×

Dimensiunea fontului:

Biblia de la Blaj 1795

PROROCIIA LUI ISAIIA

Capitolul 27

Pedepsirea bălaorului sau a diiavolului. Viia cea bună sau besearica celor aleşi. Cetatea cea tare să va pustii. Fiii lui Israil, întorcându-să de la asiriiani şi din Eghipt, să vor închina Domnului în Ierusalim.

1 În zioa aceaea, aduce-va Dumnezeu sabiia cea sfântă şi mare şi tare asupra bălaorului şearpelui ce fuge şi asupra bălaorului celui încolăcit şi va ucide pre bălaorul cel din mare.

2 În zioa aceaea, viia bună, darul Lui, ca să o stăpânească pre ea.

3 Eu, cetate tare, cetate încungiurată de oaste, în zădar o voiu adăpa pre ea, că să va lua noaptea şi zioa va cădea zidul ei.

4 Că nu easte carea să nu să fie apucat de ea. Cine mă va pune să păzesc paiele în ţarină? Pentru bătaia aceasta o am lăpădat pre ea.

5 Pentru aceasta făcut-au Domnul toate câte au rânduit: „Arsu-m-am”, striga-vor toţi cei ce lăcuiesc într-însa: „Să facem pace cu Dânsul, să facem pace!”

6 Fiii lui Iacov, cei ce vin, va odrâsli şi va înflori Israil şi să va umplea lumea de rodul luia.

7 Au nu precum el au bătut şi el însuşi aşea să va răni? Sau precum el au ucis, aşea şi el să va omorî?

8 Certându-i şi ocărându-i, va slobozi pre ei. Nu erai tu cel ce cugetai cu duh aspru să-i ucizi pre ei cu duh de mânie?

9 Pentru aceasta să va lua fărădeleagea lui Iacov şi aceasta easte binecuvântarea lui, când voiu lua păcatul lui, când vor zdrobi toate pietrile capiştelor ca pravul mărunt şi nu vor rămânea copacii lor şi idolii lor tăiaţi ca o dumbravă departe.

10 Turma cea lăcuită să va lăsa ca o turmă părăsită şi va fi multă vreame la păşune şi acolo vor odihni turmeb.

11 Şi după câtăva vreame nu va fi într-însa nimica vearde, pentru că să va usca. Muieri, ceale ce veniţi de la vedeare, veniţi! Că nu easte norod carele are înţeleagere, pentru aceaea nu Să va îndura spre ei Cel ce i-au făcut pre ei, nici Cel ce i-au plăsmuit pre ei nu-i va milui.

12 Şi va fi în zioa aceaea, astupa-va Domnul de la iazerul râuluic până la Rinocurond, iară voi adunaţi pre fiii lui Israil unul câte unul.

13 Şi va fi în zioa aceaea, vor trâmbita cu trâmbiţae cea mare şi vor veni cei periţi în ţara asiriianilor şi cei periţi în Eghipt şi să vor închina Domnului în muntele cel sfânt, în Ierusalim.

Se caută tâlcuiri ale Sfinților Părinți la versetul selectat ...

cautare talcuire

Din păcate nu există încă comentarii adăugate pentru acest verset.
Momentan doar la Epistolele Sfântului Apostol Pavel au fost adăugate comentarii (Romani - Evrei)
Pe viitor, cu ajutorul Domnului, vom adăuga și alte comentarii.