×

Dimensiunea fontului:

Biblia de la Blaj 1795

PROROCIIA LUI ISAIIA

Capitolul 28

Sumeţilor şi beaţilor israilteani le amănânţă Dumnezeu pentru că râd de cuvintele prorocilor, puindu-şi nădeajdea spre minciună. Mai înainte spune de piiatra carea să va pune în capul unghiului. De pedeapsa celor neascultători şi de mângăiarea celor buni.

1 Vai, cununeia sumeţiei, năimiţii lui Efraim, floarea carea au căzut din mărire pre vârvul muntelui celui gras, cei ce să îmbată fără de vin!

2 Iată, tare şi grea e mâniia Domnului, ca grindinea ce cade jos, carea nu are acoperemânt, silnic cade, ca mulţime de apă multă, carea târeaşte ţara spre pământ; va face odihnă cu mâinile.

3 Şi cu picioarele să va călca cununa sumeţiei, năimiţii lui Efraim.

4 Şi va fi floarea carea au căzut din nădeajdea mărirei pre vârvul muntelui celui înalt ca cel ce aleargă înainte la smochin, care văzându-o, mai înainte de a o lua în mână, pofteaşte să o înghiţă.

5 În zioa aceaea, fi-va Domnul Savaot cununa nădejdii cea împletită cu mărire a norodului mieu celui rămas.b

6 Şi va rămânea întru duh de judecată la judecată şi tărie celor ce opresc a omorî.

7 Că aceştia cu vinul au rătăcit, pentru beutură beţivă au rătăcit, preotul şi prorocul şi-au ieşit din minte pentru beţie, înghiţitu-s-au pentru vin, cutremuratu-s-au de beţie de sicheră, rătăcit-au; aceasta easte arătarea.

8 Blăstămul va mânca sfatul acesta, pentru că sfatul acesta easte pentru lăcomie.

9 Cui am vestit reale? Şi cui am vestit veaste? Cei înţărcaţi de la lapte, cei smulşi de la ţiţe.

10 Năcaz preste năcaz aşteaptă, nădeajde preste nădeajde, încă puţin, încă puţin.

11 Pentru defăimarea buzelor printr-altă limbă, că vor grăi norodului acestuia, zicând:

12 „Aceasta e odihna celui flămând şi aceasta e sfărâmarea”, şi n-au vrut să asculte.

13 Şi va fi lor cuvântarea lui Dumnezeu: „Necaz preste năcaz, nădeajde preste nădeajde, încă puţin, încă puţin”, ca să meargă şi să cază îndărăpt şi să se primejduiască şi să se zdrobească şi să se prinză.

14 Pentru aceaea, ascultaţi cuvântul Domnului, bărbaţi năcăjiţi şi boiarii norodului celui din Ierusalim!

15 Că aţi zis: „Făcut-am legătură cu iadul şi aşezământ cu moartea, vifor iute de va treace nu va veni preste noi; pus-am minciuna nădeajdea noastră şi cu minciună ne vom acoperi”.

16 Pentru aceasta, aşea zice Domnul: „Iată, Eu voiu pune în temeliile Sionului piiatrăc de mult preţ, aleasă, în capul unghiului, cinstită întru temeliile ei, şi cel ce va creade într-însa nu să va ruşina.

17 Şi voiu pune judecată întru nădeajde, iară mila Mea în cumpene, şi cei ce nădăjduiţi în zădar spre minciună, că nu va treace preste voi vifor.

18 Au nu va strica şi legătura voastră cea cu moartea şi nădeajdea voastră cea cu iadul nu va rămânea? Vifor învăluindu-să de va veni, veţi fi lui spre călcare.

19 Când va treace, va râdica pre voi dimineaţa, de dimineaţă va treace zioa, şi noaptea va fi nădeajde rea; învăţaţi-vă a auzi, cei din năcaz”.

20 Nu putem să ne batem şi înşine am slăbit a ne aduna.

21 Ca un munte a necuraţilor scula-Să-va Domnul şi va fi în Valea Gavaonului, cu mânie va face lucrurile Sale, lucruri de amărâciune, şi mâniia Lui străin va lucra şi amărâciunea Lui străină.

22 Şi voi nu vă veseliţi, nici să se întărească legăturile voastre, pentru că lucruri săvârşite şi rânduite am auzit de la Domnul Dumnezeul Savaot, care le va face preste tot pământul.

23 Băgaţi în urechi şi auziţi glasul mieu, luaţi aminte şi ascultaţi cuvintele meale!

24 Au, doară, nu toată zioa va ara cel ce ară? Au nu va găti sămânţa sa mai înainte de ce lucră pământul?

25 Au nu când va netezi faţa lui, atunci va sămâna puţin mac au chimin? Şi apoi va sămâna grâu şi orz şi mălaiu şi alac în hotarăle tale?

26 Şi te vei certa cu judecata Dumnezeului tău şi te vei veseli.

27 Că nu cu greutate să curăţă macul, nici cu roată de car să calcă chiminul, ci cu toiag să scutură macul, iară chiminul cu pâine să mănâncă.

28 Că nu în veac mă voiu mâniia eu pre voi, nici glasul amărăciunei meale va călca pre voi.

29 Şi minunile aceastea de la Domnul Savaot au ieşit; sfătuiţi-vă şi înălţaţi deşeartă mângăiare.

Se caută tâlcuiri ale Sfinților Părinți la versetul selectat ...

cautare talcuire

Din păcate nu există încă comentarii adăugate pentru acest verset.
Momentan doar la Epistolele Sfântului Apostol Pavel au fost adăugate comentarii (Romani - Evrei)
Pe viitor, cu ajutorul Domnului, vom adăuga și alte comentarii.