Domnul Dumnezeu pre doamnele, featele Sionului, şi Domnul va descoperi îmbrăcămintea lor în zioa aceaea.

17 Şi va lua Domnul mărirea îmbrăcămintei lor şi a ceapţelor lor,

18 Şi podoaba grumazilor lor şi ţintele lor şi podoaba feaţii lor şi tocmirea podoabei ceii de mărire,

19 Şi gherdanele şi brăţările şi inealele şi ceale din dreapta şi cerceii,

20 Şi ceale de porfiră şi odoarăle ceale de casă.

21 Şi ceale lucii foarte şi ceale visine şi ceale vinete,

22 Şi ceale roşii şi visonul cel cu aur şi cu vânăt ţesut şi scaonele ceale de şezut şi bobodealnicile ceale închise.

23 Şi în locul mirosului celui frumos va fi prav, şi în loc de brâu te vei încinge cu fune, şi în locul podoabei ceii de aur a capului vei avea pleşuvire pentru faptele tale, şi în locul hainei ceii de porfiră te vei îmbrăca cu sac.

24 Şi fiiul tău cel prea frumos, pre carele iubeşti, de sabie va cădea, şi cei mai putearnici ai voştri, de sabie vor cădea şi să vor smeri.

25 Şi vor plânge raclele podoabelor voastre şi vei rămânea singura şi te vei lovi de pământ.

Se caută tâlcuiri ale Sfinților Părinți la versetul selectat ...

cautare talcuire

Din păcate nu există încă comentarii adăugate pentru acest verset.
Momentan doar la Epistolele Sfântului Apostol Pavel au fost adăugate comentarii (Romani - Evrei)
Pe viitor, cu ajutorul Domnului, vom adăuga și alte comentarii.